NoDataStore Affiliate systém – bez databází a GDPR

NoDataStored - Affiliate program PART 1.

Jednou z nejzajímavějších možností využití bitcoinu jsou různé registrační záležitosti v mnohých oblastech. Jednotlivci, firmy či různé typy společností od soukromých, tajných či veřejných si z mnohých důvodů vedou seznamy, nebo registry věcí, lidí, majetku, nebo čehokoliv jiného. V obchodně - prodejních organizacích funguje hierarchická struktura interních a externích vztahů, zabezpečující samotnou realizaci prodeje konkrétního produktu. V praxi to probíhá tak, že produkční společnost si vytvoří interní prodejní organizační jednotku, která si následně vybuduje interní struktury + zabezpečí externí vztahy s lokálními prodejci tak, aby plně pokryla svoje předpokládané geografické oblasti prodeje. V realitě  to vidíme jako "obchodní (prodejní) oddělení" s rozvětvenou sítí externích prodejců pokrývajících lokální, resp. specifické tržní oblasti. Příkladem je moje oblíbená ALZA. Klasické metody organizace prodeje jsou tedy zřejmé. Má to ale jeden nepříjemný háček. Jako obvykle je to GDPR, kde je nutné Vás jako prodejce identifikovat, údaje skladovat a hlavně chránit, aby neunikly zajímavé informace pro zneužití konkurencí, nebo chraň bůh jako podklady pro vymáhání výpalného nějakým zločineckým gangem. Navíc, náklady spojené s budováním prodejní organizace jsou častokrát enormně vysoké (technické (HW, SW, kanceláře...), personální (mzdy, odvody)  což je mimořádně zatěžující hlavně pro mini a mikro podniky.

Jak se tedy zbavíme uvedených problémů? Řešením je BITCOIN !!!

Při prodeji  našeho BUNKEROIDu  řešíme následující problémy:
 • jako decentralizovaná skupina si nemáme jak smluvně podchytit prodejce
 • nemáme jak a ani nechceme skladovat či evidovat osobní údaje prodejců
 • prodejce ale nutně potřebujeme, protože nemáme kapacity obsáhnout jakýkoliv, ani minimální segment trhu
 • odměňování prodejců musí být anonymní, nebo veřejné se známým identifikátorem, nebo bez něj podle požadavku samotného prodejce
 • z hlediska (našeho) daňového (příjmy a výdaje) musí být proces absolutně transparentní
No... na první pohled jsou požadavky absolutně protichůdné a nerealizovatelné... ale máme přece BTC blockchain s jeho pseudo anonymitou... Pojďme si  tedy ukázat řešení tohoto problému v praxi.....

Bitcoinová transakce:bitcoinová transakce

Obrázek ve velmi zjednodušené formě ukazuje mechanismus bitcoinových transakcí. Všimněme si prosím některých zvláštností:
 • BITCOIN nikdy NEOPUSTÍ blockchain. Ať s bitcoinem děláte cokoliv, jakkoliv, kdykoliv a kdokoliv, vždy (opakuji) VŽDY zůstane v blockchainu.
 • BITCOIN a BLOCKCHAIN je dvojjediný, jeden bez druhého nemají smysl ani využití.
 • BITCOIN se nedá žádným způsobem vytrhnout z BLOCKCHAINu a přivlastnit si ho, BITCOIN není možné vlastnit.
 • Jediným způsobem, jak můžete s BITCOINem nakládat je ten, že ho dokážete přesunout z jedné adresy na druhou, ale jen v rámci BLOCKCHAINu.
 • Abyste mohli bitcoin v rámci blockchainu přesunout, musíte disponovat privátním klíčem (PrivKey) k příslušné BTC adrese (PublicKey)
 • Vlastnictví privátního klíče je hodnověrně popíratelné (PLAUSIBLE DENIABILITY) a přenositelné.
 • PRIVKEY sa nenachází v blockchainu, ani v popisu transakce. Je úplně mimo. Na jejich správu se používají různé typy "peněženek" zvaných "wallety".

Jak tohle využijeme na Affiliate program podpory prodeje?

