Krypto DeFi a Stablecoiny: Kde se schovat před volatilitou? 

I přesto, že si všichni pohráváme s myšlenkou přechodu monetárního systému světa na Bitcoin nebo jiné, decentralizované kryptoměny osvobozené od pařátů centrálních bank, realita je taková, že stablecoiny navázané na hodnotu státních měn nadále zůstávají naprosto integrální součástí kryptoměnového ekosystému. Typicky se jedná o kryptoměny napojené na hodnotu dolaru. Z grafu níže můžete vidět, že růst USD stablecoinů se nachází v exponenciálním růstu, ostatně jak tomu v kryptu bývá. Zásoba stabilních kryptoměn se pouze během roku 2021 zvedla o více než 400 % a tržní objem stablecoinů překonal téměř 5 trilionů dolarů. Obzvláště během fáze trhu, které vládnou medvědi a naprostá většina investorů usiluje o ochranu kapitálu se ze stablecoinů stává velmi důležitá lego součástka celého DeFi. Zde se však nabízí otázka: jakým stablecoinům můžeme věřit? Lze se na ně spolehnout dlouhodobě? Jaké záruky má běžný retail investor proti hackům či kompletním krachům protokolů poskytující údržbu hodnoty vůči dolaru? Sféra stablecoinů je v dnešní fázi trhu vyvinutější než kdy jindy. Pojďme si ji prohlédnout zblízka.

Centralizované Vs Decentralizované Stablecoiny

Během rozhodování se, kam uložit váš kapitál by na prvním pořadí měla být vaše znalost rozdílů mezi centralizovanými a decentralizovanými stablecoiny a následné posouzení toho, jakou měrou kapitál mezi těmito typy stabilních kryptoměn rozložit. Centralizované stablecoiny, zejména tedy giganti jako je USDT, USDC a BUSD, jsou podloženy rezervami klasických fiat měn a vydávány organizacemi podléhajícími specifickým regulacím lokální jurisdikce. Jako příklad si můžeme vzít velmi oblíbenou stabilní kryptoměnu USDT, která v kryptoměnovém průmyslu a sub sektoru stabilních coinů představuje téměř monopolní podíl. USDT je produktem společnosti Tether Limited se sídlem v Hong Kongu. Stejně jako je USDC produktem společnosti Circle, sídlící v USA. Důvěryhodnost podkladu reálnou měnou a možnost zaměnit 1 kryptoměnový dolar za 1 fiat dolar je běžně auditován externími společnostmi. Centralizované stablecoiny s velkým tržním podílem jako je USDT a USDC se doposud projevily jako spolehlivé a prozatím nedošlo ke krachu či naprostému znehodnocení tohoto typu stabilních kryptoměn vůči dolaru. Velmi důležitým aspektem je zde však nutnost důvěry v centralizované společnosti, auditní firmy a schopnost likvidity v případě exodu investorů z kryptoměn zpátky do fiatu a bankovních produktů. Decentralizované stablecoiny jsou mnohem blíže filozofii kryptoměnového světa. Namísto centrálních entit typu výše zmíněné společnosti Tether Limited se jedná o stabilní kryptoměny vydávané pod decentralizovanými autonomními společnostmi (DAO) jejichž existence se nachází výhradně na blockchainu. V tomto případě se o nejsilnější blockchainové infrastruktury jedná o presenci na blockchainových sítích Ethereum, Terra či Avalanche. Nejdominantnější tržní podíl i důvěru investorů zde má prozatím pochopitelně druhý největší blockchain na světě Ethereum a nativní “nad-kolateralizované“ (over-collateralized) stablecoiny jako je Dai. Během poslední doby posiluje i důvěra držitelů v dnes již roky osvědčený systém blockchainu Terra a zde nativní algoritmický stablecoinu UST. Ve shrnutí decentralizované stablecoiny tedy rozdělujeme na “nad-kolateralizované“ (over-collateralized) a algoritmické: Nad – kolateralizované stablecoiny:  Nadměrně zajištěné stabilní kryptoměny jsou uživateli získávány nebo jinak řečeno tištěny během záměny za kolaterál. V případě stablecoinu MIM se jedná o poskytnutí stabilní kryptoměny až do 90 % poskytnutého kolaterálu, který uživatel zastaví v protokolu. Uživatel si za získané stablecoiny může cokoli nakoupit (a hodnotu pochopitelně obzvláště během bull runu zněkolikanásobit), svůj dluh následně splatit a vzít si zastavený kolaterál zpět. Tímto způsobem se pochopitelně zvedá zájem o daný stablecoin a také jeho likvidita. Algoritmické: 
  • UST (Terra Luna)
  • FRAX (Frax Shares)
  • FEI (Fei Protocol)
Algoritmické stablecoiny zajišťují stabilitu napojení na hodnotu dolaru pomocí různorodých algoritmických pobídek či incentiv, které jsou zároveň částečně kolateralizované.

