Cardano logo (ADA)
Cardano (ADA)
Cena
0.46237 $ (11 Kč)
24 hodin
+0.6 %
Kapitalizace
16 340 781 502 $
Aktuální počet tokenů
35 375 448 061 $
Maximální počet tokenů
45 000 000 000

Cardano

S vývojem blockchainového průmyslu se Cardano objevilo jako jeden z nejdominantnějších projektů vůbec. Cardano jakožto open-source projekt byl nastartován během roku 2017, tedy mimo jiné během jednoho z nejznámějších býčích období kryptoměnového světa vůbec.


Úvod do projektu Cardano

S vývojem blockchainového průmyslu se Cardano objevilo jako jeden z nejdominantnějších projektů vůbec. Cardano jakožto open-source projekt byl nastartován během roku 2017, tedy mimo jiné během jednoho z nejznámějších býčích období kryptoměnového světa vůbec.

Cardano usiluje o vytvoření bezpečnější, rychlejší a udržitelnější infrastruktury pro kryptoměny a decentralizované aplikace (dApps) schopné škálovat spolu s náporem nových uživatelů.

Cardano se od konkurence odlišuje zejména inovativní dvouvrstvou architekturou a rovněž důrazem na vědecký výzkum, který je pro projekt předpokladem pro implementaci veškerých upgradů.

Jedním z hlavních cílů Cardana je poskytnout bezpečné finanční DeFi (decentralized finance) v oblastech, kde zásadně chybí bankovní infrastruktura, například tedy v Africe.

Cardano využívá konsenzuální algoritmus zvaný Ouroboros Proof of Stake (PoS), který zaručuje energetickou efektivitu a udržitelnost platformy.

Tento konsenzuální mechanismus umožňuje, aby Cardano bylo schopno zpracovávat velké objemy transakcí a zároveň minimalizovalo energetickou náročnost, která je typická pro tradiční Proof of Work (PoW) systémy (Bitcoin). To je tedy alespoň cíl, který Cardano již dlouho slibuje, nicméně, pravá adopce Cardano ekosystém prozatím stále (možná) čeká. Pokud porovnáme developerskou a uživatelskou aktivitu Etherea a Cardana, Ethereum vyhrává na plné čáře.

Cardano se dále zaměřuje na interoperabilitu mezi různými blockchainovými sítěmi, čímž má za cíl usnadnit spolupráci a výměnu hodnot mezi různými decentralizovanými aplikacemi a platformami, jako je například Ethereum a další.

V tomto článku si vysvětlíme vše od výše zmíněné architektury, přes token ADA a jeho tokenomiku, přes decentralizované aplikace (dApps) a DeFi až po vědecký přístup projektu a pokusíme se odpovědět na otázku, zdali má Cardano jako projekt budoucnost. Pojďme na to.

Základní pilíře Cardana: Vize a filozofie

Projekt Cardano byl stvořen s úmyslem řešit ty nejnaléhavější výzvy v technologii blockchain, včetně škálovatelnosti, bezpečnosti a udržitelnosti.

Principy projektu se konstantně točí okolo vědecké přísnosti, transparentnosti a decentralizace.

Vývojový tým Cardano, vedený zakladatelem Charlesem Hoskinsonem (viz. kapitola níže) věří, že podpora spolupráce a důkladného výzkumu otevírá cestu k opravdu decentralizované, bezpečné a globální finanční platformě.

 • Charlese Hoskinsona můžete pravidelně sledovat na jeho YouTube kanálu: https://www.youtube.com/@charleshoskinsoncrypto

Architektura blockchainu Cardano

Klíčovou inovací projektu Cardano je jeho dvouvrstvá blockchainová architektura, která se skládá ze dvou komponentů:

 • Účetní vrstva (Cardano Setttlement Layer):

Cardano Setttlement Layer zpracovává všechny transakce týkající se ADA, nativní kryptoměny Cardano. Tato vrstva se zaměřuje na bezpečnost a efektivitu, čímž poskytuje robustní základ pro ekosystém Cardano.

