Zakáže Evropa Proof-of-Work?

Evropská centrální banka (ECB) nedávno vydala report týkající se kryptoměn. Je to pouze jeden dokument z mnoha, který v rozhodovacím procesu sehraje nějakou roli. Text dobře vystihuje většinový sentiment, který v řadách politiků rezonuje, když přijde řeč na Bitcoin a jeho energeticky náročnou těžbu. Musí se objektivně uznat, že autoři provedli kvalitní výzkum a do relativně krátkého textu se podařilo dostat většinu důležitých aspektů. V tomto článku se budeme dokumentem zabývat a zkusíme na něj nahlížet nezaujatě. Fanoušci kryptoměn žijí v určité izolaci od okolního světa a nejsou schopni akceptovat názory populace, která stále tvoří většinu. Autor textu se pokusí vžít do role nezaujatého pozorovatele. Nakonec se vrátí zpět do krypto bubliny.

Kontext doby

Již několik let se rapidně mění klima a mnozí odborníci to připisují lidské činnosti. V důsledku toho začíná být na naší planetě pěkně horko a v létě roste počet požárů. Politici vždy preferovali blahobyt a technologický pokrok před ekologickými otázkami. To se pod tlakem událostí začíná pomalu měnit. Do toho všeho probíhá ekonomická krize v post-covidovém období. Blíží se podzim a hrozí, že pandemie udeří znovu. To může opět zpomalit hospodářský růst. A aby toho nebylo málo, zuří válka na Ukrajině a Evropa má na stole potenciální energetickou krizi. To je velmi nepříjemné v kontextu zeleného údělu, neboť je možné, že to negativně ovlivní plán Evropy na dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Kryptoměny se dostaly do fáze, kdy je politici nemohou ignorovat. Téměř všechny jurisdikce na světě se zabývají jejich regulacemi. Politici občas volají po jednotném přístupu napříč celým světem. Evropa má za sebou schválení prvního balíčku regulací a plánuje v tom pokračovat. Debata se mimo jiné stáčí k energetické náročnosti některých blockchain projektů. V reportu se mluví zejména o Proof-of-Work (PoW) těžbě Bitcoinu a Etherea.