UST jako dominantní algoritmický stablecoin krypto trhu

Nejlepším případem je výše zmíněný stablecoin UST protokolu Terra. UST je částečně kolateralizované nativním tokenem ekosystému Terra, zvaným LUNA. Zachování hodnoty 1 dolaru na 1 UST je dosaženo pomocí arbitráže. V moment, kdy UST spadne pod hodnotu 1 dolaru mohou držitelé UST vyměnit UST za tokeny LUNA v přesné hodnotě 1 dolaru. Naopak, pokud UST přesahuje hodnotu 1 dolaru, držitelé tokenu LUNA mohou vyměnit 1 dolar tokenů za 1 UST. I přesto, že tento systém vypadá zdánlivě křehce, jeho stabilita se osvědčila již během několika brutálních krachů kryptoměnového trhu.

Další naprosto zásadní vlastností stablecoinů je likvidita: 

Mimo výše zmíněné mechanismy udržující stabilní plutí stablecoinů na hladině 1 dolaru je kritickým parametrem také hloubka likvidity. V případě decentralizovaných kryptoměn nezbytné, aby byla udržována dostatečná likvidita dostupná na DEXech, tedy decentralizovaných burzách jako je Uniswap či Sushiswap. V případě, že na těchto burzách není dostatek poskytovatelů likvidity (kteří za odměnu pobírají obchodní poplatky) může dojít například v momentu krachu trhu k mnoha jednosměrným obchodům naráz, následnému narušení hladiny likvidity, a nakonec propadu daného stablecoinu pod hladinu jednoho dolaru. Dočasný propad pod hladinu dolaru se během ledna týkal právě jedné z nejnovějších stabilních kryptoměn MIM. I přesto, že je dnes MIM stále funkční a stabilní kryptoměnou, v případě užívání nových a časem neotestovaných stablecoinů je třeba zůstávat na pozoru. Hloubka likvidity je kritickým aspektem stablecoinů a ve svém smyslu udává jejich kvalitu. Z tohoto důvodu většina poskytovatelů likvidity dostává od poskytovatelů stablecoinů určitou finanční odměnu.  Mezi burzy s nejhlubší likviditou dnes patří Uniswap, Sushiswap a zejména Curve. Curve je burza na proměnu stablecoinů, která si zde zaslouží speciální zmínku:

Curve jako stablecoin burza budoucnosti 

V dnešní době na kryptoměnovém trhu neexistuje protokol s hlubší likviditou a schopností zaměňovat stablecoiny navzájem tak, aby docházelo k naprosto minimálním ztrátám a procentuálnímu skluzu. Curve je nástrojem pro velké hráče a jeho funkci nejlépe pochopíte, když si názorně srovnáme swap na Curve oproti tomu samému na burze Sushi: Na následujícím obrázku můžete vidět ukázku swapu stablecoinu DAI za USDC o hodnotě 1 milion dolarů. Díky likviditě protokolu Curve dojde ke ztrátě pouze necelých 243 USD (!). Podívejme se na ten samý swap na jedné z největších decentralizovaných burz dneška, Sushi. Jak vidíme, rozdíl je naprosto zásadní. Na Sushi v případě stejné záměny dojde k velké 5% ztrátě, zde čítající téměř 50,000 dolarů. Je tedy jasné, kde většina objemnějších swapů proběhne – na protokolu Curve. Další významnou pointou je zde funkce, kterou vidíte taktéž na prvním obrázku. Pokud se stanete poskytovatelem likvidity, zasloužíte si určitý procentuální výdělek – získaný úrok ve formě tokenů CRV. Tokeny CRV lze na platformě Curve následně uzamknout na předem zvolenou dobu a záměnou obdržet určitý počet veCRV (čím delší doba uzamknutí, tím více veCRV). V protokolu Curve se momentálně nachází téměř 25 miliard dolarů. Curve je dále v úzké spolupráci s protokolem Convex, který se pyšní kapitálem o hodnotě 20 miliard dolarů. Pro představu, hodnota, o které zde mluvíme, se rovná polovině tržní kapitalizace celého trhu s kryptoměnami během první poloviny roku 2017. Exponenciální růst.

