NFT, neboli Non-Fungible Token, je speciální typem kryptografického tokenu reprezentujícího jedinečný objekt, položku či libovolné digitální médium, které není libovolně zaměnitelné. To znamená, že každé NFT má svou jedinečnou hodnotu a nemůže být jednoduše vyměněno za jiný token – jedná se o digitální unikát. Na rozdíl od zaměnitelných kryptoměn jako je například BTC nebo ETH, kde je každá jednotka stejně hodnotná jako každá jiná, je každý NFT token jedinečný.

Články

Co je to NFT?

NFT (non-fungible token) jsou tokeny využívající blockchain technologii podobně jako zaměnitelné (fungible) kryptoměny, avšak zatímco kryptoměna používá blockchain k udržení hodnoty určitých jednotek měny, NFT využívá blockchain k ověření a zachování pravosti a vlastnictví digitálních položek (jednat se může o mnoho druhů médií, viz níže).

Základy NFT v kostce:

 • Druh standardů používaných pro NFT tokeny je označován jako ERC-721 nebo ERC-1155 v případě Etherea, a Ordinal Inscription či Stamps v případě Bitcoinu
 • Jednou z nejvýznamnějších vlastností zde je, že jsou NFT tokeny schopny uchovat data a důkazy o vlastnictví a původu dat
 • NFT token může reprezentovat různou formu dat: obrázek, video, adresu, jména, zápis, herní předměty, zvuk

 

NFT tokeny se prozatím nejčastěji používají v digitálním umění, kde umělec může vytvořit jedinečné digitální dílo, které následně zapíše na decentralizovaný a nezměnitelný blockchain, typicky Bitcoin (Ordinals) nebo Ethereum (ERC-721 a ERC-1155).

V případě Etherea se tedy NFT token standardy dělí na:

 • ERC-721

ERC-721 je standardem pro nezaměnitelné tokeny (non-fungible tokens, NFT). NFT tokeny mohou být mnoho různých věcí, například obrázky, písničky, videa či smluvní kontrakty.

 • ERC-1155

Tokenový standard ERC-1155 umožňuje levnější a efektivnější převody a transakce tokenů. ERC-1155 umožňuje také shrnutí několika transakcí do jednoho bloku za účelem snížení transakčních poplatků.

ERC-1155 se hodí zejména pro utility tokeny jako je $BNB, $BAT a další. 

Dále, tímto způsobem může umělec prodat své dílo přímo kupujícímu bez potřeby galerie nebo aukčního domu, vyhnout se tak poplatkům, prostředníkům a dalším běžným formalitám.

NFT také umožňují umělcům vydělat z každého dalšího prodeje díla (royalties), což je něco, co tradiční umělecký trh často neumožňuje. Zde se z kusu umění stává v podstatě něco podobného, jako je píseň na Spotify – původní umělec získává podíly z tržní aktivity i poté, co dílo poprvé prodá.

Avšak, možnosti NFT nejsou omezeny pouze na umění. Jak jsme zmínili výše, NFT tokeny mohou být použity k digitálnímu zastoupení jakéhokoli jedinečného předmětu či aktiva, včetně nemovitostí, hudebních děl, sběratelských předmětů a mnoho dalšího.

Budoucí využití NFT technologie jsou nesčetné a prozatím to vypadá, že se nacházíme pouze na startovní čáře celého NFT průmyslu.

V tomto článku si vysvětlíme vše o NFT, včetně jejich původu, historie, nejvýznamnějších kolekcí, tržišť, a navíc si vysvětlíme i teprve nedávný příchod NFT na Bitcoin díky protokolu Ordinals. Pojďme na to.

Jak fungují NFT?

NFT, nezaměnitelné tokeny, které během roku 2021 způsobily naprostou investiční mánii a nyní již bezpochyby i dočasnou bublinu. Jak ale tyto tokeny s kryptograficky pojištěnou unikátností vlastně fungují?

V prví řadě, všechny NFT jsou založeny na technologii blockchainu, což je decentralizovaná databáze, která umožňuje uchovávat záznamy o transakcích na mnoha počítačích po celém světě. Díky decentralizaci a blockchainu je systém odolný vůči podvodům a cenzuře.

Blockchain je tedy v podstatě distribuovaná a decentralizovaná veřejný účetní kniha zaznamenávající všechny transakce provedené v rámci dané sítě. Každá transakce je zaznamenána do bloku dat, a jakmile je tento blok naplněn, je přidán do řetězce dalších bloků – odtud název „blockchain“.

Díky své struktuře je blockchain prakticky nemožné hacknout nebo falšovat, což zajišťuje bezpečnost a transparentnost transakcí.

V případě Etherea NFT fungují na principu tzv. chytrých smluv (smart contracts) na blockchainu. Tyto chytré smlouvy jsou v podstatě kódové programy, které automaticky provedou určité akce, jakmile jsou splněny určité podmínky.

 • Chytré smlouvy mohou například automaticky převést vlastnictví NFT z jedné osoby na druhou, jakmile je zaplacena určitá částka.
 • Detailní článek o síti Ethereum a funkcích smart kontraktů najdete zde: https://www.btctip.cz/kryptomeny/ethereum/

 

Dále, každý NFT token má svůj vlastní identifikátor na blockchainu, který je neproměnný a nemůže být kopírován. To znamená, že pokud někdo vlastní určité NFT, jeho vlastnictví lze ověřit jakýmkoli dalším účastníkem blockchainu.

NFT tedy poskytují digitálním předmětům prokazatelnou raritu a jedinečnost, která byla dříve možná pouze u fyzických předmětů. Díky konceptu NFT a blockchainu byly stvořeny první digitální předměty s vlastnostmi podobnými reálným věcem.

 • Utility NFT:

V moment, kdy někdo kupuje NFT, obvykle získává jak vlastnictví samotného tokenu (které je zaznamenáno na blockchainu), tak i nějaká práva k přidruženému digitálnímu obsahu.