Co se v reportu píše

V dokumentu se uvádí, že některá kryptoaktiva mají značnou uhlíkovou stopu, což narušuje jejich závazky v oblasti ekologického přechodu. Odhady uhlíkové stopy Bitcoinu a Etherea dále ukazují, že jejich kombinované roční emise od května 2022 negují minulé a cílové úspory emisí skleníkových plynů pro většinu zemí eurozóny. Je pozitivní, že autoři vnímají snahy kryptokomunity problém řešit. Z dokumentu se dozvíte o iniciativách zaměřených na přechod těžby na zelené zdroje energie. Konkrétně je zmíněna dohoda Crypto Climate Accord a iniciativa skupiny Bitcoin Mining Council. Komunita se snaží zvýšit transparentnost těžby, tedy poskytovat informace o tom, jaké zdroje se k těžbě využívají. Až 200 podporovatelů dohody se zavázalo dosáhnout do roku 2030 nulových emisí. Na druhou stranu se objevuje kritika z řad některých členů krypto komunity, že metodika sběru dat není dobře vysvětlena a chybí důležité detaily v dokumentech těchto hnutí. Tyto snahy jsou autory dokumentu vnímány v principu pozitivně, nicméně jsou pouze dobrovolné. Nelze například vynutit změnu konsensu. Přechod Etherea na Proof-of-Stake (PoS) se považuje za krok správným směrem. Odhaduje se, že PoS dramaticky snižuje spotřebu energie a tento konsensus dokáže zajistit stejnou funkcionalitu jako PoW. Ethereum Foundation tvrdí, že po přechodu na PoS se sníží spotřeba energie o 99,95 % v porovnání s Bitcoinem. V dokumentu se doslova píše, že zatímco Bitcoin konzumuje tolik energie jako stát, Ethereum by mohlo konzumovat tolik, co malé město, nebo 2,100 domácností v USA. Bitcoin proponenti tvrdí, že vyšší škálovatelnosti PoS konsensu lze dosáhnout pouze za cenu nižší decentralizace či bezpečnosti. Protože chybí shoda napříč komunitou, předpokládá se, že Bitcoin na PoS nikdy nepřejde. Přechod PoW těžby na ekologické zdroje je největším argumentem zastánců Bitcoinu. Z pohledu EU to však není řešení, protože přechodem PoW kryptoměn na obnovitelné zdroje energie mohou vytlačit jiné způsoby využití této energie, což ohrožuje cíle zemí v oblasti přechodu na ekologičtější zdroje. V dokumentu se uvádí:
Obnovitelná energie je omezená. Podíl obnovitelných zdrojů na celosvětové výrobě elektřiny činil 29 % v roce 2020. Proto bude trvat nějakou dobu, než bude zajištěna plná dodávka energie z obnovitelných zdrojů. Využívání stávajících obnovitelných zdrojů energie k těžbě bitcoinů obecně znamená, že méně obnovitelné energie lze využít k jiným účelům, například k zásobování domácností elektřinou, a také k případnému pokrytí požadovaného klimatického přechodu.
Značnou slabinu PoW v oblasti spotřeby energie lze řešit jiným konsensuálním mechanismem, a to mechanismem Proof-of-Stake (PoS). Odhaduje se, že PoS technologie výrazně snižuje spotřebu energie při zajištění stejné funkčnosti. Veřejné orgány v žádném případě nechtějí zadusit inovace a technologický pokrok, neboť je to hnací síla hospodářského růstu. Na druhou stranu mají úřady pochybnosti o přínosu Bitcoinu pro společnost. Potenciál blockchain technologie obecně je zatím považován za nejistý. Úřady se musí na celou problematiku dívat komplexně. Tento pohled zastáncům kryptoměn často chybí. Úřady musí pečlivě vyvažovat všechna pro a proti. Co se týká možného zákazu PoW, v dokumentu se dále uvádí následující:
Je obtížné si představit, jak by se úřady mohly rozhodnout pro zákaz benzinových automobilů v přechodném období, ale přimhouřit oči nad aktivy typu bitcoinu postavených na technologii PoW, jejichž energetická stopa o velikosti země a roční emise uhlíku v současnosti popírají minulé a cílové úspory skleníkových plynů většiny zemí eurozóny.
To platí zejména vzhledem k tomu, že existuje alternativní, energeticky méně náročná blockchain technologie. Budeme-li pokračovat v analogii s automobily, veřejné orgány mají na výběr, zda budou podporovat verzi elektromobilu (PoS a další jiné mechanismy), nebo zda omezí či zakážou kryptografickou verzi automobilu na fosilní paliva (PoW). Ačkoli je tedy možný přístup veřejných orgánů "ruce pryč", je velmi nepravděpodobný a politická opatření ze strany orgánů jsou pravděpodobná. Je velmi nepravděpodobné, že by investice do aktiv založených na PoW mohly být součástí investiční strategie ESG. Dokonce i takzvaná zelená těžba kryptoměn by vytlačila jiné, pravděpodobně produktivnější využití obnovitelné energie. Tento pohled může být pro Bitcoin fatální, neboť padá nejsilnější argument komunity, že po přechodu na zelenou energii bude vše v pořádku. Podle autorů dokumentu nebude, neboť je nutné zvážit, na co se zelená energie využívá a jaký je přínos pro společnost. Do úvahy se berou celkové emise daných jurisdikcí. Pokud se zelená energie použije na těžbu bitcoinů, musí se použít špinavá energie například pro domácnosti. To vede k překročení limitů.