 • Výpočetní vrstva (Cardano computation layer):

Cardano computation layer provádí složité výpočty potřebné pro správný běh chytrých kontraktů a dApps. Flexibilita této vrstvy umožňuje vývojářům vytvářet výkonné aplikace, aniž by byla narušena bezpečnost a škálovatelnost Cardana.

· Proof of Stake konsensus Ouroboros

Cardano využívá protokol Ouroboros Proof of Stake (PoS), inovativní konsensuální algoritmus, který nabízí významné výhody oproti tradičním systémům Proof of Work (PoW).

Jak možná víte, Proof of Work je velmi energeticky nákladným způsobem zajišťování shody dat, transakcí a změn v blockchainech. Ostatně, energetická náročnost je jednou z nejčastějších point kritiků Bitcoinu.

Proof of Work využívá k těžbě a tedy údržbě konsensu energeticky náročný hardware, zatímco Proof of Stake je konsensus zajišťovaný pomocí softwarových komponentů.

Nicméně, Ouroboros je energeticky efektivní a prozatím bezpečný, což umožňuje síti Cardano fungovat s minimálním dopadem na životní prostředí a zároveň udržovat odolnost proti útokům.

· Plutus a chytré kontrakty

Platforma Plutus je velmi důležitou součástkou platformy Cardano, navrženým tak, aby vývojářům poskytovala kvalitní a bezpečný způsob vytváření chytrých kontraktů decentralizovaných aplikací (dApps).

Plutus je založen na programovacím jazyce Haskell, známém pro své silné záruky zabezpečení a snadné použití. S Plutusem mohou vývojáři s důvěrou vytvářet sofistikované aplikace.

· Hydra: Řešení pro škálovatelnost

Škálovatelnost je významnou výzvou v odvětví blockchainu a jak víme, stále se týká naprosto všech blockchainových platforem. Cardano se této problematice věnuje prostřednictvím kombinace řešení Layer 2 sítí, tedy druhých vrstev:

Toto řešení škálování Layer 2 (L2) umožňuje Cardanu zpracovávat vysoký počet transakcí tak, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti či decentralizace – tedy alespoň to jsou tvrzení projektu. Ze zkušeností na platformě Ethereum, kde vývoj L2 probíhá velmi rychle víme, že právě decentralizace těchto druhých vrstev je stále relativně problematickou záležitostí a výzvou.

Nicméně, Hydra má v plánu síti Cardano pomocí efektivně škálovat a splnit požadavky reálných využití platformy, jako jsou mikroplatby, decentralizované finance (DeFi) a další.

·  Interoperabilita

Dalším zásadním zaměřením Cardano je interoperabilita – schopnost plynule komunikovat a interagovat s jinými blockchainovými sítěmi.

Cardano se snaží vytvořit skutečně propojený blockchainový ekosystém, kde mohou  data a informace volně proudit mezi různými platformami, a to díky využití protokolů pro inter-chain komunikaci a takzvaným atomickým výměnám (atomic swaps).

Cardano ve vlastním popisu stále klade důraz na bezpečnost a udržitelnost, čímž se snaží zajistit, že síť zůstane odolná vůči útokům a přizpůsobivá se měnícím se potřebám rychle se vyvíjejícího krypto průmyslu.

Spoléhání projektu na vědecký výzkum a formální metody pomáhá minimalizovat zranitelnosti, zatímco jeho závazek k energeticky účinným mechanismům konsensu snižuje dopad technologie blockchain na životní prostředí. Nicméně, častou výtkou Cardana je právě pomalý vývoj týkající se neustálého spoléhání na velmi pomalý a důsledky vědecký výzkum.

Z tohoto důvodu se okolo Cardano projektu objevují i časté meme vtipy popisující Cardano jako vyslovenou tiskárnou na vědecké papíry.

Token ADA & tokenomika sítě

Nativní kryptoměna Cardana, ADA, hraje klíčovou roli v tokenomice (jednodušeji řečeno ekonomice) platformy a slouží jako základ pro širokou škálu funkcí v rámci ekosystému, stejně tak jako hraje esenciální roli například ETH coin v systému Etherea.

Pojďme se v rychlosti podívat na to, jak tokenomika Cardana přispívá k růstu a úspěchu platformy.