Například, pokud někdo koupí NFT spojený s digitálním uměleckým dílem, může mít právo toto dílo zobrazovat ve své virtuální galerii, nebo jej prodávat dál. V

Velmi oblíbenou a důležitou utilitou například NFT profilových obrázků typu Crypto Punks je fakt, že prokazatelným vlastnictvím a zobrazením obrázku může daný uživatel projevit určitý „flex“, tedy prokázání bohatství a statusu, podobně jako v reálu vlastněním třeba Rolexek nebo luxusního auta.

Populární kolekce jako je Bored Ape Yacht Club (BAYC) dále například poskytují utility pro držitele jako je přístup k hrám či kolekcím oblečení.

Většina NFT je v současnosti vytvořena na blockchainu Ethereum, který podporuje složité, výše zmíněné chytré smlouvy potřebné pro vytváření a obchodování s NFT.

 • Existují však i další blockchainy podporující NFT. Nejvýznamnější NFT trhy a kolekce se kromě Etherea nachází na Bitcoinu a síti Solana.

Důležitou roli ve fungování a aktivitě uživatelů hrají také tržiště NFT, jako je OpenSea nebo nově populární Blur.

Na těchto platformách mohou uživatelé vytvářet, kupovat a prodávat NFT. Tržiště také často poskytují nástroje a služby, které pomáhají uživatelům lépe se orientovat na trhu NFT, jako jsou historie prodejů, statistiky a další. Více o tržištích se dozvíte níže. 

Různé typy NFT

NFT lze použít pro reprezentaci vlastnictví široké škály digitálních aktiv, včetně, ale nejen:

 • Digitální umění:

Digitální umělecká díla jsou nejznámějším typem NFT. Tato díla se mohou pohybovat od statických obrazů a fotografií až po animace a plně interaktivní díla.

NFT umožňují umělcům prodat své práce přímo, bez potřeby galerie nebo aukčních domů. Navíc, díky smart kontraktům, mohou umělci získat provizi z každého budoucího prodeje svého díla.

Níže vidíte příklad kolekce Anticyclone by William Mapan:

 • Hudba a audiovizuální díla:

Stejně jako digitální umění, také hudební skladby a audiovizuální díla mohou být tokenizovány a prodávány jako NFT. To umožňuje hudebníkům a tvůrcům videí prodat své dílo přímo svým fanouškům a získat z toho příjmy.

 • Virtuální nemovitosti:

Ve virtuálních světech (metaverse), jako je Decentraland či Sandbox mohou být pozemky a budovy prodávány jako NFT. Známým vlastníkem budov a pozemků v Sanbox metaverse je například rapper Snoop Dog.

Vlastnictví těchto virtuálních nemovitostí umožňuje uživatelům ovládat a upravovat tyto prostory, stejně jako by to mohli dělat s fyzickou nemovitostí. Mohou zde například zobrazovat reklamu a tímto způsobem vydělávat.

 • Sběratelské předměty:

Digitální sběratelské předměty, jako jsou karty nebo figurky, mohou být také tokenizovány jako NFT. Tyto předměty mohou mít hodnotu pro sběratele díky jejich jedinečnosti, vzácnosti nebo sentimentální hodnotě.

 • Doménové názvy:

Doménové názvy mohou být také prodávány jako NFT, což umožňuje jejich vlastníkům prodat nebo pronajmout své doménové názvy jiným uživatelům.

Nejznámější služba pro NFT domény je ENS: https://ens.domains/

 • Virtuální zvířata, charaktery či herní předměty:

Ve hrách a virtuálních světech mohou být zvířata a charaktery tokenizovány jako NFT, což uživatelům umožňuje vlastnit, obchodovat a interagovat s těmito entitami.

Ať už jde o tokenizaci práv k digitálnímu obsahu, zastoupení vlastnických práv nebo dokonce jako způsob, jak vytvořit jedinečný digitální zážitek, NFT přináší nekonečné možnosti pro tvůrce a uživatele v digitální sféře.

Zejména herní průmyslu si brousí zuby a lze očekávat, že se NFT, metaverse a herní průmysl během příštích let začnou značně proplétat. O tom si povíme rovněž dále.

Herní charaktery nadcházející hry Treeverse

Historie NFT

První použití NFT – Colored Coins a Counterparty

Koncept NFT se objevil poprvé v roce 2012 s nástupem „Colored Coins“ a to na Bitcoiu. Colored Coins byly v podstatě malé jednotky Bitcoinu (satoshi), které byly „obarveny“ nebo označeny k reprezentaci různých věcí mimo blockchain. Tento koncept však byl omezen kvůli limitům Bitcoin blockchainu.

Dnes NFT trend na Bitcoinu pokračuje ve formě Ordinals (více v kapitole níže).

Narození Etherea a CryptoKitties

Průlom přišel v roce 2015 s vytvořením Etherea, tedy blockchainu, který podporuje komplexní „chytré smlouvy“ (smart contracts).

Chytré kontrakty umožnily vytváření sofistikovanějších druhů NFT (viz ERC-721 a ERC-1155), jež mohou mít unikátní vlastnosti a mohou být propojeny s digitálním obsahem.

V roce 2017 proběhl zrod CryptoKitties, hry založená na Ethereu umožňující uživatelům chovat, sbírat a obchodovat s unikátními digitálními kočkami. CryptoKitties se často zmiňuje jako první průlomový NFT projekt, o který projevila zájem tehdy mnohem menší krypto komunita.

Evoluce a rozvoj trhu NFT

Od roku 2017 trh NFT dále rostl a rozvíjel se. Nicméně, pravým boom proběhl až během jara 2021, tedy v dobu, kdy probíhal jeden z nejprudších býčích trhů krypto historie.

Byly vytvořeny stovky různých NFT projektů, včetně digitálního umění, hudebních klipů, virtuálních pozemků a mnoho dalších.

Tržiště NFT, jako je OpenSea, Rarible a Foundation se staly populárními platformami pro vytváření, kupování a prodej NFT.