Pohled nezaujatého diváka

Jak vlastně měřit přínos Bitcoinu pro společnost a dívat se na možný zákaz PoW? Nyní autor textu vystupuje ze své krypto bubliny a zkusí se vtělit do role běžného občana EU. To naštěstí nebude tak těžké, neboť si autor užívá bohatého společenského života. Má tak přehled o vnímání kryptoměn napříč různými skupinami lidí. Častým argumentem krypto-komunity je, že Bitcoin jsou tvrdé peníze, ze kterých budou profitovat všichni lidi na planetě. To má jeden háček. Většina lidí na planetě o Bitcoinu slyšela, nicméně stále ho drží zhruba jen 5 % populace. To znamená, že lidé v Bitcoinu přínos nevidí a někteří ho dokonce explicitně odmítají z různých důvodů. Mimo jiné také kvůli vysoké energetické náročnosti. Pokud to zjednoduším, dalo by se říct, že pokud někdo o Bitcoinu slyšel a nekoupil si ho, v podstatě ho odmítá akceptovat jako nové světové peníze. Takový jedinec nemusí přímo toužit po zákazu kryptoměn, ale není ani jejich zastánce. Kdyby dnes proběhlo mezi občany EU hlasování o zákazu PoW, nejspíš by dopadlo v neprospěch Bitcoinu. Dokonce si myslím, že by došlo k zákazu všech kryptoměn. Bohužel, nebo bohudík, nehlasují občané. Ti jen delegují pravomoce na politiky, kteří rozhodují v našem jméně. Politici nebudou z principu dělat to, co většina populace nechce. Nechme nyní stranou, jestli tento systém funguje nebo ne. Kolem Bitcoinu zatím nevznikla žádná fungující ekonomika. I když bitcoiny sem tam někdo zaplatí, objemy nejsou nikterak zásadní v porovnání s fiatem. Kolem Bitcoinu vznikly centralizované subjekty jako Celsius, které nyní krachují a mají vliv na pád ceny bitcoinu. To všeobecnému názoru na kryptoměny příliš nepomáhá. Dramatický pád ceny spolu s krachem společností navázaných na Bitcoin je vnímaný jako rizikový pro investory. Dalším častým argumentem je, že kdyby Bitcoin používal celý svět, nepotřebovali bychom bankovní systém, který má také značnou energetickou spotřebu. Tento argument mi přijde hodně zavádějící. Neplatí a nebude platit, dokud se tak nestane. Pravděpodobnost je přitom velmi nízká, nebo alespoň tempo adopce není zatím nikterak přesvědčivé. Pokud bude probíhat běžný Bitcoin cyklus, lidé se o kryptoměny začnou zajímat zase až v roce 2025. V medvědím trhu zájem a tedy i rychlost přijetí významně klesá. Je nutné si uvědomit, že banky používá 99,9% populace v západních zemích (zanedbejme přistěhovalce, kteří nemusí mít bankovní účet v zemi kde aktuálně žijí). Bitcoin nabízí dvě funkce, spekulativní a užitečnou. HODL je spekulace (možná výhodná investice). Užitečnost je schopnost poslat mince kamkoliv na světě relativně rychle a levně. Tohle však dnes umí mnoho jiných sítí rychleji a lépe a to včetně Etherea, které přejde na PoS. Ethereum navíc umí posílat nejen ETH, ale také třeba stabilní mince, které se používají čím dál víc. Bankovní systém je mnohem užitečnější než Bitcoin, neboť portfolio služeb je mnohem větší a není omezené pouze na posílání hodnoty. Služby jako půjčky, pojištění či spořící účet nad Bitcoinem zatím nevznikly. Srovnávat užitečnost bankovního systému s Bitcoinem lidem často přijde absurdní. Ani největší