Solana logo (SOL)
Solana (SOL)
Cena
170 $ (3 864 Kč)
24 hodin
+0.19 %
Kapitalizace
77 896 160 130 $
Aktuální počet tokenů
459 506 383 $
Maximální počet tokenů
576 942 416

Solana

Solana je vysoce škálovatelná, rychlá a prozatím relativně (až na pár výpadků, viz. níže) bezpečná blockchainová platforma, která rychle získává na významu ve světě decentralizovaných aplikací (dApps) a kryptoměn.


Úvod do Solany

Solana je vysoce škálovatelná, rychlá a prozatím relativně (až na pár výpadků, viz. níže) bezpečná blockchainová platforma, která rychle získává na významu ve světě decentralizovaných aplikací (dApps) a kryptoměn.

Hlavním cílem Solany je nabídnout efektivní, nízkonákladovou a vysokovýkonnou platformu pro vývojáře. Lze říci, že výhody Solany jsou zejména rychlost blockchainu jakožto platformy, na které mají zájem budovat developeři decentralizované aplikace zvládající tisíce transakcí za sekundu – Solana je mnohem rychlejší co se týče počtu transakcí, které dokáže zpracovat, a má výrazně nižší poplatky za transakce než konkurenční blockchainy, jako je Ethereum.

Škálování blockchainů je jedním z nejobtížnějších úkolů kryptoměnového průmyslu. Solana se snaží svým vlastním způsobem, tedy typem konsensu a technologie, vyřešit právě tento problém. Za účelem dosažení tohoto cíle Solana využívá soubor nových přístupů, včetně mechanismu Proof of History, tedy „důkaz historie“.

Nativní kryptoměna Solany je SOL. Tato hlavní kryptoměna blockchainu se používá k úhradě transakčních poplatků a pro staking. Držitelům také dává právo hlasovat o budoucích aktualizacích, jedná se takzvaně o governance token či coin, který v podstatě decentralizuje rozhodovací proces o vývoji sítě.

Zajímavostí je, že kryptoměna SOL vzrostla téměř o 12 000 % v roce 2021 a v jednu chvíli měla tržní kapitalizaci přes 66 miliard dolarů, což ji činilo pátou největší kryptoměnou podle této metriky v té době.

Navzdory své popularitě se SOL nevyhnul kryptoměnovému krachu v roce 2022. I dnes (21. dubna) je cena Sol mnohem níže a tržní kapitalizace se pohybuje okolo 8 miliard USD. I tak lze říci, že je SOL jako kryptoměna a Solana jako projekt stále na výši a jedná se o momentálně 11. největší kryptoměnu.

V čem je Solana unikátní?

Solana se od svých konkurentů odlišuje zejména díky výše zmíněnému inovativnímu přístupu ke škálování a výkonu.

Právě jedinečný konsenzuální mechanismus v kombinace s bleskovou rychlostí transakcí a zejména během roku 2021 i prosperujícím ekosystémem se Solana stala důležitým hráčem blockchainového průmyslu. I přesto, že Solana zejména během roku 2022 čelila mnoha výzvám, projekt je stále ve vývoji a udržuje si svou developerskou základnu.

SOLANA V KOSTCE:

 • Solana je blockchainová platforma navržená pro hostování decentralizovaných, škálovatelných aplikací.
 • Solana dokáže zpracovat mnohem více transakcí za sekundu a účtuje nižší transakční poplatky než konkurenční blockchainy jako Ethereum.
 • Solana je blockchain založený na důkazu vkladu (proof-of-stake, PoS), ale vylepšuje ho mechanismem nazývaným důkaz historie (proof-of-history, PoH), který používá hashované časové razítka k ověření, kdy transakce proběhly.

Mechanismus konsensu Proof of History

Když přijde řeč na Solanu, potom nelze vynechat mechanismus konsensu Proof of History, který tento blockchain dělá unikátním. Jak víme, nejčastější metodou konsensu v krypto světě být Proof of Work (Bitcoin) nebo Proof of Stake (Ethereum).

Co je to však PoH?

Spoluzakladatel Solany Anatoly Yakovenko zveřejnil v listopadu 2017 whitepaper popisující koncept důkazu historie (PoH). PoH je důkaz pro ověření pořadí a průběhu času mezi událostmi a používá se k zakódování důvěryhodného průběhu času do účetní knihy.