ADA je nativní digitální aktivum ekosystému Cardana, navržené pro usnadnění všech operací v rámci platformy. ADA coin, pojmenovaný po Adě Lovelace, průkopnici matematiky a rané informatičce, odráží závazek Cardana k inovacím a vědeckému pokroku.

 • Rozdělení tokenů a zásoba:

Cardano má omezenou zásobu 45 miliard ADA coinů, což zajišťuje předvídatelný a transparentní model tokenomiky.

Počáteční distribuce ADA coinů proběhla prostřednictvím veřejného prodeje, přičemž část byla vyhrazena pro rozvoj projektu a růst ekosystému. Zbývající ADA coiny jsou postupně uvolňovány prostřednictvím odměn za staking a pobídek, čímž se dle plánu projektu podporuje udržitelný a spravedlivý distribuční model.

 • Role ADA v ekosystému Cardano

ADA slouží v rámci platformy Cardano k plnění důležitých funkcí, mezi které patří:

 • Transakční poplatky:

ADA se používá k úhradě transakčních poplatků na síti Cardano, čímž se kompenzují validátoři za jejich práci na udržování blockchainu.

 • Staking:

Držitelé ADA mají možnost účastnit se stakingu a získávat tak odměny za zabezpečení sítě a pomoc při ověřování transakcí.

 • Správa (governance):

Držitelé ADA mohou své tokeny používat k účasti na správních procesech platformy, hlasování o návrzích a ovlivňování budoucího vývoje Cardana.

 • Chytré kontrakty a decentralizované aplikace:

ADA je hlavní měnou pro interakci se chytrými kontrakty a decentralizovanými aplikacemi postavenými na platformě Cardano.

 • Tržní dynamika ADA:

Jako volně obchodované digitální aktivum je tržní dynamika ADA coinů ovlivněna řadou faktorů, včetně tržního sentimentu, technologických pokroků a regulačních vývojů. Důkladným sledováním těchto faktorů mohou investoři a uživatelé získat vhled do potenciální hodnoty a růstové trajektorie tokenu ADA.

Shrnutí tokenomiky a významu ADA coinů v ekosystému Cardano:

Token ADA je nedílnou součástí tokenomiky Cardana a slouží doslova jako životní síla ekosystému platformy.

Usnadněním transakcí, stakingu, správy a interakce s chytrými kontrakty umožňuje ADA fungování sítě Cardano a opravňuje uživatele účastnit se růstu a vývoje platformy. Podobně jako coin ETH na síti Ethereum, tak i ADA je zkrátka neoddělitelnou součástí platformy.

Cardano bude nadále pokračovat ve svém vývoji a token ADA nevyhnutelně zůstane v centru úspěchu platformy, přičemž investoři samozřejmě sází na zvyšující se cenu ADA jdoucí v tandemu s úspěšnou evolucí celého ekosystému.

Charles Hoskinson: Vizionář stojící za projektem Cardano

Charles Hoskinson, zakladatel Cardana a hnací síla za jeho vývojem, je uznávanou postavou ve světě blockchainu a digitálních měn. Jeho zázemí, odbornost a neochvějná oddanost projektu přispěly k tomu, že se z Cardana stala inovativní platforma, kterou známe dnes. V této části se podrobněji zaměříme na roli a pozadí Hoskinsona, abychom lépe pochopili jeho vliv na Cardano a širší krajinu kryptoměn.

Charles Hoskinson se narodil v roce 1987 v Coloradu, ve Spojených státech. Získal bakalářský titul z matematiky na Metropolitan State U

niversity of Denver a magisterský titul z čisté matematiky na University of Colorado Boulder. Hoskinsonovo akademické úsilí položilo základy pro jeho zájem o kryptografii a decentralizované systémy, které jej nakonec přivedly do světa technologie blockchainu.

Dále, Hoskinson vstoupil do průmyslu blockchainu během roku 2013, když spoluzaložil společnost Invictus Innovations, která stojí za starým známým projektem BitShares. Avšak až jeho role jako jednoho ze zakladatelů Etherea, druhé největší kryptoměnové platformy na světě, bylo tím co, jej skutečně dostalo do popředí.