fanoušci Bitcoinu nejsou schopní se plně obejít bez fiat měn. Vysoká volatilita dříve či později doběhne všechny, kteří se o to pokusí na začátku medvědího trhu. Jediná cesta je vydržet alespoň 2 cykly půlení. Nicméně ani to nemusí nadále platit, neboť kapitalizace Bitcoinu spadla pod ATH předchozího býčí trhu a to jsme teprve na začátku medvěda. Vysněné hranice 100K USD za BTC se nemusíme nutně v příštím býčím trhu dočkat. Argument s auty je příhodný. Omezení emisí vnímá pozitivně každý, kdo žije ve větším městě. Ve městech se dá lépe dýchat a my se díky tomu dožijeme vyššího věku. Až budou kolem nás pouze elektromobily, situace se ještě výrazně zlepší. Nikdo proti emisním limitům neprotestuje a automobilky to akceptovaly. Tlak na zvyšování efektivity je prospěšný. Platí to samé pro srovnání PoW a PoS konsensu? Je těžké hledat argumenty, proč by to platit nemělo. Oba konsensus mechanismy plní stejnou úlohy. Jak dokument naznačil, zastánci Bitcoinu trvají na tom, že PoW je výrazně bezpečnější. To je ničím nepodložený argument. Projekty, které používají PoS, jsou otevřené (open-source), takže se každý na světě může podívat jak fungují a poukázat na konkrétní slabiny. PoS studovalo stovky, možná tisíce odborníků po celém světě. Píší se o něm odborné práce. Realita je, že nikdo nenašel žádné zásadní slabiny v PoS konsensu. Vše se nese jen v teoretické rovině, což však platí také pro PoW. Všechny běžící PoS sítě bez problémů fungují. Nikomu se nepodařilo tyto sítě úspěšně napadnout na úrovni konsensu a tyto sítě nepotřebovaly restart. Restarty občas potřebuje Solana, ale ta nepoužívá PoS, nýbrž unikátní konsensus postavený nad Proof-of-History. V dokumentu se mluvilo o PoS v kontextu Etherea, které v době psaní stále používá PoW. K přechodu velmi pravděpodobně dojde do konce roku 2022. Jestli se to podaří a Ethereum bude pár let dobře fungovat, nebude z pohledu veřejných orgánů existovat relevantní důvod nezakázat PoW. Budeme si ale muset počkat. Nicméně Ethereum nebude jediný projekt používající PoS. Čím více nezávislých implementací PoS sítí bude fungovat, tím lépe. Komunity se budou vždy do nekonečna dohadovat o to, který konsensus je více bezpečný, decentralizovaný, škálovatelný, atd. Ke shodě nikdy nedojde. Veřejné instituce nebudou s komunitou tuhle hru hrát. V krypto-komunitě se stále více mluví o zavedení indexu decentralizace a bezpečnosti. Zabývat by se tím měly univerzity a nezávislí odborníci. Index bude vstupem pro zákonodárce. Zejména v USA je po něčem takovém poptávka. Tohle do debaty vnese světlo, neboť v současnosti probíhá spíše ideologická bitva než konstruktivní debata. Čistě objektivně, bezpečnost Bitcoinu roste a klesá podle aktuální ceny BTC mincí. Postavit bezpečnost na předpokladu nekonečného růstu ceny se čím dál víc jeví jako poněkud bláhové. Mnoho lidí si naivně myslí, že Bitcoin udělá každé 4 roky 10X a více, přitom ani v minulém býčím trhu tomu tak nebylo. Transakční poplatky zatím nerostou a nekompenzují klesající odměny. Viděno touto optikou, PoS je možná jediné možné řešení jak udržet blockchain projekt při životě několik dekád, možná celé století.