Zbytek je již historií. Nicméně, tak jako tak stojí rok 2021 za shrnutí:

 • Březen 2021: Beeple’s „Everydays: The First 5000 Days“ byl prodán za rekordních 69 milionů dolarů v aukci domu Christie’s. Jelikož se jednalo o první digitální umělecké dílo prodané jako NFT v jednom ze světově nejvýznamnějších aukčních domů, trh si uvědomil enormní potenciál trhu NFT.

 • Květen 2021: Meme Doge, jeden z nejznámějších internetových meme a nyní i meme kryptoměn, byl prodán jako NFT za přes 4 miliony dolarů.

 • Červen 2021: Tehdejší Twitter CEO Jack Dorsey prodal svůj první tweet jako NFT za 2,9 milionu dolarů.
 • Srpen 2021: Projekt Bored Ape Yacht Club prodal 10 000 jedinečných opic jako NFT během několika hodin od jejich vydání. Projekt se rychle stal jednou z nejpopulárnějších a nejhodnotnějších kolekcí NFT, která dodnes drží hodnotu okolo 45 ETH za opici.

 • Listopad 2021: Kolekce „World of Women“, oslavující ženy z celého světa, dosáhla rekordního prodeje. Kolekce zdůraznila rostoucí rozmanitost a inkluzivitu na trhu NFT. Nicméně, nyní je World of Women jedním z projektů, který nezvládl udržet vysokou hodnotu a během dob medvědího trhu se razantně propadl.

 • Prosinec 2021: Slavný rockový hudebník David Bowie se posthumně stal součástí světa NFT, když byla vydána oficiální kolekce „BowieCoin“. Tento moment ukázal, jak NFT může sloužit jako nový způsob uchování a oslavování kulturního dědictví.
 • Březen 2022: První film prodaný jako NFT, „Zero Contact“, se objevil na platformě Vuele. Film ukázal, jak mohou NFT transformovat filmový průmysl a jak mohou umožnit nové formy distribuce a vlastnictví obsahu.

 • Červen 2022: Platforma pro tvorbu a prodej NFT, Art Blocks, dosáhla míle v hodnotě jedné miliardy dolarů v celkových prodejích, což zdůraznilo rostoucí význam generativního umění na trhu NFT.

 • Leden 2023: První virtuální koncert prodaný jako NFT se konal na platformě Decentraland. Tento koncert představoval další pokrok v možnostech NFT pro hudební průmysl a zde se již dostáváme k prolínání Metaverse, NFT a celkových možností Webu 3.0.
 • Únor 2023: Vznik NFT na Bitcoinu ve formě protokolu Ordinals. Obrovský výbuch zájmu o development na Bitcoinu a dodnes trvající snaha o přesunutí Web 3 průmyslu přímo na „domovský“ blockchain Bitcoinu.

Nakonec, všechny tyto milníky jsou pouhou špetkou z celého dění v NFT průmyslu. I přesto, že se v době psaní článku nacházíme v hlubokém medvědím trhu a počet aktivních uživatelů momentálně není tak vysoký, developeři a umělci na prosazení NFT neustále pracují.

Jedním z hlavních zaměření vývojářů je nyní zajištění kvalitního a dobře fungujícího ekoystému Ordinals na Bitcoinu. Lze očekávat, že během příštího býčího trhu se již nebudeme bavit pouze o NFT na Ethereu a Bitcoin z tohoto tržního sektoru ukousne značnou část.

Nejvýznamnější NFT kolekce na Ethereu

Pojďme se podívat na neznámější NFT kolekce na Ethereu, tedy blockchainu, kde je historie NFT zdaleka nejbohatší.

Crypto Punks

Jak již bylo zmíněno, CryptoPunks jsou jednou z nejstarších a nejznámějších kolekcí NFT, které byly vytvořeny a vydány společností Larva Labs během roku 2017. Každý z 10 000 CryptoPunks je unikátní pixelový portrét, který je vlastněn jako NFT.

Idea CryptoPunks vznikla v době, kdy byla technologie blockchain a koncept NFT ještě v plenkách. Hall a Watkinson byli fascinováni možností vytvořit digitální položky, které by mohly být jedinečné a nelze je zkopírovat, což bylo dosud v digitálním světě nemožné.

Vyvinuli tedy systém generování unikátních postav na základě různých vlastností, jako jsou pohlaví, kůže, vlasy, doplňky a další. Další vývoj NFT je již historie a PFP projekty, které si uživatelé mohou nasazovat jako avatary na sociální média, jsou dodnes nejoblíbenějším typem NFT kolekcí.

V průběhu let se některé z těchto digitálních postav staly nesmírně vzácnými a ceněnými, zejména proto, že se jedná o historicky starou kolekci, která si získala oblibu ze strany řad veteránů Ethereum ekosystému.

Pojďme se mrknou na některé z historických prodejů CryptoPunks, z jejichž částek se až tají dech:

 1. CryptoPunk #7804: Tento Punk s dýmkou byl prodán za neuvěřitelných 4200 etherů, což v době prodeje v březnu 2021 odpovídalo více než 7,5 milionu dolarů.
 2. CryptoPunk #3100: Tento Punk s modrou čepicí, jedním z nejvzácnějších atributů, byl prodán za 4200 etherů, což v době prodeje v březnu 2021 také odpovídalo více než 7,5 milionu dolarů.
 3. CryptoPunk #7804 a #3100: V květnu 2021 byly tyto dva Punky prodány společně za neuvěřitelných 11 000 ETH, což odpovídalo více než 24 milionům dolarů.
 4. CryptoPunk #5217: Punk s dýmkou a 3D brýlemi byl prodán za 800 etherů, což v době prodeje v únoru 2022 odpovídalo více než 1,5 milionu dolarů.

CryptoPunks jdou dodnes stále vyloženě OG kolekcí a lze očekávat, že jejich hodnota z důvodu historického významu jen tak nevyprchá. CryptoPunks lze považovat za něco jako Bitcoin NFTéček.