Yakovenko ve whitepapre uvádí, že v té době dostupné veřejné blockchainy nespoléhaly na čas, přičemž každý uzel v síti spoléhal na svůj vlastní lokální časový údaj bez znalosti hodin ostatních účastníků sítě. Absence důvěryhodného zdroje času (např. standardizovaných hodin) znamenala, že pokud byl časový údaj zprávy použit k přijetí nebo odmítnutí zprávy, nebylo zaručeno, že každý jiný účastník sítě učiní přesně stejné rozhodnutí.

Whitepaper Solany ke stažení: https://solana.com/solana-whitepaper.pdf

Historie Solany

Yakovenko jakožto zakladatel Solany do oblasti blockchainu nepřišel jako žádný nováček, disponoval předchozími zkušenostmi v oblasti návrhů distribuovaných systémů s předními technologickými společnostmi, jako je například Qualcomm Incorporated (QCOM).

Tyto zkušenosti Yakovenka přivedly k názoru, že spolehlivý časový údaj zjednodušuje synchronizaci sítě a pokud bude tento mechanismus správně implementován, výsledná síť se stane exponenciálně rychlejší.

Yakovenko usoudil, že použití konceptu PoH by mohlo vést k výraznější rychlosti i potenciálu pro škálování blockchainu, zejména v porovnání se “zastaralými“ blockchainy jako jsou Bitcoin a Ethereum.

Jak víme, blockchainy a škálovatelnost si moc nerozumí, rychlost a propustnost blockchainu je tak stále jednou z hlavních překážek v masové adopci. Například Bitcoin zvládá pouze zlomek propustnosti, kterou zvládají centralizované platební systémy, jako je Visa dosahující až 65 000 TPS.

Poznámka: Možným řešením problému škálování je často využití rychlejšího blockchainu, avšak v přímo úměrném kompromisu vůči decentralizaci a zabezpečení. Tomuto problému říkáme “blockchainové trilema“.

Ze startu Yakovenko začal původní implementaci v soukromém kódu a v jazyce C++. Na žádost svého bývalého kolegy z Qualcommu Grega Fitzgeralda převedl Yakovenko celou základnu kódu do jazyka Rust.

V únoru 2018 začal sestavovat první open-source implementaci Yakovenkovem najatý Greg Fitzgerald. Fitzgerald zapracoval na vytvoření whitepaperu a následném prvním spuštění projektu, které ukázalo, že lze na první verzi Solany ověřit a zpracovat 10 000 podepsaných transakcí za necelou půl sekundy.

Krátce poté Stephen Akridge, další z Yakovenkových kolegů z Qualcommu, prokázal, že propustnost lze výrazně zvýšit tím, že se ověřování podpisů přesune na grafické procesory.

Expanze S těmito milníky projektu za sebou, Yakovenko přizval Fitzgeralda, Akridge a další tři osoby k založení společnosti s názvem Loom. Avšak kvůli možnému záměnu s projektem Ethereum se stejným názvem se společnost/projekt přejmenovala na Solana podle malého přímořského městečka poblíž San Diega, kde spoluzakladatelé žili, když pracovali pro Qualcomm.

V červnu 2018 se projekt rozšířil na provoz v cloudu a o měsíc později společnost zveřejnila 50 uzlovou, povolenou veřejnou testovací síť, která pravidelně zvládla špičky až 250 000 TPS.

Místo uzlů validátorů používá Solana jejich shluky, kde na zabezpečení blockchainu a zpracování transakcí spolupracují celé skupiny validátorů

Zajímavost: k datu září 2022 zpracovala Solana přes 100 miliard transakcí s průměrnou cenou 0,00025 dolaru za transakci.

Technický přehled

Architektura Solany je navržena tak, aby poskytovala škálovatelnost, bezpečnost a nízkou latenci. Toho dosahuje díky jedinečné kombinaci inovací, jako je již zmíněný konsensus Proof of History, Tower BFT algoritmus, Gulf Stream, Turbine, Sealevel a Pipelining.

Tyto pojmy vám asi nic moc neříkají, pojďme si je tedy postupně vysvětlit.

Proof of History

Proof of History (PoH) je jedinečný časový systém Solany, který umožňuje síti vytvářet ověřitelná časová razítka pro každou transakci. PoH vytváří kryptografickou sekvenci hashů, která umožňuje uzlům ověřovat transakce bez přímé komunikace mezi sebou. Tento mechanismus ve výsledku významně snižuje latenci a zlepšuje celkový výkon blockchainu.