Právo rozhodovat

Má vlastně EU právo rozhodnout o zákazu PoW? Pokud v minulosti udělala něco podobného v automobilovém průmyslu a někteří politici otevřeně volají po zákazu PoW, je nyní víceméně nucena se touto možností zabývat. Kryptokomunita to občas vnímá jako nespravedlnost. S tím se ale nedá moc dělat. Kryptoměny jsou vnímané jako nové odvětví a nedává smysl, aby nepodléhalo regulacím a neplatila pro ně podobná pravidla jako pro ostatní. Pokud máte nakoupený bitcoin, máte určitě tendenci chránit svoji pozici. To je logické a pochopitelné. Nicméně je nutné vnímat a respektovat potřeby lidí kolem nás. Rozhodovat proto musí někdo nezaujatý, kdo je povinen pečlivě zvážit všechny argumenty a poté vyřknout verdikt. Krypto-komunita je občas vnímána jako malá, uřvaná skupina, která je rozhádaná a dokonce bojuje navzájem proti sobě. Z vnějšího pohledu to rozhodně nepůsobí tak, že by z toho mělo vzejít něco, co změní svět. V každé společnosti budou existovat skupiny, kterým vyhovuje nějaký stav, ze kterého profitují. Fanoušci kryptoměn jsou takovou skupinou. Přestože věří v potenciál svého projektu a jsou přesvědčeni, že svět může být lepší, jsou stále v menšině. Veřejné instituce nechtějí kryptoměny zakázat jako celek, chtějí je pouze regulovat. To je velmi pozitivní přístup a kdo by si ještě před 5 lety myslel, že to bude tak snadné. Regulace jsou nezbytné a dám vám jeden příklad za všechny. Jistě si pamatujete, že města bývala ještě před pár lety plná heren. Automaty a rulety na vás číhaly na každém kroku. V novinách se psalo, že nikde jinde na světě se hazardu nedaří tolik jako v Česku. Vidina rychlého zbohatnutí zruinovala mnoho gamblerů. Provozovatelé si mnuli ruce. Vzpomínám si, že bylo relativně složité vypudit herny z hlavních tříd, zahnat je na periferie a snížit jejich počet. Kdyby se hazard nereguloval, byly by herny dodnes v centrech na úkor galerií, obchodů a kaváren. V některých případech není možné nechat věcem volný průběh a čekat co z toho bude. Zákrok shora je nezbytný a slouží všeobecnému blahu. Kdyby neexistoval PoS a další síťové protokoly, byla by situace jiná. Lidem se podařilo dosáhnout inovace. Zdá se, že není nutné lpět na starším modelu, který je nešetrný k přírodě. Je přirozené přijmout efektivnější technologie. S ohledem na životní prostředí máme povinnost chovat se pragmaticky. Kryptokomunita se jako celek neshodne na tom, že jedině PoW je ta správná a jediná cesta, po které chce jít. Jednotlivé komunity stojící za PoS projekty jsou silné a viditelné. Veřejné instituce tak nemají pocit, že by potenciálním zákazem PoW došlo k zahubení celého blockchain odvětví. Navíc když Ethereum dobrovolně přechází na PoS s argumentem, že chce být k přírodě šetrnější, je obhajoba Bitcoinu o něco složitější. Vývoj technologií bude pokračovat a bude logicky vytlačovat ty méně efektivní. Tento princip provází celou historii lidstva. Občas mi přijde, že podporovatelé PoW jdou proti zdi a snaží se potlačit naši přirozenost. Lidé jsou nesmírně šikovní, když mají vylepšit existující technologie. Tím spíš, pokud je mají denně používat.