Bitcoin  není jen „finanční aktivum“. Tuto jeho vlastnost využijeme při registraci Affiliate partnerů a k distribuci odměn pro naše partnery. Proces je možné dělat manuálně při nízkofrekvenčním typu prodeje, nebo plně automaticky při prodejích s velkou frekvencí obchodních případů. Pojďme na to....

Registrace AFFILIATE partnera:

registrace affiliate partnera Prodejní organizace (jakéhokoliv typu) si vytvoří speciální BTC adresu v jakémkoliv disponibilní „wallet“ . Takzvaná AFFIL adresa je samozřejmě vygenerovaná ve smyslu organizační struktury jejím oprávněným vedoucím pracovníkem. V našem případe, protože chceme získat co nejvíc institucionálních partnerů, je AFFIL adresa VEŘEJNÁ a publikovaná na stránce. Kdokoliv si ji může najít n  https://bunkeroid.com/affilate-program.html . BTC adresa tedy je:  35vMQZE2rnvSnHuwBRrWDi6pM96KbWHW3Q . Tato adresa se v našem případě nemění po celou dobu produkčního cyklu dodávek konkrétního produktu – BUNKEROIDu. Jakmile je adresa zveřejněná a dostupná na blockchainu, kdokoliv se může stát naším registrovaným AFFILIATE partnerem vykonáním transakce s minimální sumou (co mu jeho „wallet“ dovolí). Je tady ale jeden problém. Musíme zavést nějaký IDENTIFIKÁTOR, abychom uměli v mnoha zrealizovaných transakcích vyhledat konkrétního příjemce provize předmětného obchodního případu. K tomu jsme zvolili opět možnosti BTC blockchainu tak, abychom nemuseli používat vlastní centralizovaný databázový systém v duchu hesla „NO DATA STORED“....

OP_RETURN ... co to je?

BTC blockchain je decentralizovaně skladovaný jako kopie všech uskutečněných transakcí na hard discích plných klientů. Plný, nebo anglicky FULL klient sítě nazýváme „FULL NODE“. Každá vykonaná transakce na BTC blockchainu má jednotnou (normalizovanou) základní strukturu, která popisuje z jaké adresy... na jakou adresu... přesune kolik bitcoinů. Kromě této základní funkcionality je možné transakci rozšířit o několik volitelných script operací. Jednou z nich je i funkce: OP_RETURN s volitelným textovým parametrem. Je možné zapsat do transakce jakýkoliv text (40 bytů) v hexadecimální číselné formě, nebo jako nativní ASCII text – tedy klasický alfanumerický text v běžné čitelné formě. Mnoho lidí sa teď lekne, jak je to nesmírně komplikované, ale můžu Vás ujistit, že to jde úplně jednoduše udělat ze všech dobrých běžně používaných „peněženek". Jestliže Váš „wallet“ uvedenou funkcionalitu nepodporuje, ve vlastním zájmu se ho zbavte !!! Takže, AFFILATE registrační transakce je úplně běžnou transakcí minimální transakční hodnoty v prospěch naší AFFILATE BTC adresy, rozšířená o text vložený do funkce OP_RETURN. Ukázku přes TREZOR si prohlédněte na tomto instruktážním videu. Jak vypadá takováto transakce uvidíme v jakémkoliv blockchain prohlížeči. Například takhle - transakce s OP_RETURN. op_return affiliate transakce

A jdeme analyzovat blockchain údaje...

Transakce má v blockchainu pevné, neměnné a navěky zapsané identifikační číslo: TXID : 6355ed5eae0ff89d11b11edb3d59fd36ae8cfd59b925c58914326dc4933f824a Vidíme velmi přesný časový údaj, kdy byla transakce realizovaná : mined Mon, 17 Jun 2019 21:26:24 UTC Affiliate kód uložený natrvalo v rámci transakce na blockchainu OP_RETURN (Andrea0208) Někdo, vlastník (PrivKey-a) převedl transakcí ze své adresy 33PekHTgHb41CAzHpnzZ7joxaeWJnhqLMb, na které měl  0.00096908 BTC na naši affiliate adresu 35vMQZE2rnvSnHuwBRrWDi6pM96KbWHW3Q mikro částku v hodnotě 0.00010742 BTC Z hodnoty transakce se ještě odečetl poplatek za transakci: Fee: 0.00012903 BTC a zůstatek bitcoinů: 0.00073946 BTC se převedl na novou adresu odesílatele 3MWdwhDkh3wjfBC9HWFJ6DqY3wAA18qVVH