Bored Ape Yacht Club (BAYC):

Za naprostým NFT fenoménem BAYD stojí Yuga Labs – kreativní skupina zodpovědná za jednu nejpopulárnějších a nejhodnotnějších kolekcí NFT trhu vůbec.

Přestože Yuga Labs nemá dlouhou historii, jejich vliv na NFT trh se stal enormním. Společnost byla založena týmem čtyř lidí – Gregem Solano, Gordonem Einsteinem, Leandro Ostera a Johnem D. Storebakkenem.

Bored Ape Yacht Club kolekce byla vydána v dubnu 2021 a rychle se stala jednou z nejvýznamnějších kolekcí NFT na trhu.

10 000 jedinečných opic, z nichž každá je generována z kombinace různých atributů, jako jsou oblečení, doplňky, barva srsti a pozadí se stala přední značkou celé Crypto Twitter scény a nedlouho poté se již z vlastníků BAYC stala v podstatě NFT elita. Právě během tohoto období trh pochopil, jak významný vliv mohou mít NFT kolekce na sociální status.

Koupě Bored Ape však neznamenala jen vlastnictví digitálního uměleckého díla. Každý Bored Ape je také členským lístkem do „yachtového klubu“, který nabízí různé výhody a přístup k exkluzivním událostem a obsahu. Například majitelé Bored Ape měli přístup k exkluzivním akcím na Miami Art Week a byli zváni do virtuálního „klubu“ ve hře The Sandbox a podobně.

Významné prodeje Bored Apes:

 • Opice #3749: prodána za 400 ETH (více než 1,3 milionu dolarů v době prodeje)
 • Opice #8585: prodána za 600 ETH (asi 2 miliony dolarů).

Nicméně, oproti výše zmíněným Crypto Punks se perspektiva trhu a veřejnosti okolo Bored Ape Yacht club značně změnila. Velká část trhu již BAYC nevnímá jako sociální flex, ale spíše jako vzpomínku na extrémní výdělky pár jedinců spojené s následným vyrojením mnoha NFT kolekcí, jejichž jediným úmyslem bylo prostě a jednoduše vydělat a zmizet.

Bude zajímavé pozorovat, zdali si BAYC udrží historickou hodnotu spolu s Crypto Punks.

Art Blocks

Art Blocks je platforma pro generativní umění, kde umělci programují algoritmus pro generování unikátních uměleckých děl.

Každé NFT je samozřejmě unikátní a nelze ho replikovat.

Kolekce jako Fidenza od Tylera Hobbse a Ringers (nedávný prodej během června 2023 NFT za 5.4 miliony dolarů) od Dmitriho Cherniaka jsou některé z nejznámějších na platformě.

 

Loot (For Adventurers)

Loot je unikátní v tom, že se jedná o zcela decentralizovanou a z tvůrčího pohledu a otevřenou kolekci NFTéček.

Loot byl vytvořený vývojářem Domem Hofmannem a skládá se ze seznamů „výbavy“ pro imaginární dobrodruhy, tedy něčeho jako rozpisu vlastností a inventáře charakteru v RPG hře.

Uživatelé a vývojáři mohou tyto seznamy využívat, jak chtějí, vytvářet své vlastní příběhy, hry, umění a další.

Loot je velmi zajímavým experimentem a pokud se vývoj podaří a chytne trakci, může se jednat o zajímavou změnu v tom, jak jsou vytvářeny nové herní světy a příběhy.

Pudgy Penguins

Pudgy Penguins je další populární kolekce profilových obrázků, která získala velkou popularitu na sociálních médiích díky své roztomilosti a charakteristickému stylu.

„Pudgies“ však vynikají zejména díky perfektnímu vůdcovství týmu a jejich zkušenostem s krypto průmyslem, komunitou a byznysem všeobecně.

Nedávným úspěchem byl například start vlastní on-brand kolekce tučňákových hraček.

Nadějí pro držitele Pudgies je zde potenciál pro budoucí rozdělování příjmů a výdělků Pudgy Penguins například držiteli NFTéček.

World of Women

World of Women je relativně významnou kolekcí NFT (zejména během býčí fáze 2021), která oslavuje a zvyšuje viditelnost žen ve světě digitálního umění a NFT. Kolekce byla spuštěna v červenci 2021 a stala se jednou z nejvýznamnějších a nejhodnotnějších na trhu.

Tato kolekce se skládá z 10 000 jedinečných, ručně kreslených obrazů žen, které byly generovány pomocí různých atributů, jako jsou oblečení, doplňky a pozadí (v inspiraci dle Crypto Punks). Každá žena v této kolekci je jedinečná a slouží jako symbol silné a nezávislé ženy.

World of Women je také známá svým zaměřením na ženskou komunitu a zastoupení. Zakladatelky kolekce, Yam Karkai a Rafaella Gallery, se zavázaly reinvestovat část výnosů z prodeje do ženských projektů a iniciativ. Kromě toho mají majitelé těchto NFT přístup k exkluzivním událostem a možnostem, jako jsou virtuální meetupy a akce, což je jednou z typických utilit NFT kolekcí, tedy zpřístupnění určitých real-life eventů. Utilitě se říká „access“.

 • Jednou z nejvýznamnějších událostí v historii World of Women byl prodej NFT zvané „The Empress“ za 125 ETH, což v době prodeje odpovídalo více než 400 000 dolarů.

Porozumění trhu NFT

Velikost a růst trhu NFT – Statistický přehled

NFT trh zažil v roce 2021 dramatický růst. Podle některých odhadů byl celkový obrat na trhu s NFT v roce 2021 více než 2 miliardy dolarů, což představuje několikanásobný nárůst oproti předchozímu roku.

Tento prudký růst byl podpořen rostoucím zájmem o digitální umění a kulturu, stejně jako rostoucím využitím blockchainových technologií.

Největší boom proběhl pochopitelně po rapidním ohodnocení kolekcí jako jsou výše zmíněné projekty Crypto Punks, Bored Ape Yacht a nakonec i generativní umění pod značkou Art Blocks.