Jak neovlivňovat zákonodárce

V USA se také chystají regulace kryptoměn. Je smutné, že se někteří lobbisté snaží přesvědčit zákonodárce o tom, že mají legislativně zakázat všechny projekty kromě Bitcoinu. Případně, že mají PoS projekty považovat za neregistrované akcie. Debaty na sociálních sítích se nesou v podobném duchu. Myslím si, že tyto snahy jsou kontraproduktivní a jen ukazují na rozhádanost komunity. Kryptopunk je mrtvý, pokud se budou proponenti jednoho projektu kamarádit se zákonodárci a snažit se dusit technologický progres na úrovni zákonů. Stejní lidé, kteří volají po odluce peněz od státu, se nestydí lobbovat u politiků a zákony používat v konkurenčnímu boji. Nikde není napsáno, že Bitcoin vyřeší vše, čeho chtělo celé hnutí docílit. Opak je pravdou. Zatímco OpenBazaar zkrachoval pro nezájem lidí službu využívat, v rámci jiných projektů vzniká přesně to, co si Satoshi představoval. Lidé nemusí nikoho žádat o svolení proto, aby mohli vytvořit novou finanční službu. Tyto služby okamžitě využívá mnoho lidí, kteří nemusí nikomu poskytovat KYC/AML informace, nebo žádat o svolení. Vznikají nové modely, které bude možné přenést do reálného světa. Ano, vzniká také mnoho podvodných projektů, nebo najdeme takové, jejichž vize je příliš ambiciózní. Na druhou stranu je příliš přezíravé všechny snahy jednorázově odsoudit a nevidět nic pozitivního. Už nyní je možné využívat decentralizované burzy a obejít se bez těch centralizovaných. Lidé remcají, když po nich centralizované burzy chtějí nějaké dokumenty, přitom tyto prostředníky nepotřebujeme. Nemusíte držet krypto u třetích stran a riskovat jejich ztrátu. Pokud chtějí Bitcoin maximalisté zakázat konkurenci skrze legislativu, bojují proti ideálům, které sami hlásají. Nikdo neví, jestli za 10 let nevznikne potřeba vytvořit nové lepší peníze, nebo jestli někdo nevynalezne něco, co vše posune úplně jinam. Zákonodárci v USA jsou naštěstí kompetentní, takže lobbisty s jejich návrhy nevyslyšeli. Ti teď vypadají jako hlupáci. To je dobře, i když na oslavy je zatím brzy. Také v USA se bude řešit energetická náročnost PoW těžby a už nyní se pracuje na podobných dokumentech, které vydala ECB. Kdyby, čistě hypoteticky, veřejné instituce zakázaly všechny konkurenční konsensus mechanismy a nechali existovat pouze PoW, vedlo by to jedině k tomu, že by se objevila spousta nových PoW projektů. PoS projekty by, trochu proti logice, přešly na PoW. Ne ten stejný PoW, který používá Bitcoin. Dnes existují koncepty, které umožní lepší škálovatelnost PoW. Dále je snaha vytvořit Useful PoW, který umožní při těžbě řešit reálné probémy. Studie na toto téma již existují. Technologický pokrok by stejně Bitcoin jednoho dne dohnal. Ve finále by se PoW mohl zakázat třeba jen kvůli nízké škálovatelnosti. Nové PoW projekty by způsobily nárůst celkové spotřeby energie. Nikdy to nebude tak, že bude Bitcoin a ostatní PoW projekty. Instituce budou vždy sčítat celkovou spotřebu všech projektů a jediné co by se stalo by bylo, že by zakázali všechny PoW najednou. Nebo by opětovně povolili jen PoS projekty? Navíc by se mohlo ukázat, že těžit nové PoW projekty je ekonomicky výhodnější než těžit bitcoiny. Bitcoin se potýká se rozpočtem na bezpečnost. Na problém upozorňuje již několik let bývalý Bitcoin core vývojář Peter Todd. Dokonce k tomu připravil webový nástroj, kde si může každý pohrát se základním nastavením parametrů a zjistit, kdy přestane být Bitcoin bezpečný. Podle Petera k tomu může dojít již v roce 2024. Nové projekty budou mít jinou monetární  politiku a technologické parametry, takže mohou být dlouhodobě lépe ekonomicky udržitelné. Těžařům se může vyplatit tyto sítě chránit na úkor Bitcoinu. Těžaři jdou po profitu. Jsou to jen nájemní žoldáci, kteří jdou tam, kde více dostanou. Nemusí mít k Bitcoinu nějaký zvláštní sentiment. Hloupé lobbování za PoW se může otočit proti Bitcoinu.

Zpět do krypto bubliny

Pojďme se vtělit zpět do fanouška kryptoměn. Lidé by měli rozhodovat o tom, co chtějí používat. Úřady by jim do toho měly mluvit minimálně, pokud vůbec. Až bude PoS spolehlivě fungovat alespoň 5 až 10 let, tak poté můžeme uvažovat o odstoupení od PoW. Mělo by to být rozhodnutí komunity. Zákazy ze strany úřadů jsou nepřijatelné. Přechod těžby na zelenou energii by měl být vnímaný jako dostatečný. Pokud se bude svět snažit přejít na elektromobilitu, bude provoz tak nákladný, že těžba Bitcoinu bude doslova zanedbatelná. Během několika dekád se bude využívat pouze zelená energie a nebudeme ji rozlišovat na špinavou a čistou. Jediné co budeme řešit je, jestli jí bude dostatek. Lidstvo si vždy dokáže poradit, takže předpokládejme, že energie bude dostatek. Vlastně máme jedno želízko v ohni, termojadernou fůzi. Rozumíme tomu, že úřady chtějí tlačit na využívání k přírodě šetrných technologií. Pokud se Bitcoin uchytí, bude možné nahrazovat některé bankovní služby. To povede k úsporám. Zatím tam nejsme, ale ten potenciál tam je. Míra přijetí Bitcoinu roste i díky velkému úsilí komunity. Pokud bude potřeba, pokusíme se Bitcoin protokol inovovat. Stejně nás k tomu mohou přinutit problémy s rozpočtem na bezpečnost, nebo příchod kvantových počítačů. Potřebujeme dalších 10 let. Pak se uvidí.

