DeFi Puls #3: Eigenlayer (+ Airdrop)

DeFi Puls #3: Eigenlayer (+ airdrop)

V třetím díle DeFi Pulsu se podíváme na Eigenlayer, tedy projekt, který mnozí fanoušci Etherea považují za jednu z nejvýznamnějších inovací tohoto roku. Co je to Eigenlayer a proč by nás měl zajímat? Abychom si na tuto otázku zodpověděli dostatečně jasně, musíme si nejprve popsat problémy Etherea a všeobecně blockchainů a protokolů, které se tento očekávaný projekt snaží vyřešit.

Eigenlayer si poslední dobou vysloužil hojnou pozornost odborné i “degen“ komunity Etherea, a to z pádných důvodů. V tomto článku si vysvětlíme technickou stránku projektu pro odborníky, a pro onu druhou skupinu vysvětlíme, jak se nachystat na možný airdrop. Konec konců, dost možná patříte do obou. Pojďme na to.

Co je to Eigenlayer?

Eigenlayer je nově příchozím projektem, který během nedávné doby strhl pozornost Ethereum komunity. Celá věc začala nabírat na obrátkách krátce poté, co CEO projektu Sreeram Kannan, mimo jiné vedoucí laboratoře pro výzkum technologie blockchain na Washingtonské univerzitě, získal 50 milionů USD na vývoj projektu. Nadšení okolo Eigenlayeru je navíc podtrženo tím, že se celý trh soustředí na LSD protokoly.

 
 • Jak popsat Eigenlayer co nejstručněji a nejvýstižněji?

Eigenlayer poskytuje infrastrukturu umožňující převod zastavených (dále stakovaných) ETH coinů do jiných protokolů, decentralizovaných aplikací a blockchainů tak, aby došlo k převodu samotného zabezpečení Etherea. Tímto způsobem lze najít rozšířené aplikace a využití velmi silného zabezpečení Etherea, včetně transferu vrstvy důvěry.

Ano, tohle opravdu není jednoduchý projekt. Během krátkého zamyšlení je však ihned jasné, že pokud se v krypto světě objeví schopnost převodu nebo jinak řečeno exportu vrstvy zabezpečení a důvěry Etherea do jiných blockchainů či aplikací, může to mít silné implikace pro celý trh a obzvláště potom utilitu a valuaci Etherea jako takového.

Pro vytvoření první představy o tom, jak by takový mechanismus mohl fungovat, je dobré orientovat se v konceptu LSD, tedy liquid staking derivatives.

Jednoduše řečeno LSD technologie na Ethereu umožňuje uživatelům aktivně využívat své momentálně stakované ETH coiny v DeFi protokolech, a mimo základní yield čerpat i další úroky z různých DeFi aplikací a ekosystémů.

LSD jsme detailněji vysvětlili v článku „DeFi Puls #1: LSD, Shanghai a Ethereum“.

Jistě jste si všimli, že si dominantní LSD protokoly tento rok vedly více než dobře. Například tedy:

Nyní, po úspěšném Shapella upgradu se projekty posouvají do další, aktivnější fáze.

Blockchainy a protokoly však čelí několika problémům, které se Eigenlayer pokouší rozlousknout, zejména v oblasti zabezpečení. Pojďme si tyto problémy vysvětlit pomocí pěkné analogie od DeFi, kterou nám přednesl šikovný DeFi analytik Cookies.

Jakým způsobem Eigen Layer upgraduje zabezpečení Etherea?

Problém momentální struktury Etherea jako platformy pro decentralizované aplikace a protokoly si vysvětlíme následující analogií, kde si Ethereum představíme jako nákupní centrum:

 • Ethereum: Nákupní centrum
 • dAppy a middlewary: obchody
 • Mechanismus konsenzu: výtahy
 • Vrstva důvěry: betonová podlaha

Představte si Ethereum jako obrovské nákupní centrum s velmi pevnými základy, kterým zkrátka a dobře lze věřit. V tomto nákupním centrum je však potřeba vybudovat obchody, aby se přišli uživatelé. V našem případě se jedná o middleware jako například Oracle technologie zabezpečující data jako ceny tokenů (Chainlink) nebo dAppy (např. Frax).

Kde je háček? Každý dApp, tedy obchod, si musí vybudovat vlastní výtah, který uživatelům umožní přístup. V nákupním centru momentálně neexistuje žádný centrální výtah, tedy takový výtah, který je vybudován hlavní infrastrukturou Etherea, čímž by “podědil“ inherentní bezpečnost a důvěryhodnost základů systému.

Dokážete si představit, že výtahy vybudované naprosto jiným kontraktorem (doslova), nebudou zdaleka tak bezpečné, jako základy budovy. Dále, nové protokoly či blockchainy musí síť zabezpečit dostatečným počtem validátorů, jejichž aktivitu je třeba neustále a řádně odměňovat.