Tower BFT: Optimalizovaný konsenzuální algoritmus

Tower Byzantine Fault Tolerance (BFT) je konsenzuální algoritmus Solany, který je optimalizovanou verzí Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT). S využitím časování PoH zajišťuje Tower BFT, že validátoři vždy hlasují o správném stavu blockchainu, čímž udržují bezpečnost a konzistenci napříč sítí.

Gulf Stream: Mempool s dopředným pohledem

Mempool je zkrátka a jednoduše řečeno místo, kde transakce čekají na projití a schválení. Mempool je součástí blockchainů jako je Bitcoin a Ethereum, Solana zde tedy není výjimkou – tedy až na způsob, jakým je zde mempool řešen. Tento způsob se nazývá Gulf Stream.

Gulf Stream je systém správy mempoolu Solany, který pomáhá snižovat dobu potvrzení transakcí. Umožňuje validátorům provádět transakce předem tím, že je přeposílají na odpovídající vedoucí uzel. Tento proaktivní přístup minimalizuje latenci a zlepšuje celkovou propustnost.

Turbine: Rychlé šíření dat

Turbine je protokol pro propagaci bloků Solany, který je navržen pro řešení problémů s vysíláním dat napříč velkým počtem uzlů. Využívá kombinaci korekce předchozích chyb a horizontálního škálování dat, což umožňuje uzlům rychle přijímat a rekonstruovat data.

Sealevel: Paralelní provádění chytrých kontraktů

Sealevel je paralelní zpracovávací engine Solany, navržený pro optimalizaci provádění chytrých kontraktů. Umožňuje provádět více chytrých kontraktů současně, což maximalizuje využití dostupných hardwarových prostředků a významně zlepšuje zpracovávací kapacitu sítě.

Jak víme, chytré kontrakty hrají velmi významnou roli ve všech programovatelných blockchainech, zejména tedy Ethereu. Rychlejší a simultánní zpracovávání chytrých kontraktů je zde opět něčím, co pomáhá Solaně dosáhnout číle – rychlosti a škálování sítě.

Pipelining: Zrychlení zpracování transakcí

Pipelining je optimalizační technika zpracování transakcí Solany, která přiřazuje různá stadia zpracování transakcí specializovanému hardwaru. Rozdělením zátěže napříč sítí Pipelining zrychluje ověřování transakcí a zlepšuje celkový výkon.

Cloudbreak: Škálovatelná správa účtových dat

Cloudbreak je řešení Solany pro zvládání obrovského množství účtových dat generovaných sítí. Využívá kombinaci současných čtení a zápisů, stejně jako horizontální škálování, aby zajistil, že účtová data zůstanou přístupná a aktuální, i při škálování sítě.

Archivers: Distribuované úložiště dat

Archivers jsou klíčovou součástí architektury Solany, která je zodpovědná za ukládání historických dat blockchainu. Tvoří decentralizovanou síť uzlů, které ukládají a poskytují data, čímž zajišťují, že celá historie blockchainu zůstane přístupná a zabezpečená.

Výkon a škálovatelnost Solany

Inovativní architektura Solany jí umožňuje dosahovat úctyhodných výkonnostních ukazatelů, včetně teoretické maximální kapacity přes 65 000 transakcí za sekundu (tps). Tato vysoká propustnost spolu s nízkou latencí a robustním zabezpečením dělá ze Solany atraktivní platformu pro širokou škálu decentralizovaných aplikací.

 

Srovnání Solany s ostatními blockchainovými platformami

Každého pochopitelně zajímá, jak si vlastně Solana vede v porovnání s konkurenčními a pochopitelně prozatím dominantními blockchainu. Pojďme si Solanu v rychlosti porovnat s Ethereem, Bitcoinem a Cardanem.

 • Ethereum:

Ačkoli je Ethereum v současnosti vedoucí platformou pro chytré kontrakty, čelí významným problémům se škálovatelností a vysokými poplatky za transakce. Solana nabízí rychlejší a lépe škálovatelnou alternativu s nižšími poplatky, což je atraktivní pro vývojáře dApps a uživatele.

Ethereum
Kryptoměna
Cena USD (CZK)
24h
Market cap
67 941 $ (1 546 625 Kč)
-0.97 %
10 537 154 091 $
 • Bitcoin:

Jako původní kryptoměna se Bitcoin etabloval jako uchovatel hodnoty, ale trpí pomalým zpracováním transakcí a omezenou programovatelností. Solana poskytuje univerzálnější platformu pro vývoj decentralizovaných aplikací a nabízí mnohem rychlejší zpracování transakcí.