Co jsme zjistili....?

op return affiliate Andrea Pro účely našeho Affiliate programu jsme zjistili podstatný údaj. Někdo s příslušným PRIV KEY ovládá adresu 33PekHTgHb41CAzHpnzZ7joxaeWJnhqLMb, protože byl schopný přesunout jakoukoliv hodnotu v BTC na naši registrační adresu a zároveň do transakce přidal svůj registrační kód Andrea0208. Tento údaj si samozřejmě nemusíme nikde zaznamenávat, protože je dostupný komukoliv, kdo se podívá na naši BTC affiliate adresu, což splňuje náš požadavek NoDataStored. Funkci záznamového média opět převzal v plném rozsahu nezávislý bitcoinový blockchain. V případě realizovaného obchodního případu s poznámkou: Andrea0208 použijeme tedy adresu odesílatele 33PekHTgHb41CAzHpnzZ7joxaeWJnhqLMb jako cílovou adresu na vyplacení odměny - provize za prodej. A protože jediným oprávněným na disponování s obsahem uvedené adresy je držitel PRIV KEY, může si s jejím obsahem po obdržení odměny nakládat podle svojí vlastní úvahy bez toho, abychom znali jeho skutečné, jméno, nebo některý z běžných identifikačních údajů. Odpadají nám tedy všechny povinnosti vyplývající z GDPR a podobných zákonných ustanovení, protože žádné osobní údaje nepotřebujeme na přesnou identifikaci našeho affiliate partnera.

NoDataStored - Affiliate program PART 2.

Registraci affil partnera jsme úspěšně zvládli a ten může nabízet náš produkt. Potenciální zákazník má různé požadavky na svoje krypto operace:
 • uložení SEEDu jediného hw walletu
 • uložení vícero SEEDů různých HW nebo SW walletů
 • uložení a management PLAUSIBLE DENIABILITY hesel k HW nebo SW walletům
 • SEEDy k derivovaným operacím na LN síti
 • Rozdělení SEEDu
 • Uložení SHAMIR SECRETs rozdělených SEEDů
 • A mnoho jiných....
Když se o takovém zákazníkovi dozvíte, můžete mu  nabídnout BUNKEROID !!! A když se mu bude líbit a bude vyhovovat jeho požadavkům, může si ho zakoupit přímo na stránkách www.bunkeroid.com

No ale....co z toho?

Je samozřejmě naivní předpokládat, že by produkt někdo nabízel jménem výrobce bez nároku na odměnu. Přesně na tuto věc má ale sloužit Affiliate program výrobce. O jeho nastavení rozhodne management výrobce, jak to vyhovuje jeho potřebám. My si popíšeme konkrétní případ BUNKEROIDu . KROK No1. Affiliate partner seznámí zájemce o produkt se všemi jeho výhodami a popíše způsoby jeho použití. KROK No2. Požádá budoucího zákazníka, aby použil při objednávce jeho kód Affiliate partnera a získal tak nárok na 5% slevu !!!! bunkeroid affiliate KROK No3.  Zákazník vyplní objednávku a do pole CODE zapíše kód, který mu poskytl náš registrovaný partner (v naší ukázce “Andrea0208“). bunkeroid affiliate code V našem případě je univerzální pole CODE použito pro údaj Affiliate programu a spustí po přijetí objednávky specifický sled operací na straně dodavatele. O jeho dalších funkcích budu ještě psát později v dalších článcích.

Objednávka je připravená .... co se stane?