Zde se rýsuje celá řada problémů:

 • Obtížné a nákladné zřízení dostatečné bezpečnosti

V případě založení nové sítě je první úkolem získat aktivní a důvěrnou skupinu validátorů. Stimul, který je nutný k nalákání a následně udržení těchto validátorů, musí být ve formě dostatečné monetární odměny, čímž se dostáváme k vysokým nákladům.

Každý z těchto výtahů, který chce být interoperabilní s Ethereem, ale pracovat na vlastním konsenzu, musí platit vlastní náklady, a to neustále.

 • Rozdílné či protichůdné zájmy

Ekosystém blockchainů v této fázi evoluce krypto průmyslu pracuje na kompetitivní bázi. Tím, že se každá síť pokouší získat pozornost a důvěru validátorů, dochází k fragmentaci celého průmyslu, celého krypto světa.

Zbytečně protichůdné zájmy zpomalují vývoj ekosystému, který by jinak mohl být mnohem více propojený, synchronizovaný, bezpečnější a efektivnější.

S každým dalším L1 blockchain projektem dochází ke zvýšení fragmentace průmyslu.

 • Nedostatek důvěry v ostatní protokoly

Zde se vracíme k výše zmíněným obchodům. Ethereum nefunguje jako naprosto osamostatněný systém, je závislý například na Oracle aplikacích jako Chainlink. Tyto middleware aplikace poskytují Ethereu co nejpřesnější externí data, například o cenách tokenů.

Další typicky slabou součástkou jsou mosty, pomocí kterých je Ethereum spojeno s dalšími blockchainy. Cross-chain komunikace L1 sítí je v dnešním multi-chain světě nutná, avšak prozatím nebezpečná. Stačí si vzpomenout na hacky roku 2022 a rychle nám dojde, že oblast mostů mezi protokolu je nedostatečně zabezpečená.

Bridge hacky 2022:

Middleware aplikace, mosty, cross-chain aplikace – všechny tyto součástky mají za následek zbytečné snížení bezpečnosti na různorodých místem a tím pádem i důvěry v celý systém.

Řešení? Eigenlayer…

Nyní se dostáváme k samotnému Eigenlayeru, tedy řešení všech výše zmíněných problémů

Eigen Layer umožňuje ze zabezpečení Etherea vytvořit přenosnou komoditu. Jak vidíte, celá věc souvisí s flexibilitou nyní dostupných LSD mechanismů, tedy toho, že je možné stakované ETH coiny používat libovolně napříč aplikacemi, zatímco jsou stále zastavené, tedy ve stakingu a zabezpečují síť.

Díky Eigen Layeru je možné vzít vaše ETH coiny, které jsou již součástí stakingu a následně provést takzvaný re-stake. Re-stakingem dojde k převodu zabezpečení Etherea a jeho delegace do daného protokolu, middlewaru či dAppu a jiným účelům.

Možnou nevýhodou re-stakingu je zvyšující se potenciál pro slashing validátorů, přímo úměrný počtu protokolů a aplikací, pro které je re-staking delegován. Slashing je ve zkratce penalizace špatně se chovajících validátorů, například v případě vysokého down-time. Odměnou za riziko jsou však účastníci re-stakingu oceněni formou zvýšeného % APY.

Další využití: EigenDA

Další výhodou a službou Eigenlayeru je aplikace EigenDA, která umožňuje razantně zvýšit propustnost a datovou přístupnost blockchainu Ethereum tak, aby se nemusely komputační procesy exportovat off-chain.

Momentální propustnost Etherea je 80 kilobajtů za sekundu. EigenDA umožňuje zvýšit datovou propustnost až o 176x (!). Bavíme se tedy o posunu z 80 kb/s na 15 mb/s. Nejenže tato technologie zvyšuje schopnost Etherea procesovat data, jedná se rovněž i zvýšení zabezpečení, jelikož daná data nemusí opouštět síť a tím pádem spadají pod vysoké, hlavní zabezpečení sítě.

CEO projektu Sreeram zmiňuje, že po implementaci danksharding kryptografie se propustnost dostane až na 1 GB/s.

EigenDA může znamenat rapidní pokrok jak pro škálování, tak i zabezpečení a interoperabilitu dat na síti Ethereum i dalších blockchainech. Pokud dané protokoly mohou komunikovat rychleji a snadněji, míra inovací stoupá. Jelikož aditivní náklady na staking jsou nulové, hodnota Etherea poroste: protokoly na Ethereu mohou být zabezpečeny stejným kapitálem, který zabezpečuje Ethereum. To by mělo vést k přitahování nového kapitálu pro zabezpečení základní vrstvy Ethereum a snížení nutnosti využívat tokeny jako podněty k zabezpečení daných protokolů, čímž dojde i ke snížení žoldáckého kapitálu snažícího se vysát hodnotu protokolů.