Momentálně (červen 2023) je trh s NFT pochopitelně klidnější, jelikož se nacházíme někde mezi medvědím a býčím trhem. Někteří z účastníků krypto trhu považují NFT za pouhý hype a něco, co se již nevrátí.

Nicméně, existuje celá řada týmů a projektů, které si nejenže vedou dobře, ale hlavně aktivně pracují na vývoji a snaží se o adopci NFTéček.

Těmito momentálně aktivními kolekcemi jsou zejména:

A samozřejmě mnohé další.

Významným developmentem pro NFT trh je rovněž vznik Ordinals prokolu na Bitcoinu a následný vznik NFT trhu na tomto blockchainu (viz. kapitola níže.)

Výzvy a kritika trhu NFT

Trh s NFT čelí mnoha výzvám i široké kritice, a to již v podstatě od samotného startu tohoto trendu.

Jednou z kritik je otázka udržitelnosti, jelikož vytváření a obchodování s NFT vyžaduje značné množství energie. Tento typ kritiky byl dosavadně vyřešen na Ethereu přechodem na Proof of Stake, avšak nyní se kritici přemístili na Bitcoin a Ordinals, kde jsou požadavky na energii pochopitelně mnohem vyšší (Bitcoin využívá hardware těžbu; konsensus pomocí Proof of Work).

Další kritikou je otázka autorských práv a vlastnictví, jelikož digitální předměty jsou snadno kopírovatelné. Konečně, někteří kritizují trh s NFT za jeho spekulativní povahu a možný vliv na umělecký svět. Kritici tvrdí, že NFT mohou odradit umělce od vytváření děl pro široké publikum, jelikož se mohou soustředit na vytváření děl pro bohaté sběratele, které se prodávají za vysoké ceny.

Avšak přestože trh s NFT čelí výzvám, nadále se rozvíjí a mění. Nové technologie a platformy se vyvíjejí pro řešení těchto problémů a pro další rozvoj potenciálu NFT. Trh s NFT je stále v raném stádiu a je pravděpodobné, že se bude nadále měnit a vyvíjet s přicházejícími technologiemi a inovacemi.

Nejpopulárnější platformy („burzy“) pro obchodování s NFT

Momentálně existuje několik platforem či tržišť pro obchodování s NFT. Mezi nejpopulárnější a nejčastěji používané patří OpenSea, Blur a Foundation.

Pojďme si v rychlosti popsat několik kvalitních a hlavních NFT trhů:

OpenSea

OpenSea je jedním z nejstarších a největších peer-to-peer tržišť pro NFT, které bylo založeno v roce 2017 Alexem Atallahem a Devinem Finzerem.

OpenSea má domov na blockchainu Ethereum umožňuje uživatelům nákup, prodej a obchodování s NFT za kryptoměny.

OpenSea vzniklo jako odpověď na rostoucí zájem o NFT a blockchainové technologie a zejména během býčí mánie roku 2021 se z něj stal v podstatě středobod kryptoměnového dění.

Platforma OpenSea nabízí širokou škálu NFT, včetně digitálního umění, hudebních nahrávek, virtuálních realit a dalších digitálních majetků.

OpenSea však nyní čelí velmi silné konkurenci tržiště Blur, které si popíšeme následně.

 • OpenSea: https://opensea.io/

Blur

Blur.io je moderní tržiště NFT fungující opět na hlavní síti (mainnetu) Etherea. Své brány otevřelo 19. října 2022 a rychle se vyšvihlo na přední pozice jako platforma s největším objemem obchodování s NFT. I přesto, že většina obchodů prvního půl roku probíhala kvůli naději na airdrop tokenů BLUR, svůj obchodní objem a zájem uživatelů si platforma udržela dodnes.

Blur se liší od jiných tržišť tím, že jeho služby jsou více orientovány na profesionální obchodníky s NFT než na běžné uživatele.

Blur.io umožňuje svým obchodníkům využívat hromadné transakce a rychlé odkupy na trhu – typicky známé jako sweep nebo sweep the floor, což v překladu jednoduše znamená hromadně vykoupit nejníže zalistované NFT.

Dále, uživatelé si mohou prohlížet NFTéčka nejen na Bluru, ale také na jiných tržištích s NFT a přímo prostřednictvím Blur trhu mohou rovněž zadávat objednávky. Tímto způsobem Blur v podstatě zvýšil likviditu celého NFT trhu.

 • Blur: https://blur.io/

Co je to Blend?

Blend je peer-to-peer platforma pro půjčování (lending) pomocí NFT.

Pomocí služby Blend lze zakoupit NFT s vysokou hodnotou s menší počáteční platbou, což je v podstatě podobné například záloze na dům.

Blend byl vybudován ve spolupráci se známou investiční firmou Paradigm, široce aktivní napříč krypto průmyslem.

 • Blend a NFT půjčky můžete najít zde, u každé kolekce v záložce loans: https://blur.io/collection/azuki/loans

Poplatky na tržišti Blur NFT

Blur si získal oblibu zejména díky výhodné struktuře poplatků pro obchodníky: uživatelům na platformě neúčtuje poplatky, které jsou u mnoha kolekcí na OpenSea povinné.

Jde o takzvané royalties, které jsou na jiných tržištích povinné pro určité procento sekundárních transakcí. Blur v tomto ohledu doporučuje pro kupující výchozí sazbu royalties 0,5 %.

Prozatím lze říci, že Blur.io poskytuje pohodlnější a nákladově efektivnější platformu pro profesionální obchodníky s NFT, zejména potom pokud máte v plánu obchodovat s větším objemem NFTéček nebo rychle nastupovat a vystupovat z trhu, v čemž pomůže právě zvýšená likvidita platformy agregující všechny dostupné zalistované NFT odlišných tržišť.

 • Nakonec, pokud vás zajímá tým: Blur založil @PacmanBlur, absolvent MIT a člen stipendijního programu Petera Thiela.