Závěr

Rád bych věřil, že EU v horiznotu 5 let nezakáže PoW. Zatím se jen rozhlíží a sbírá data. Na debatu a hlasování určitě jednou dojde a komunita se na to musí připravit. Otázka je, co by případný zákaz znamenal. Zakázala by se pouze těžba, nebo také používání v Evropě? To nevíme. Pokud by šlo pouze o těžbu, nic zásadního by se nestalo, neboť těžaři by se přestěhovali jinam. Otázka je, jak se k PoW postaví ostatní státy. Čína už těžaře vyhnala a deklarované důvody byly také ekologické. V USA se to aktuálně řeší. Případný zákaz ve všech zmíněných zemích by byl nepříjemný. Ani ne tak proto, že by to přímo ovlivnilo existenci Bitcoinu, ale spíše psychologicky. Nedokážu si představit, že by se Bitcoinu dařilo navzdory zákazu. Cena Bitcoinu musí růst kvůli bezpečnosti a cenu dnes nejvíce ovlivňují právě instituce. Pokud by měl zákaz vliv na instituční investory, propad ceny by přímo ohrozil bezpečnost Bitcoinu. To by bylo velmi nepříjemné a je velká neznámá, jestli by to retail dokázal kompenzovat. Retail chce vidět, jak jdou čísla nahoru. Pokud by instituce začly pumpovat PoS projekty, retail by primárně řešil rostoucí čísla. Rozhodnutí velmocí může mít vliv na ostatní země. Nejspíš se nikdy nestane, že by se PoW těžba zakázala úplně všude. Na druhou stranu by bylo nepříjemné, kdyby se na zabezpečení protokolu nemohli dobrovolně podílet lidé napříč celou planetou. Satoshi si to představoval tak, že těžit budou všichni uživatelé. Tahle možnost je mimo hru z jiných důvodů, nicméně omezit těžbu jen na konkrétní státy by mělo na decentralizaci negativní vliv. Pokud má být Bitcoin globální měnou, měli by ho z principu udržovat v chodu lidé ze všech států. Kdyby se těžba přesunula třeba ze 70 % do Ruska, nikdo by moc nejásal. Ideály decentralizace se dnes naštěstí nemusí spoléhat jen na PoW a žijí díky mnoha dalším projektům. To může být pro maximalisty těžko stravitelné prohlášení, ale je tomu tak. Pokud se zakáže PoW a instituce nechají existovat PoS, bude to pro blockchain průmysl malá výhra. Jestli k zákazu dojde, bude těžké s tím něco udělat. Bitcoin je vlajková loď kryptoměn a bylo by škoda o něj přijít. Dokud nebude Bitcoin bránit většina občanů žijících v Evropě, je toto vnímání kryptokomunity v podstatě k ničemu. Některé věci je prostě těžké ovlivnit z pozice menšího hráče. Je nutné si uvědomit, že ekologové budou vždy proti PoW a zelené smýšlení má čím dál více lidí, včetně nastupující mladé generace. Evropa se bude rozhodovat pragmaticky na základě směsice hlasů z mnoha táborů. Uvidíme, který z nich bude mít přesvědčivější argumenty a nejsilnější pozici. Naštěstí má Bitcoin i mezi politiky vlivné podporovatele, takže v tom není sám. [twitter-follow username="btctip_cz" scheme="dark"]
4.4/5 - (8 votes)

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.