Po odchodu z Etherea roku 2014 založil Hoskinson společnost IOHK (Input Output Hong Kong), přední výzkumnou a vývojovou společnost zaměřenou na technologii blockchain. Právě prostřednictvím IOHK nakonec Hoskinson v roce 2017 spustil Cardano, a zbytek je již historie.

Hoskinsonova vize pro Cardano

Jako zakladatel Cardana je vize Charlese Hoskinsona zaměřena na vytvoření skutečně decentralizované a soběstačné blockchainové platformy, která může zásadně změnit způsob, jakým společnosti navzájem komunikují a provádějí transakce či výměny hodnoty, dat a informací.

Jeho přístup klade důraz na vědecký výzkum, akademické partnerství a důkladné recenzní procesy tak, aby Cardano zůstalo v čele blockchainových inovací. Navíc se Hoskinson zavázal posilovat komunity a podporovat spolupráci v rámci ekosystému, čímž se otevírá cesta k spravedlivějšímu a udržitelnějšímu globálnímu finančnímu systému (například známé iniciativy Cardana v Africe).

Hoskinsonův vliv na vývoj Cardana

Vedení Charlese Hoskinsona mělo pochopitelně hluboký dopad na vývoj a růst Cardana. Prosazováním výzkumného přístupu a podporou kultury inovací pomohl Hoskinson vytvořit ekosystém, který je technologicky pokročilý a zaměřený na komunitu a jak jste si možná všimli, málokterá kryptoměnová komunita má natolik zaryté fanoušky jako Cardano.

Charles Hoskinson je vlivnou postavou i v širším ekosystému kryptoměn, a to nejen v rámci Cardana. Jako lídr ve svém oboru často sdílí své názory na technologii blockchainu, decentralizaci a budoucnost financí prostřednictvím různých kanálů, včetně sociálních médií, rozhovorů a konferencí.

Hoskinson také aktivně prosazuje přijetí digitálních měn a jejich potenciál podporovat finanční začlenění a posilovat jednotlivce na celém světě.

Stále je však celkově okolo Cardana cítit aury projektu, namísto hotového produktu. Uvidí se, zdali bude Hoskinson spolu s developery Cardana schopen skutečně zrealizovat vizi interoperabilní budoucnosti propojených blockchainů. Zejména v době psaní článku (jaro 2023) lze ze situace krypto světa cítit, že je před námi stále dlouhá a trnitá cesta.

Peněženky a dApps ekosystému Cardano

V ekosystému Cardano můžeme najít širokou škálou nástrojů a decentralizovaných aplikací (dApps), které vyhovují různým potřebám uživatelů a vývojářů.

V této části se tedy mrkneme na hlavní nástroje a dApps, které můžeme najít i používat v rámci ekosystému Cardano.

 • Základní nástroje Cardano

Daedalus Wallet:

Daedalus je oficiální desktopová peněženka pro Cardano, která nabízí bezpečné a uživatelsky přívětivé prostředí pro ukládání, správu a provádění transakcí s tokeny ADA.

Peněženka podporuje staking, což umožňuje uživatelům delegovat své ADA tokeny a získávat odměny při přispívání k zabezpečení sítě.

Yoroi Wallet: Yoroi je takzvaně lehká peněženka pro Cardano, která umožňuje uživatelům spravovat své ADA tokeny prostřednictvím jednoduchého a efektivního webového rozhraní.

Peněženka nabízí funkce jako staking a podporu hardwarových peněženek, což zajišťuje plynulý a bezpečný uživatelský zážitek.

Plutus:

Plutus je Cardano platforma chytrých kontraktů umožňující vytvářet decentralizované aplikace (dApps).

Plutus funguje na programovacím jazyce Haskell a nabízí robustní rámec pro vytváření komplexních dApps přizpůsobených různým použitím.

Marlowe:

Marlowe je doménově specifický jazyk (DSL) navržený pro vytváření konkrétně finančních chytrých kontraktů na Cardano.

Marlowe poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožňuje i ne-programátorům a laikům navrhovat, simulovat, a nakonec i nasazovat komplexní finanční kontrakty bez nutnosti rozsáhlých znalostí programování.