 • Cardano:

Stejně jako Solana se Cardano snaží vybudovat škálovatelnou a efektivní blockchainovou platformu. Cardano je však stále v procesu zavádění svých schopností pro chytré kontrakty, zatímco Solana již má prosperující ekosystém dApps.

Na závěr je třeba zmínit, že při zvažování investice do Solany je podstatné ji porovnat s ostatními kryptoměnami a konvenčními investicemi:

V porovnání s kryptoměnami jako Bitcoin a Ethereum představuje Solana jedinečnou hodnotu se zaměřením na škálovatelnost, rychlost a nízké poplatky. Nicméně, Solana je také novější a méně prověřenou platformou (viz. problémy a výpadky během roku 2022), což může přinášet dodatečná rizika

Investování do Solany se zásadně liší od investování do akcií, dluhopisů či jiných konvenčních investic. Kryptoměny jsou obecně považovány za volatilnější a nesou vyšší míru rizika, avšak také nabízejí potenciál pro významné zhodnocení v případě úspěchu projektu. Při investování do Solany je tedy podstatné zvážit svou individuální toleranci rizika a diverzifikovat portfolio tak, aby bylo v souladu s vašimi investičními cíli a preferencemi.

Na konec je třeba zmínit, že pokud investujete do Solany, musíte vývoj projektu bedlivě, každodenně sledovat.

Pro sledování vývoje Solany zblízka doporučujeme sledovat veškeré oficiální informační kanály projektu:

 • Webová stránka: https://solana.com/
 • Discord: https://discord.com/invite/kBbATFA7PW
 • Youtube: https://discord.com/invite/kBbATFA7PW
 • Oficiální Twitter: https://twitter.com/solana
 • Reddit: https://www.reddit.com/r/solana/

 

Plusy
 • Vysoká propustnost transakcí a nízká latence
 • Plynulý uživatelský zážitek pro dApps
 • Nižší transakční poplatky ve srovnání s jinými platformami
 • Rozvíjející se ekosystém projektů a vývojářů
Mínusy
 • Občasné výpadky a problémy s výkonem
 • Riziko centralizace Solany - část validačních uzlů ovládá malý počet subjektů

Tokenomika Solany

Vysvětlení tokenu SOL a jeho účelu v ekosystému Solana SOL je původní kryptoměna blockchainu Solana.

Ve svém ekosystému SOL plní několik funkcí, včetně:

 • Transakční poplatky:

SOL se používá k platbě transakčních poplatků v síti, což zajišťuje, že uživatelé mají pobídku odesílat platné transakce. Staking: SOL lze stakeovat validátory a delegátory za účelem účasti na konsenzuálním mechanismu sítě, což zajišťuje bezpečnost sítě a vrací odměny. Správa: Držitelé SOL mohou účastnit se rozhodování o správě, hlasovat o návrzích, které formují budoucnost ekosystému Solana.

Přehled tokenomiky SOL, včetně jeho zásoby a distribuce Tokenomika SOL je navržena tak, aby vyvážila zájmy různých zainteresovaných stran, jako jsou vývojáři, validátoři a uživatelé. Klíčové aspekty tokenomiky SOL zahrnují:

 • Celková zásoba SOL

SOL má omezenou zásobu 489 milionů tokenů, přičemž každý rok je vytvořeno malé procento nových tokenů jako inflační odměny za stakeování. Distribuce: Počáteční distribuce SOL byla rozdělena mezi několik skupin, jako jsou nadace Solana, členové týmu, investoři a vývoj ekosystému.

 • Staking:

Validátoři a delegátoři mohou SOL stakovat tak, aby pomohli zabezpečit síť a účastnit se konsenzuálního procesu. Na oplátku získávají odměny ve formě nově vytvořených SOL coinů a podílu na transakčních poplatcích.

Držitelé SOL, kteří stakují své tokeny, mohou získat část nově vytvořených SOL jako odměnu, což poskytuje pobídku pro účastníky sítě, aby ji zabezpečovali a udržovali.

Analýza využití SOL v rů zných aplikacích, včetně stakingu a správy Hlavní využití SOL v rámci ekosystému Solana spočívá ve stakingu a správě:

 • Správa (governance):

Držitelé SOL mohou hlasovat o návrzích týkajících se aktualizací sítě, úprav poplatků a dalších důležitých rozhodnutí, která ovlivňují ekosystém Solana. Vzhledem k tomu, že ekosystém Solana neustále roste a vyvíjí se, mohou se objevit další případné využití SOL, jako je použití jako zástavy v decentralizovaných finančních (DeFi) aplikacích nebo pro nákup digitálních aktiv, jako jsou nezastupitelné tokeny (NFT).