Foundation

Foundation je specializované tržiště pro NFT zaměřené především na digitální umění, takzvané 1/1 NFT – jedinečné kusy umění podobné právě klasickým malbám či třeba fotkám.

Platforma byla založena v roce 2020 Kayvonem Tehranianem a vytvořena s cílem poskytnout umělcům nový způsob, jak monetizovat svou práci v digitálním prostoru. Od té doby je Foundation častým útočištěm nových umělců snažících se prorazit v NFT trhu.

Tehranian, který má zkušenosti s technologiemi blockchainu, pochopil potenciál, který NFT představují pro uměleckou komunitu.

Foundation platforma tedy vznikla s vizí vytvořit místo, kde by umělci mohli prodat svá díla přímo svým fanouškům a sběratelům, aniž by byli závislí na tradičních galeriích nebo aukčních domech, a tím pádem jednoduše a rychle vstoupit do globálně přístupného trhu.

Platforma se také snaží vytvořit silnější spojení mezi umělci a sběrateli tím, že umožňuje přímý prodej bez zprostředkovatelů. Od svého vzniku Foundation přilákala mnoho významných digitálních umělců a stala se důležitým hráčem na rostoucím trhu NFT.

Role NFT v umění a kultuře

Zejména během býčí fáze 2021 se mluvilo o revolučním potenciálu NFT, které mohou narušit dosavadní byznys hudebního, filmového a celkově uměleckého průmyslu. Před příchodem NFT bylo pro digitální umělce obtížné prodat svá díla tak, aby byla zároveň udržena autorská práva – v tomto případě se pochopitelně muselo využívat klasických právnických kontraktů.

NFT umožňují umělcům vydávat svá díla na blockchainuv podstatě okamžitě a zaručit jejich originalitu a vlastnictví, čímž zároveň otevírají nové příležitosti pro monetizaci jejich práce.

Významní umělci a jejich NFT díla

Několik umělců se již proslavilo právě díky NFT a další řada se k NFT průmyslu s radostí přidala.

Beeple, skutečným jménem Mike Winkelmann, prodal své dílo „Everydays: The First 5000 Days“ jako NFT za 69 milionů dolarů.

Pak se objevila známá zpěvačka a umělkyně Grimes, matka dětí Elona Muska a jeho partnerka, která prodala kolekci svých digitálních děl za více než 6 milionů dolarů.

NFT tak umožňuje umělcům dosáhnout finančního úspěchu, který byl dříve v digitálním umění nevídaný. Mnohé z těchto úspěchů však byly zároveň podloženy mánií a šílenství okolo NFT, které nyní v medvědím trhu pochopitelně ustoupilo.

Z toho důvodu je třeba počkat a sledovat trh – příští vlna mánie je pochopitelně velmi pravděpodobná, jelikož na NFT průmyslu a vydání nových děl pracuje stále mnoho týmů i umělců. Nicméně, je třeba počítat s tím, že příští býčí NFT trh bude vypadat značně jinak než ten první.

Někteří hudebníci, jako je například Kings of Leon, vydávají svá alba jako NFT, což jim umožňuje udržet větší kontrolu nad svou hudbou a zisky z prodeje. Ve filmovém průmyslu se NFT používají k tokenizaci a prodeji jedinečných filmových rekvizit a upomínkových předmětů.

Role NFT v zachování kultury a historie

NFT může také hrát důležitou roli v zachování kultury a historie. Digitální umění a jiné formy kultury mohou být tokenizovány a vystaveny na blockchainu, kde zůstanou nezměněny a dostupné pro budoucí generace.

V tomto případě pochopitelně hraje významnou roli typ blockchainu, na kterém jsou NFT vytvořeny. Ze stejného důvodu jsou za nejcennější NFT kolekce považovány ty na síti Ethereum a nově i nyní na Bitcoinu.

Zejména potom na Bitcoinu si trh a uživatelů váží opravdových on-chain NFTéček, která jsou na blockchainu nezvratitelně zapsána včetně samotného obrázku. Oproti tomu mnohé NFT na Ethereu využívají k zápisu pouhá metadata, přičemž samotný obrázek je uložen off-chain, například typicky na IPFS nebo

Kritika a etické obavy v NFT trhu

Umění NFT a zejména způsob, jakým jsou NFT tvořena na blockchainu však také čelí kritice a etickým obavám.

Kritici poukazují na environmentální dopad těžby kryptoměn, která je nezbytná pro vytváření a obchodování s NFT. Většina těchto stížností však již byla zažehnána, jelikož Bitcoin k těžbě využívá více a více čistých a zbytkových energií a Ethereum přešlo na konsensus Proof of Stake, čímž byly požadavky na energii sníženy o 90 %.

Pochopitelně se objevují i obavy ohledně spekulace a tvoření bubliny na trhu NFT, kde některá díla dosahují astronomických cen, což je však všeobecně typickou součástí krypto trhu jako takového – obrovské mánie následované propadem cen až o 80 % a více.

Další obavou je potenciální zneužití systému, kdy někteří mohou vytvářet NFT z děl, na která nemají autorská práva.

Dalším kontroverzním aspektem je nejednoznačný pohled na otázku, zda je digitální umění jako takové vůbec „skutečné“ umění. Někteří kritici namítají, že díky NFT a dalším formám digitálního umění může dojít k devalvaci fyzického umění a ztrátě řemeslné dovednosti a talentu, které jsou s tradičním uměním spojeny. Ty samé obavy jsou spojeny i s novým nástupem umělé inteligence, která se jako průmysl nyní začíná proplétat právě s krypto i NFT trhem.

Nicméně, NFT je stále relativně novým fenoménem a jeho dopady na umění a kulturu se budou nadále vyvíjet. Je důležité, aby se všichni zúčastnění – umělci, sběratelé, tržiště a regulátoři – zabývali těmito otázkami a hledali způsoby, jak maximalizovat potenciál NFT pro uměleckou komunitu, zatímco se zároveň vyhýbají potenciálním pastem a výzvám.