BUNKEROID Team objednávku zpracuje standardním způsobem. Protože v objednávce našel v políčku CODE nějaký text, začne ho analyzovat... vezme si text „Andrea0208“ a nahlédnutím do blockchainu zjistí, že někdo tento kód použil v OP_RETURN registrační transakci... op_return affiliate transakce Je to jasné… “Andrea0208” se našel a je tedy platný. Team dále provede následující úkony:
 • Vystaví zákazníkovi platební instrukci na sumu poníženou o 5% slevy: 0,01454019x0,95=0,0138131805BTC
 • Čeká na úhradu
 • Po uhrazení se označí produkt NoDataStored identifikátorem a odešle se zákazníkovi
 • Z hodnoty objednávky vypočítá 10% odměnu registrovanému AFFIL partnerovi: 0,01454019x0,10=0,00145401BTC
 • Odměnu převede transakcí na adresu odesílatel OP_RETURN(Andrea0208) transakce. V našem případě na adresu 33PekHTgHb41CAzHpnzZ7joxaeWJnhqLMb

Hotovo…. !!!

Celý proces je řízený bez jakéhokoliv záznamu v interní databázi. Sledujeme tím dvě základní věci. Vyhneme se jakékoliv interní povinnosti vyplývající z nařízení GDPR o ochraně údajů partnerů, protože žádné údaje v duchu NoDataStored neevidujeme !!! a zároveň je proces 100% transparentní, účtovatelný a jednoduše realizovatelný bez nároků na dodatečnou soft, nebo hardwerovou infrastrukturu – takže je levný. Náklady na jeho zavedení jsou jen na vyškolení personálu například tímto článkem.

NoDataStored - Affiliate program PART 3.

Názorně jsme si ukázali základní techniku, jak se stát „krypto“ affiliate partnerem a participovat tak na obchodu v oblasti dodávek produktů. Konkrétní parametry affiliate programu si samozřejmě každá společnost může nastavit podle vlastních kritérií, včetně procentuálních výšek odměn. Technologie je open source a budeme rádi, když krypto začnete používat podobně i na vašich vlastních produktech.

Máme problém...

Bitcoinové transakce jsou pseudo anonymní a z toho plyne poměrně zajímavý problém v souvislosti s možností „trackingu“, nebo spíš sledování pohybů na předmětné btc adrese.  V našem případě to znamená, že kdokoliv ztotožní adresu affiliate partnera s jeho fyzickou interpretací, má kompletní přehled o jeho příjmech z tohoto typu podnikání. V případě transparentních klasických organizací tento problém asi nebude, vzhledem k tomu, že transparentnost je jejich přirozenou vlastností, ale máme na trhu subjekty, které by mohly mít a také mají výhrady. Ne každému je po chuti mít otevřenou peněženku, aby do ní mohl každý nahlížet.

Pokročilejší praktiky a možnosti anonymizace

Některé typy organizací požadují anonymnější způsob vedení affiliate kampaní, ale tak aby získané prostředky bylo možné automatizovaně zpracovávat a vyhodnocovat na základě provedených transakcí bez toho, aby byl na blockchainu vyhledatelný jejich příjem. Samozřejmě rádi uvítáme i tento typ organizací. Najdeme teda cestu ztížení jejich „trackovatelnosti“ a použijeme některé kryptografické praktiky.

REGISTRACE:

 • zůstaneme opět při zápisu registračního identifikátoru do parametru OP_RETURN při registrační transakci, ale anonymnějším způsobem: OP_RETURN(SHA256(affiliate_code))
 • příklad: affiliate code chce organizace ve formě textového řetězce „NÁZEV_ ORGANIZACE, s.r.o.“
 • vytvoříme hash SHA256(NÁZEV_ ORGANIZACE, s.r.o.) použitím starého dobrého nástroje TNTCrypter
affiliate anonymizace
 • Získaný hash “5796A4F4B68950C8EA9121A5D2F79D485FF152077EB1175AFE8A
 • FC2FBE5D0E17” zapíšeme do OP_RETURN transakce
 • Transakci samotnou samozřejmě vytvoříme opět ve prospěch naší BTC AFFIL reg. adresy 35vMQZE2rnvSnHuwBRrWDi6pM96KbWHW3Q
V BTC exploreru si opět můžeme prohlédnout všechny registrační transakce, ale vidíme, že některé jsou opravdu zahashované a nedokážeme žádným způsobem identifikovat, komu tyto transakce v realitě patří. V případě, že někdo vytvoří objednávku s vyplněným CODE polem „NÁZEV_ ORGANIZACE, s.r.o.“ vytvoříme hash tohoto textu a výsledek porovnáme s transakcemi na naší AFFIL adrese. A když najdeme shodný řetězec znaků, najdeme také odesílací BTC adresu, a ta je tedy cílovou adresou na zaslání odměny. Organizace si samozřejmě může vytvořit více kódů samostatnými transakcemi a každému prodejci vytvořit samostatný CODE. Může tak například sledovat úspěšnost jednotlivých prodejů v rámci vlastní organizace. Samozřejmě bez toho, že bychom my, nebo útočník  dokázali identifikovat jakoukoliv spojitost mezi nimi. Tady je ale potřeba podotknout, že v případě konsolidace příjmů je možnost jejich „odhalení“ některými pokročilejšími chain analyzátory. To je ale na samostatné řešení v dané organizaci, jestli použije některé známé praktiky „mixování“ výstupů, ať už prostřednictvím Wasabi, Samourai, nebo nějakou jinou coinjoin praktikou.

Je to tedy přece jen  trackovatelné...

Takže bychom měli nabídnout úplně anonymní metodu. Ano, samozřejmě, jde to také. V tomto případě ale ztratíte jakoukoliv možnost nejen „trackingu“ ale také interního sledování výnosů z affiliate. Příjmy si tak musíte konsolidovat ručně, případně Vámi používaným walletem. Tato metoda je tedy vhodná spíš pro „paranoidní“ individuální přátele, pro fandy nebo pro lidi, co zachytili žádost některého ze svých přátel a zjistili, že by mu BUNKEROID mohl pomoct vyřešit jeho problém.

ŽÁDNÁ REGISTRACE !, zapomeňte na naši AFFIL adresu, zapomeňte na OP_RETURN !

affil bez registrace Ano, správně. “Pošeptejte” svému příteli, který plánuje zakoupit BUNKEROID svoji vlastní BTC adresu, aby ji zapsal do pole CODE při vyplňování objednávky. bitcoin adresa místo registrace Nezkoumáme kdo a proč tam tu adresu zadal, ověříme její formální platnost pro bitcoinovou síť a v případě realizace obchodu na ni zašleme 10% odměnu. Zákazník má samozřejmě 5% slevu jako v případě klasického Affiliate procesu.

Poslední poznámka ... automatizace

Uvedené možnosti jsou samozřejmě náročné na prvotní pochopení, ale v konečném důsledku jsou velmi primitivní a jednoduché. Abychom poskytli možnosti také na „automatizované“ typy obchodů na vašich web stránkách, je tu samozřejmě možnost vkládaní Affiliate kódů do políčka CODE automaticky z prokliku na Vašich web stránkach. Několik bannerů pro Vaše webové stránky můžete stáhnout z adresy https://www.bunkeroid.com/affilate-program.html případně si vytvořte banner podle design manuálu vlastní stránky a doplňte ho HTML tagem podle typu affiliate, nebo anon programu, který preferujete: Klasika: https://bunkeroid.com/configurator/?ref=Andrea0208 Hashovaná forma: https://bunkeroid.com/configurator/?ref=5796A4F4B68950C8EA9121A5D2F79D485FF152077EB1175AFE8AFC2FBE5D0E17 Forma BTC adresy https://bunkeroid.com/configurator/?ref=bc1qlx9ye60wqm8x0ea872wm8h4zacu6d3dkp2xkw7 Ve všech případech po prokliku z Vaší webové stránky dojde k automatickému vyplnění CODE políčka příslušným údajem. A jakmile se objednávka zrealizuje, na Vaši adresu dorazí odměna. [twitter-follow username="btctip_cz" scheme="dark"]. [easy-social-share buttons="facebook,twitter,linkedin" counters=1 counter_pos="inside" hide_names="no" template="tiny-retina"]
5/5 - (3 votes)

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.