Decentralizované aplikace ekosystému Cardano

Liqwid Finance:

Liquid Finance je decentralizovaná finanční (DeFi) platforma postavená na Cardanu, která nabízí uživatelům škálu služeb, včetně bankovních služeb jako je půjčování a stakingu.

Cardax:

Cardax je decentralizovaná burza (DEX) vyvinutá na síti Cardano, která umožňuje uživatelům obchodovat krypto tokeny podobně jako nejznámější Uniswap.

Cardax se snaží nabídnout plynulý a efektivní obchodní zážitek pro uživatele tím, že využívá systém zvaný Extended Automated Market Maker (EAMM), který je v podstatě rozšířením systém AMM, z již výše zmíněného Uniswapu (více zde.)

SingularityNET:

SingularityNET je více než pouhá aplikace, je to celý další projekt a decentralizovaná platforma pro služby umělé inteligence (AI), která využívá technologii blockchain Cardano pro usnadnění tvorby, sdílení a monetizace nástrojů a aplikací AI.

Platforma si klade za cíl demokratizovat přístup k zdrojům AI a podporovat spolupráci mezi výzkumníky, vývojáři a uživateli.

Vývojářské nástroje a infrastruktura

Cardano-Rust:

Cardano-Rust je soubor knihoven a nástrojů navržených pro zjednodušení vývoje aplikací založených na Cardano.

Nabídkou univerzálního a přístupného souboru zdrojů umožňuje Cardano-Rust vývojářům rychle vytvářet a nasazovat dApps přizpůsobené různým použitím.

Cardano Node:

Cardano Node je základní softwarová složka, která pohání síť blockchain Cardano. Umožňuje vývojářům a poskytovatelům infrastruktury provozovat a udržovat plné uzly, tedy základní komponenty sítě blockchainu.

Výhody a nevýhody sítě Cardano

Jako u každé blockchainové platformy má i Cardano své silné a slabé stránky. V této části představujeme vyvážený přehled hlavních klady a zápory spojených s Cardanem, přičemž zdůrazňujeme jak jeho jedinečné výhody, tak oblasti, které by mohly vyžadovat další zlepšení.

Plusy
 • Výzkumný přístup: Závazek Cardana věnovat se nejprve výzkumu zajišťuje, že jeho technologické pokroky mají pevné základy v přísném vědeckém zkoumání, což vede k bezpečnější, škálovatelnější a udržitelnější platformě.
 • Recenzovaný vývoj: Důraz platformy na recenzovaný výzkum a vývoj dodává důvěryhodnost jejím inovacím a podporuje kulturu spolupráce, což nakonec prospívá celému ekosystému Cardano.
 • Silná orientace na udržitelnost: Využití konsenzuálního algoritmu Ouroboros Proof of Stake (PoS) činí Cardano energeticky účinnou alternativou k jiným blockchainovým platformám a řeší obavy z environmentálního dopadu tradičních systémů Proof of Work (PoW).
 • Interoperabilita: Design Cardana podporuje interoperabilitu s jinými blockchainovými sítěmi, což usnadňuje uživatelům a vývojářům vytváření a interakci s aplikacemi napříč řetězci a podporuje propojenější ekosystém digitálních aktiv.
 • Robustní platforma pro chytré kontrakty: S uvedením Plutus a Marlowe nabízí Cardano silné a univerzální prostředí pro vývoj chytrých kontraktů, které může pokrýt širokou škálu použití, od DeFi přes NFT až dále.
Mínusy
 • Pomalý vývoj: Cardano bylo kritizováno za svůj poměrně pomalý vývojový pokrok ve srovnání s jinými blockchainovými platformami. Ačkoliv jeho metodický, výzkumem podložený přístup má své zásluhy, může také brzdit schopnost platformy rychle se přizpůsobit rychle se měnícímu světu blockchainové technologie.
 • Složitost: Pokročilé funkce platformy a důraz na akademickou přísnost mohou některým uživatelům a vývojářům představovat strmou učební křivku, což potenciálně omezuje přístupnost pro ty, kteří jsou v oblasti noví nebo nemají silné technické zázemí.
 • Pozdní vstup do prostoru chytrých kontraktů: Cardano přišlo do prostoru chytrých kontraktů později, což znamená, že musí konkurovat již etablovaným platformám jako Ethereum, které se mohou pochlubit živým ekosystémem dApp a silným vývojářským společenstvím. Omezená adopce: Navzdory svým technologickým pokrokům a slibným funkcím Cardano dosud nedosáhlo širokého přijetí ve srovnání s některými