Závěrem, NFT v umění a kultuře přináší řadu nových příležitostí, ale také výzvy. Přestože NFT otevírají nové cesty pro digitální umělce a mění způsob, jakým konzumujeme a ceníme umění, je důležité, abychom byli ostražití vůči potenciálním rizikům a negativním dopadům, které mohou přinést.

Lze očekávat, že tento trh i technologie projde ještě mnoha cykly a transformacemi a to, co jsme viděli během roku 2021 bylo pouhou ochutnávkou mnoha dalších fází, kterými nástup této novodobé technologie prochází.

Role NFT v herním průmyslu (Metaverse & GameFi & Play to Earn)

NFT technologie je velmi inovativním a flexibilním konceptem. Jako takové jsou NFT již od počátku považovány za perfektní možnou součást herních světů, kde mohou sloužit jako jedinečné předměty umožňující opravdové vlastnictví, herní měny, či dokonce celé nemovitosti nebo pozemky.

Herní průmysl založený na blockchainové a NFT technologie lze rozdělit do:

 • Metaverse
 • GameFi & Play to Earn

Metaverse

Když přijde řeč na Metaverse, příklady virtuálních světů jsou Decentraland a Sandbox, kde mohou uživatelé nakupovat, prodávat a obchodovat virtuální nemovitosti ve formě NFT.

Tyto „metaverse země“ mohou být využity k různým účelům, jako je vytváření digitálních zážitků, virtuálních galerií umění, obchodů a mnoho dalšího, například i reklamního prostoru na frekventovaných místech.

Díky NFT se stávají tyto digitální nemovitosti jedinečnými a omezenými, což zvyšuje jejich hodnotu a jednoduše připisuje vlastnictví danému uživateli, přičemž zároveň umožňuje jednoduché zalistování nemovitosti či půdy zpátky na trh, tedy výše zmíněné OpenSea či Blur a podobně.

GameFi & Play to Earn

Dále, když přijde řeč naopak na NFT hry, které nazýváme často GameFi či Play to Earn, Axie Infinity a CryptoKitties patří mezi nejčastěji zmiňované průkopníky využití NFT v herním průmyslu, jež dokázaly názorně ukázat potenciál, který tento nový typ digitálního majetku nabízí.

 • Axie Infinity

Jednoduše řečeno, Axie Infinity je hra založená na blockchainu Ethereum, která umožňuje hráčům vlastnit a chovat digitální tvory známé jako Axies.

Každý Axie je jedinečná NFT postavička. Tyto herní NFT postavičky mohou hráči  vychovávat, bojovat s nimi v samotné hře proti ostatním hráčům a jejich Axies, a samozřejmě je rovněž opět prodávat na trhu.

Axies Infinity jako první prolomová NFT hra zaznamenala značný úspěch, a ot zejména v jihovýchodní Asii, kde mnoho lidí vydělává hraním této hry na své živobytí.

Axie Infinity během roku 2021 značně přispěla k popularizaci konceptu „Play-to-Earn“, kde hráči mohou vydělat kryptoměny prostřednictvím herních aktivit.

Nicméně, podobně jako propad cen NFT trhu s uměním a PFP avatary se nyní, během medvědího trhu potýkají s podobným problémem herní ekonomiky – nedostatek nákupčích a obrovský počet prodávajících má za důsledek propad typicky inflační zásoby tokenů, které hry používají jako hlavní měnu.

Právě s interní ekonomikou her bude Play to Earn průmysl nadále zápasit, jelikož jak víme, nekonečná inflace má za důsledek nekonečnou devalvaci měny.

Nicméně, trendy jako jsou extrémně vzácné skiny na zbraně či postavy ve hrách jako je CS:GO nebo Fortnite poukazují na fakt, že právě náhodně a náročně získané herní předměty v těch nejoblíbenějších hrách na světě mají potenciál dosáhnout obrovských hodnot, zejména potom ve formě NFT.

 • CryptoKitties

CryptoKitties je jednou z prvních blockchainových her, které se staly populárními díky použití právě NFT a z toho samého důvodu jsou Kitties často vzpomínány v moment, kdy přijde řeč na historii NFT.

CryptoKitties umožňuje hráčům chovat, sbírat a obchodovat s virtuálními koťaty, přičemž každé koťátko je jedinečné a nelze ho zkopírovat nebo zničit.

Kitties byly v roce 2017 zodpovědné za velký nárůst provozu na Ethereum blockchainu a ukázaly světu potenciál NFT a blockchainových her. Navzdory své jednoduchosti hra CryptoKitties umožnila hráčům vytvářet nové a jedinečné tvory prostřednictvím procesu, který hra nazývá „chov“ (breeding). Během tohoto chovu je, jak jste dozajista uhádli, propojení dvou původních NFT, které následně vytvoří (vymontuje) nové unikátní krypto kotě.

Obě hry představují různé aspekty potenciálu NFT v herním průmyslu – od vytváření digitálního majetku, který mohou hráči vlastnit a obchodovat, až po možnost vydělávat peníze prostřednictvím herních aktivit.

NFT: Právní otázky a Copyright

Právní rámec okolo NFT ještě není zcela jasný, zejména pokud jde o autorská práva (copyrights) nebo IP (intellectual property), tedy intelektuálních práv vůči danému dílu. Zatímco některé zákony, jako je například americký Digital Millennium Copyright Act, poskytují ochranu digitálním dílům, ty samé zákony nemusí nutně pokrývat jedinečné situace, které trh s NFT vytváří. Konec konců, umění na veřejném blockchainu jako je Ethereum je něčím, s čím se svět nyní potýká poprvé a je pochopitelné, že se zde skrze právní otázky vyskytuje zmatek.

Například, když někdo koupí NFT spojené s digitálním dílem, obecně nákupem získává pouze vlastnictví NFT, a ne autorská práva na samotné dílo, styl či třeba danou fiktivní postavu. To pochopitelně může vést k zmatení a právním sporům.