Kde koupit SOL?

SOL lze nabyvat na rozličných kryptoměnových tržištích, například Binance, Coinbase a Kraken. Pro nákup SOL je na dané burze nutné vytvořit účet, vložit prostředky (ať už fiat měnu či jinou kryptoměnu) a následně nakoupit SOL.

Pokud vás zajímají porovnání jednotlivých kryptoměnových burz, můžete mrknout na některé z našich recenzí a návodů například Coinbase či Binance, což jsou konec konců dvě bezpečné burzy, kde je SOL možné zakoupit:

SOL staking

Jakmile získáte SOL, můžete se rozhodnout jej vsadit do účasti v konsensuálním mechanismu sítě a získat odměny.

Vsazení je možné provést skrze různé peněženky a vsazovací platformy, jako jsou Solflare a Phantom.

Detailní návod na nákup i staking tokenu SOL můžete shlédnout v tomto videu:

Využití Solany v praxi

Přehled ekosystému Solany, včetně její původní kryptoměny (SOL)

Ekosystém Solany je rychle rostoucí prostor s širokou škálou projektů a aplikací postavených na platformě. Klíčové složky ekosystému Solana zahrnují:

Nativní kryptoměna SOL

Token SOL slouží jako životodárná složka ekosystému Solana, která umožňuje transakce, staking a správu.

 • dApps:

Vývojáři vytvořili širokou škálu decentralizovaných aplikací na Solaně, které zahrnují odvětví jako finance, hry a digitální umění.

 • DeFi:

Solana přitahuje značné množství DeFi projektů díky své vysoké propustnosti a nízkým poplatkům, což umožňuje vytváření decentralizovaných směnáren (DEX), půjčovacích platforem a protokolů pro syntetická aktiva.

 • NFT:

Rychlost a cenová dostupnost Solany ji činí atraktivní platformou pro trhy s NFT a projekty digitálního umění, které umožňují tvůrcům snadno vytvářet a obchodovat jedinečná digitální aktiva.

 • Hraní her:

Herní průmysl také začal přijímat Solanu, s několika blockchainovými hrami a virtuálními světy vyvíjenými na platformě.

 • Infrastruktura a nástroje:

Ekosystém Solany je podporován robustní infrastrukturou, včetně peněženek, prohlížečů bloků a vývojářských nástrojů, které usnadňují vývojářům vytváření a nasazení dApps na platformě. Reálné případy použití Solany, včetně DeFi, NFT a her Solana zaznamenala významné přijetí napříč různými odvětvími a sektory, přičemž některé z jejích nejvýznamnějších případů použití jsou v DeFi, NFT a hrách.

Závěr

Na závěr Solana prokázala pozoruhodný potenciál jako vysoce škálovatelná, bezpečná a rychlá blockchainová platforma.

Díky svému inovativnímu konsenzuálnímu mechanismu Proof of History a rostoucímu ekosystému decentralizovaných aplikací úspěšně řeší výzvy tradičních blockchainových sítí. Projekt získal také širokou podporu od významných investorů a průmyslových partnerství, čímž dále upevňuje svou pozici v blockchainovém prostoru.

Nicméně je nezbytné zvážit rizika a nejistoty spojené s jakoukoli nově se objevující technologií před provedením investice. Jak bude ekosystém Solana nadále se vyvíjet a zrát, bude fascinující sledovat dopad této průkopnické platformy na budoucnost decentralizovaných financí, her a dalších oblastí.

Solana disponuje širokou základnou developerů, a i přes tvrdý medvědí trh roku 2022 si udržela uživatelskou komunitu. Na závěr lze říci, že Solana i přes tvrdou konkurenci L1 trhu, zejména tedy dominantního Ethera, stále potenciálním kandidátem pro nadějný a globálně využívaný blockchain.

Praktické informace

Název
Solana
Vznik
2020-01-01
Sociální sítě
Zakladatel
Anatoly Yakovenko
Jednotka (ticker)
SOL
Aktuální počet tokenů
459 506 383
Maximální počet tokenů
576 942 416
Kapitalizace
77 896 160 130 $
Aktuální cena
170 $ (3 864 Kč)
ATH
260 $
Změna za 24hod
+019 %
Coinmarketcap pořadí
5

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.