Aplikace Cardana v reálném světě

Plány projektu Cardano, které v případě, že vzejdou v realitu a spojí se s důrazem na škálovatelnost, bezpečnost a interoperabilitu, z něj možná učiní ideální platformu pro různé aplikace v reálném světě, včetně:

 • Finance a bankovnictví (DeFi):

Cardano má potenciál zásadně změnit finanční průmysl tím, že poskytne bezpečná, decentralizovaná řešení pro mezistátní transakce, peněžní převody a tokenizaci aktiv.

V době, kdy svět stále více přijímá digitální aktiva a decentralizované finanční služby jsou na vzestupu, se Cardano pokouší dostat do čela DeFi. Jedinečná kombinace špičkové technologie, důkladného výzkumu a vývoje řízeného komunitou z něj činí slibného konkurenta pro utváření budoucnosti decentralizovaných financí.

Závazek Cardana k inovacím a výzkumu může inspirovat nové průlomy v decentralizovaných financích, což povede k novým řešením a aplikacím, které předefinují finanční krajinu.

Tím, že umožňuje jednotlivcům bezpečně a transparentně přistupovat ke svým finančním aktivům a ovládat je, může Cardano posílit uživatele a podporovat větší ekonomickou svobodu.

Otevřený přístup Cardana a důraz na interoperabilitu mohou podnítit spolupráci mezi různými zúčastněnými stranami v ekosystému blockchainu, a tak řídit vývoj propojenější a odolnější digitální ekonomiky.

V této oblasti je však prozatím značně pozadu a doposud vidíme, že hlavní DeFi scéna i monetární hodnota se pohybuje v ekosystému Etherea.

Řízení dodavatelských řetězců:

Cardano může díky využití technologie blockchain zlepšit transparentnost a efektivitu v dodavatelských řetězcích, což umožňuje podnikům sledovat původ zboží a snižovat padělání.

Volební systémy a správa:

Bezpečná a decentralizovaná infrastruktura Cardano může transformovat volební systémy, čímž je učiní transparentnějšími, odolnými vůči manipulaci a dostupnějšími, což zlepší celkovou správu.

Cardano jako finanční vrstva:

Vize Cardana o decentralizované finanční infrastruktuře má potenciál transformovat globální ekonomiku tím, že zruší momentální tržní bariéry, zvýší dostupnost a podpoří inovace. Díky využití technologie blockchain může Cardano řešit některé z nejpalčivějších výzev, kterým čelí tradiční finanční systémy:

Finanční inkluze:

Cardano může poskytnout přístup k finančním službám pro miliony nebankovních a nedostatečně bankovně obsloužených jednotlivců, což jim umožní účastnit se globální ekonomiky a zlepšit svou kvalitu života.

Snížení nákladů:

Decentralizovaná architektura Cardana může zjednodušit finanční transakce a snížit náklady spojené s prostředníky, což přinese výhody jak spotřebitelům, tak podnikům.

Zvýšená bezpečnost a soukromí:

Bezpečnostní funkce technologie blockchain Cardana mohou chránit uživatele před podvody a krádeží identity a zároveň zachovávat jejich soukromí.

Transparentnost a odpovědnost:

Nezměnitelná a dobře zabezpečená účetní kniha, tedy blockchain Cardana může zlepšit transparentnost a odpovědnost ve finančních systémech, což usnadňuje sledování prostředků a boj proti korupci.

Výzvy a potenciální překážky úspěchu Cardana

Stejně jako u jakékoliv inovativní technologie, Cardano čelí několika výzvám a potenciálním překážkám na své cestě k úspěchu:

Přijetí a síťové efekty:

Aby Cardano dosáhlo své vize, musí překonat výzvy spojené s budováním kritické masy uživatelů, vývojářů a podniků, kteří rozpoznají hodnotu platformy a rozhodnou se ji přijmout.