Hlavní výhody technologie Eigenlayer

Nyní máme o Eigenlayeru dostatečnou představu. Pojďme si tedy shrnout nejdůležitější faktory technologie Eigenlayer a toho, jak ve výsledku zlepšují celý Ethereum blockchain:

 • Zvýšené zabezpečení protokolů

Do očí bijící výhodou je možnost re-stakingu a tím pádem zabezpečení nových protokolů přímo rovnající se zabezpečení L1 sítě Ethereum. Nové protokoly či blockchainy tímto způsobem nemusí vynakládat obrovský kapitál k podněcování validátorů a zabezpečování v podstatě z bodu nula. Tímto způsobem se protokoly mohou soustředit rovnou na financování vývoje samotných aplikací, přičemž o zabezpečení se postará ETH re-staking.

 • Zvýšená efektivita kapitálu v krypto průmyslu

Eigen Layer (pokud bude vše fungovat tak, jak má) dost možná zefektivní vysoký podíl kapitálu pohybujícího se v krypto světě. Jak jsme zmínili, bez nutnosti vynakládat investice pro zabezpečení se rapidně zvýší rychlost a flexibilita vývoje nových protokolů.

 • Společné hodnoty jako podnět ke spolupráci

Protokoly nebo blockchainy pracující se technologií Eigen Layeru jsou nyní propojeny prostřednictvím sdíleného zabezpečení, neboť využívají stejný fond validátorů. S touto novou spojitostí jsou nyní svým způsobem hráči sladěni tak, aby jednaly co nejlepším způsobem a v zájmu dobra a co nejladnějšího pokroku všech zúčastněných stran.

 • Vysoká míra pružnosti

Zatímco využívají zabezpečení Ethereum, protokoly stavějící na Eigenlayeru mají kontrolu nad svými základními mechanismy, jako je konsensus a libovolné další mechanismy. Tímto způsobem mají možnost rozhodnout, který prvek by chtěly upřednostnit, ať už jde o decentralizaci, škálovatelnost nebo jiné požadované faktory.

Shrnutí

Propozice Eigenlayeru je celkově pro ekosystém Etherea, jeho valuaci a technologii jako takovou obrovská. Pokud bude tech Eigenlayeru implementován správně a simultánně dojde k masivní adopci ze strany protokolů a blockchainů, bude se dost možná jednat o jeden z nejdůležitějších projektů tohoto i příštího roku.

Zároveň jsou zde však jisté výzvy, které bude muset Eigenlayer překonat. Propozice Eigenlayeru je sice vyloženě parádní, nicméně faktory jako je výše zmíněný potenciál pro slashing či žoldácký kapitál využívající re-staking pouze v protokolech nabízejících nejvyšší % APY.

Tak jako tak, Eigenlayer se rozhodně vyplatí mít na radaru, čímž se dostáváme k otázce: “Wen Token?“

Eigenlayer Airdrop

Pro ty z vás, kteří se prodrali složitostí Eigenlayeru až sem, máme návod na potenciální Eigenlayer airdrop. Zdali bude token projektu opravdu rozdán brzké komunitě testerů, se zkrátka a dobře uvidí, nicméně, za pokus tento projekt rozhodně stojí.

Jelikož Eigenlayer prozatím neexistuje na mainnetu, musíme se vypravit na Ethereum testnet Goerli:

 1. Vyžádejte si ETH testnet tokeny

Použijte jedno či obě tyto rozhraní, které vám umožní jednoduše získat ETH tokeny na vaši adresu. Připojte zde svůj Metamask a budete automaticky přepojení na Goerli Testnet:

 1. Převeďte gETH na rETH nebo stETH

Nyní své testnet ETH coiny přeměníme v tesnet staking ETH tokeny. To můžeme provést například v testnet rozhraní Rocket Pool:

 1. Převod gETH na stETH

 Převod testnet ETH na stETH provedeme přímo v Metamasku:

 • Klikněte na „poslat“ či „send“
 • Jako adresu zadejte : 0x1643E812aE58766192Cf7D2Cf9567dF2C37e9B7F
 • Odešlete své gETH
 • Hotovo
 1. Re-staking na Eigenlayer testnetu

Nyní hopsneme přímo na Eigenlayer testned zde: https://goerli.eigenlayer.xyz/

Připojte zde svoji peněženku a využijte oba pooly: rETH a stETH.

Jelikož jsme si v předchozích dvou krocích nachystali rETH i stETH coiny, můžeme je sem vložit.

 

Hotovo! Hodně štěstí a doufejme, že nás Eigenlayer odmění.

5/5 - (1 vote)

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.