 • Problémy s plagiátorstvím a krádeží umění v NFT sektoru

NFT trh se potýká s problémy plagiátorství a krádeže umění zejména od výbuchu zájmu během roku 2021. Existují případy, kdy lidé stvořili NFT z uměleckých děl, které nevlastní, a tyto NFT poté prodali. Zde se naskytuje velký problém pro umělce, kteří zjišťují, že jejich díla byla neoprávněně prodána jako NFT bez jejich svolení.

Nicméně, trh s NFT a Web 3.0 celkově se za posledních pár let dočkal drastické evoluce a nyní je většina účastníků trhu dostatečně vzdělaná na to, aby poznala původ daných NFT – většinou je totiž jednoduché ověřit adresu, ze které bylo NFT na blockchainu vytvořeno, či nativně řečeno vymintováno.

·  Právo na intelektuální vlastnictví a otázky komerčního využití NFT

Vlastnictví NFT neznamená automaticky vlastnictví veškerých autorských práv spojených s tímto objektem či dílem. Autorská práva jsou složitým rámcem obsahujícím celou řadu pravidel a mnohá z nich často zůstávají pevně v rukou původního tvůrce díla.

Pokud vlastníte autorská práva, typicky vlastníte šest výhradních práv:

 • právo reprodukovat a vytvářet kopie původního díla

 • právo připravit odvozená díla inspirovaná přímo původním dílem

 • právo distribuovat kopie veřejnosti prostřednictvím prodeje nebo jiné formy převodu

 • právo veřejně předvádět dílo, například součástí galerie

 • právo veřejně předvádět zvukové záznamy prostřednictvím digitálního audio přenosu

Co získáte při nákupu NFT?

V moment, kdy si koupíte NFT tedy typicky získáváte méně, než byste si možná mysleli. Většinou se vám nedostane automatického transferu plného autorského práva.

Co však získáváte, je opravdové vlastnictví daného NFT. Máte tedy oprávnění obchodovat s daným NFT, prodat jej na trhu, darovat ho, nebo ho třeba zničit posláním na slepou adresu.

Například, při nákupu NBA Top Shot momentu získáte licenci k jeho osobnímu, nekomerčnímu použití. Tato licence vám také dává možnost zobrazovat a prodávat váš moment na trzích s NFT, tedy například výše zmíněném OpenSea či Blur.

Budoucí odvětví, která by mohla být ovlivněna NFT

NFT mají potenciál ovlivnit mnoho dalších odvětví. Například v oblasti vzdělání by mohly být certifikáty nebo diplomy tokenizovány jako NFT, což by zajistilo jejich jedinečnost a nezpochybnitelnost. Ve financích by mohly být

NFT mají potenciál ovlivnit mnoho dalších odvětví. Ve financích by mohly být použity jako zástava pro půjčky nebo mohly představovat vlastnické podíly v reálných aktivách, jako jsou nemovitosti nebo akcie. Ve světě médií by mohly být NFT použity k zajištění digitálních práv na knihy, filmy nebo hudbu.

V oblasti módy by mohly být použity k vytvoření digitálních verzí oděvů nebo doplňků, které by mohly být použity v digitálních prostorech nebo metaversech. Rovněž by mohly hrát důležitou roli v oblasti identifikace a ochrany osobních dat, umožňovaly by například vytváření a obchodování s unikátními digitálními identitami.

Celkově je jasné, že potenciální využití NFT technologie může být široké a může se rozšířit do mnoha různých oblastí a odvětví, mimo ty jasné jako je umění. NFT budoucnost vypadá slibně a význam těchto tokenů a s nimi spojených komunit a projektů pravděpodobně poroste i v nadcházejících letech, stejně tak jako po svém medvědím cyklu rostlo krypto obecně.

Závěr k NFT

V průběhu tohoto rozsáhlého textu jsme se podrobně podívali na fenomén známý jako NFT. Zkoumali jsme, jak NFTs fungují a jak se vyvinuly, přičemž jsme se samozřejmě zaměřili na významné milníky v historii NFT.

Diskutovali jsme o vlivu NFT na umění a kulturu i tom, jak může NFT sektor transformovat trh umění a ovlivnit hudební i další zábavní průmysly. Také jsme se zaměřili na roli NFT v ochraně kultury a historie a na kritiku a etické otázky v umění založeném na NFT.

Rozšířili jsme diskusi o NFTs mimo umění, aby bylo možné prozkoumat jejich uplatnění v různých odvětvích, včetně virtuálních pozemků a metaverse, herního průmyslu a sportu. Poslední část našeho textu se zaměřila na právní a etické důsledky NFT, včetně otázek autorských práv, plagiátorství a odcizení umění v prostoru NFT a dopadu NFT a blockchainové technologie na životní prostředí.

NFT je fascinujícím fenoménem, který má potenciál zásadně změnit mnoho aspektů hudebního, uměleckého i herního prostoru a způsobu, jak s nimi jako uživatelé interagujeme.

Na jedné straně se zde umělcům a tvůrcům otevírají nové příležitosti pro monetizaci a oceňování své práce. Na straně druhé však existují i značné výzvy, jako je například otázka autorských práv a IP.

Zároveň je zde vysoký potenciál na ztrátu peněz, zejména ze strany naivních uživatelů, kteří se tohoto stále se vyvíjejícího, avšak často i bohužel podvodného trhu účastní. Proto si rozhodně dávejte pozor a vždy vykonávejte důsledný vlastní náležitou péči!

Doufáme, že vám tento přehled NFT poskytl užitečné a zajímavé informace. Velmi rádi bychom slyšeli vaše názory a zkušenosti s NFT. Rozhodně nám zanechte komentář níže, sdílejte tento článek s přáteli a kolegy, kteří by mohli mít zájem, a pokračujte v konverzaci o tomto fascinujícím tématu.

Vaše zpětná vazba a názory nám pomáhají lépe porozumět tomu, jak se tato oblast vyvíjí a jak ji můžeme lépe pokrýt v budoucích článcích.

 

 

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.