Konkurence a interoperabilita:

Cardano působí v konkurenčním prostředí s mnoha dalšími blockchainovými platformami, které usilují o podíl na trhu. Platforma tedy pochopitelně musí pokračovat v inovacích a odlišování se, zároveň musí podporovat interoperabilitu s ostatními sítěmi, což rozhodně není lehký úkol, zejména pokud vezmeme v potaz mnohem vyšší adopci ekosystému Ethereum.

Regulační a právní překážky:

Evoluce regulačního prostředí kolem technologie blockchain představuje potenciální výzvy pro Cardano. Platforma musí navigovat složitostmi globálních předpisů a zároveň zajistit soulad s nimi, aniž by byly ohroženy její základní principy.

Závěr k projektu Cardano

Jedinečný přístup Cardana k technologii blockchain, založený na vědecké přísnosti, inovacích a závazku k decentralizaci, má potenciál zásadně změnit digitální ekonomiku. Pokud se bude platforma bude dále vyvíjet, potom její zaměření na škálovatelnost, bezpečnost a interoperabilitu může pomoci utvářet budoucnost decentralizovaných financí a vytvořit inkluzivnější, spravedlivější a udržitelnější globální finanční systém.

Zároveň je nutné zmínit, že Cardano v oblasti adopce zásadně zaostává za hlavním konkurencí v podobě sítě Ethereum. Co se týče developerské, produktové a uživatelské základny, Ethereum stále vyhrává na plné čáře. Uvidí se, zdali bude mít Cardano dostatek adopce a zájmu ze strany uživatelů do budoucna tak, aby se z této nadějné L1 sítě mohl stát opravdový, silný konkurent.

Cardano: Často kladené otázky (FAQ)

 • Jak plánuje Cardano dosáhnout adopce?

  Cardano usiluje o dosažení rozšířeného přijetí tím, že vyvíjí škálovatelnou, bezpečnou a interoperabilní platformu, která řeší potřeby různých odvětví a aplikací. Navíc projekt aktivně spolupracuje s akademickými institucemi, podniky a regulačními orgány, aby podporoval podpůrný ekosystém pro růst

 • Jaký je hlavní rozdíl mezi Cardanem a ostatními blockchainovými platformami?

  Cardano se odlišuje od ostatních blockchainových platforem svým závazkem k vědeckému výzkumu, akademickým partnerstvím a recenzovaným vývojem. Tento přísný přístup zajišťuje, že inovace Cardana jsou důkladně prověřeny a založeny na špičkových znalostech, což nakonec zvyšuje bezpečnost, škálovatelnost a výkon platformy.

 • Jakou roli hraje Cardano Foundation v ekosystému?

  Cardano Foundation je nezisková organizace, která má na starosti podporu a propagaci ekosystému Cardano. Zaměřuje se na podporu přijetí, formování legislativních a obchodních standardů a usnadňování partnerství s různými zúčastněnými stranami, aby urychlila růst a rozvoj platformy. Tím, že využívá sílu decentralizace, inovace a spolupráce, má Cardano potenciál trvale ovlivnit globální finanční infrastrukturu a poskytnout jednotlivcům po celém světě možnost účastnit se digitální ekonomiky. Pokud se bude platforma bude dále vyvíjet a překonávat výzvy, kterým čelí, stává se potenciál Cardana utvářet budoucnost decentralizovaných financí stále zřetelnější.

Praktické informace

Název
Cardano
Vznik
2017-09-29
Sociální sítě
Zakladatel
Jeremy Wood, Charles Hoskinson (Input Output Hong Kong)
Jednotka (ticker)
ADA
Těžba
Proof of Stake těžba na algoritmu Ouroboros
Délka bloku
20 sekund
Aktuální počet tokenů
35 375 448 061
Maximální počet tokenů
45 000 000 000
Kapitalizace
16 340 781 502 $
Aktuální cena
0.46237 $ (11 Kč)
ATH
3 $
Změna za 24hod
+060 %
Coinmarketcap pořadí
11

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.