Méně známé stablecoiny Frax a Fei

V oblasti stablecoinů si mnoho chvály během posledních let vysloužily zejména měny Frax a Fei. Frax  Frax svou odolnost jako stablecoin projevuje již od prosince 2020, tedy data jeho vzniku. Od té doby si Frax jako stabilní kryptoměna prošel brutálním květnovým krachem roku 2021 a také značným propadem cen napříč krypto trhem během letoška. Dnes se Frax řadí jako sedmá největší stabilní kryptoměna světa. V řadách decentralizovaných kryptoměn Frax obsazuje čtvrté místo. Frax si jako protokol vybral taktický balanc mezi pojištěním stability dané algoritmickým systém a kolateralizací. Frax je zároveň jednou z prvních stabilních kryptoměn, jež využily volebního systému burzy Curve, zmíněné výše. Jelikož je Frax jedním z dominantních držitelů volební síly na protokolu Curve, má zde také velmi hlubokou likviditu. Poslední dobou se celá DeFi scéna soustředí právě na volební sílu a dominanci na protokolu Curve, kde byl Frax jedním z prvních a dodnes dominantních hráčů. Výsledkem je velmi zdravý poměr aktiv v jejich FRAX/3CRV bazénu likvidity. Prozatím to vypadá, že se z Fraxu rýsuje jeden z nejdominantnějších a nejodolnějších protokolů poskytujících stabilní kryptoměny celého trhu. Jako takový si rovněž získává přízeň více a více sofistikovaných obchodníků a investorů. Fei Fei je stablecoin protokolu vlastněného decentralizovanou autonomní organizací Tribe Dao. Příběh stabilní kryptoměny je vcelku neznámý, nicméně ve světě DeFi hraje důležitou roli. Se spuštěním projektu během začátku roku 2021 se developeři Tribe Dao zapsali do historie DeFi jako pionýři konceptu “hodnoty kontrolované protokolem“. Hodnota kontrolovaná protokolem zde znamená, že hodnota 1 dolaru stablecoinu Fei je kdykoli zaměnitelná za aktiva podkládající tuto hodnotu. Mezi tyto aktiva patří jednotlivé kryptoměny, další stablecoiny a také kryptoměnová aktiva vynášející úroky. Zásadní vlastností Fei a filozofií týmu developerů i komunity, která za tímto stablecoinem stojí, je decentralizace a nezávislost na stabilních kryptoměnách poskytovaných třetí centralizovanou stranou, jako tomu je v případě USDC, USDT. Stejně tak se aktiva, které jsou součástí “hodnoty kontrolované protokolem“, drží stranou od centralizovaných řešení jako je Bitcoin zrcadlený na blockchainu Ethereum, kde je typickým příkladem wBTC (wrapped “zabalený“ Bitcoin). Fei je mnohými DeFi experty uznáván jako odolná stabilní kryptoměna, a to i přesto, že se s porovnání s Fraxem nemůže chlubit natolik hlubokou likviditou poskytovanou na protokolu Curve. V porovnání s Fraxem se jedná o 200 milionů dolarů likvidity FEI-3RV oproti 3 miliardám FRAX-3CRV.

Závěr

Stabilní kryptoměny navázané na hodnotu reálných světových a státních měn jako je USD či Euro jsou nedílnou součástí světa decentralizovaných financí a krypta jako takového. Kam svůj kapitál před volatilitou jednotliví investoři zaparkují je vždy velmi individuální a citlivá volba. Stablecoiny zmíněné v tomto článku se prozatím osvědčily jako odolné, nicméně každá z těchto kryptoměn s sebou nese svá rizika. Centralizované stablecoiny mohou čelit klasickým third-party riskům a lokálním regulačním omezením, zatímco decentralizované stablecoiny vždy čelí smart-contract rizikům či ztrátě stability z důvodu rapidních tržních fluktuací. Jedinou možností je zde jako vždy vzdělání, risk management a zodpovědnost za vlastní kapitál.  Zamyšlením na konec je představa o tom, nakolik rapidním a exponenciálním růstem tento finanční trh prochází. Milník první miliardy dolarů v DeFi během roku 2020 byl naprostým popraskem a obrovskou motivací pro dnes již armádu šikovných developerů snažících se poskytnout nový světový finanční systém všem bez výhrad a bez limitací. Dnes, pouhé dva roky poté, se potácíme okolo 200 miliard likvidity plovoucí napříč rychle se rozvíjejícími decentralizovanými protokoly. I přes nejistoty dnešního světa, inflační, stagflační a úrokové strašáky je jedna věc stále jasná: zažíváme vzácné období přerodu starého finančního systému na nový systém bez limitací a bariér vstupu, jehož pravost a významnost se bude nadále, rok od roku projevovat. [twitter-follow username="btctip_cz" scheme="dark"]. [easy-social-share buttons="facebook,twitter,linkedin" counters=1 counter_pos="inside" hide_names="no" template="tiny-retina"]
5/5 - (3 votes)

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.