Kryptoměnová diskriminační daň, daňové trendy v kryptu pro rok 2022

Americká navrhovaná daň z nerealizovaných zisků se může stát „trestem za úspěch“ při podnikání v kryptoměnách. Navrhovaná 20% daň z nerealizovaných zisků předložená návrhem Ministerstva financí USA o výnosech do roku 2023 by se podle Shehana Chandrasekera, vedoucího daňové strategie a specialisty na kryptografický daňový software ve společnosti CoinTracker, mohla stát tzv. „trestem za úspěch“. Chandrasekera vyjádřil obavy, které s ním sdílí významná část kryptoprůmyslu, a odsoudil návrh jako „směšný“. Vysvětlil, že zavádí poplatky předem, které pak mohou kompenzovat skutečnou daň z kapitálových zisků. Tyto poplatky by se měly spouštět, jakmile se daňový poplatník zbaví aktiva a své zisky realizuje v budoucnu.
„Musíte každoročně hlásit daňovému úřadu US IRS celkový nákladový základ, tržní hodnotu a závazky aktiv, která vlastníte. Existují dva typy aktiv: obchodovatelná aktiva a neobchodovatelná aktiva,“ řekl.
U obchodovatelných aktiv, jako jsou akcie a kryptoměny, mají daňoví poplatníci pro své ocenění používat tržní data. Návrh zavádí fiskální předpisy pro takzvané nelikvidní poplatníky, tedy poplatníky, kteří drží obchodovatelná aktiva, která se podílejí méně než 20 % na jejich čistém jmění. Tito daňoví poplatníci by dle tohoto návrhu měli platit 20% daň pouze z nerealizovaných zisků vztahujících se na obchodovatelná aktiva, včetně kryptoměn. Podle návrhu se daňoví poplatníci, kteří jsou klasifikováni jako nelikvidní, mohou rozhodnout, že do výpočtu jejich příslušné minimální daňové povinnosti zahrnou pouze nerealizovaný zisk z obchodovatelných aktiv. A to je onen háček, na který Chandrasekera poukazuje ve své kritice.
„Daňoví poplatníci, kteří by se rozhodli pro tuto volbu, by podléhali poplatku za odložení výnosů z neobchodovatelných aktiv a v rozsahu jejich realizace. Poplatek za odklad by nepřesáhl deset procent nerealizovaných zisků,“ uvádí se v návrhu.
Ministerstvo financí také navrhuje upravit pravidla pro neuznávání půjček cenných papírů tak, aby se vztahovala i na digitální aktiva, pokud se vztahují na půjčky aktivně obchodovaných aktiv. Oddělení ministerstva financí „by mělo pravomoc určovat, kdy se s digitálním aktivem aktivně obchoduje a pravomoc rozšířit pravidla i na neaktivně obchodovaná digitální aktiva. Návrh by také poskytl ministrerstvu pravomoc rozšířit pravidla o neuznávání půjček cenných papírů na další aktiva, jako jsou podíly ve veřejně obchodovaných partnerstvích,“ uvádí se dále v legislativním návrhu. Nejnovější vývoj situace je součástí úsilí amerického ministerstva financí získat více informací o offshore držení kryptoměn. Vládní návrh rozpočtu na rok 2023 je navržen tak, aby přepracoval pravidla o zdanění digitálních aktiv a do roku 2032 vyprodukoval předpokládaných téměř 11 miliard USD v příjmech. Podle plánu má být návrh ministerstva financí účinný pro zdaňovací roky začínající po 31. prosinci 2022.

Indie potvrzuje diskriminační daňovou sazbu pro kryptoinvestory

Počínaje 1. dubnem tohoto roku a navzdory snahám kryptosektoru budou zisky z kryptoaktiv v Indii zdaněny 30% daní – což je tamní nejvyšší daňové pásmo. Potvrdil to 25. března Indický národní parlament. Ve srovnání s touto daní se sazba daně z obchodování s akciemi pohybuje od 0 % do 15 %. Od nynějška jsou všechna „virtuální digitální aktiva“ – od bitcoinů (BTC), přes airdrops (Airdrop zahrnuje krypto projekty, které hromadně posílají tokeny zdarma do svých komunit ve snaze podpořit jejich adopci) a kryptoměnové dary až po NFT – zdaněna stejně jako výhry v loterii. Podle dřívější zprávy Business Insider India budou muset kryptoinvestoři a obchodníci v zemi dávat pozor na několik ustanovení, která výrazně ovlivní jejich finanční rok 2022-2023:
  • všechny zisky z obchodování kryptoměn v průběhu roku budou zdaněny paušální 30% sazbou;
  • kryptoaktiva, která nebyla prodána – tedy zisky nebyly „realizovány“ – nebudou zdaněny, dokud nebude jejich část prodána, a to i v případě, že se cena aktiva od doby, kdy bylo zakoupeno, zvýšila;
  • po zaúčtování všech kryptotransakcí uskutečněných v průběhu roku, pokud dojde k celkové ztrátě bez zisku, nebude daň nutno zaplatit;
  • ti, kteří vydělávají veškerý/většinu svých příjmů z kryptoměn, mohou své výdělky deklarovat jako příjem z podnikání, ale nebudou povoleny žádné odpočty obchodních nákladů;
  • nebude povoleno vykazování zisků z kryptoměn jako kapitálových zisků, které jsou zdaněny až 20 % plus přirážka;
  • existuje 1% daňová srážka u zdroje (tzv. TDS) na všechny odkupy kryptotransakcí, které mají být odečteny „pravděpodobně kryptoburzou“, kterou investor používá, uvedla zpráva – proto je TDS odečtena z celé hodnoty transakce, dokonce i pokud investor utrpí ztrátu.
Právě poslední bod bude „ukusovat“ kapitál obchodníků, uvádí zpráva s odkazem na zkušeného hráče v oboru krypta, Nithin Kamatha z obchodní platformy Zerodha. Kryptoprůmysl v zemi proti tomuto nejnovějšímu návrhu zákona aktivně bojoval od doby, kdy byly v únoru navrženy daňové změny Protože pokusy o zmírnění ustanovení selhaly, může se případ ještě dostat k indickému nejvyššímu soudu, který by jej mohl zvrátit. Trendy v danění kryptoměn v roce 2022: Zpřísněné vykazování, aktualizovaná pravidla a debata o dani z majetku
  • Bude stále obtížnější skrýt jakékoli zisky, kterých dosáhnete prostřednictvím obchodování s kryptoměnami, před americkým IRS.
  • EU by mohla v roce 2022 zavést právní předpisy zaměřené na přeshraniční výměnu informací o kryptotransakcích.
  • Většina zemí se pokusí vyřešit otázku zdanění kryptoměn v roce 2022.
  • V určitém okamžiku můžeme dokonce vidět vládní návrhy, které se snaží zdanit majetky založené na kryptoměnách ještě předtím, než bude převedeno na fiat měny.
Kryptoměny již nejsou v nynější době zahaleny tajemstvím před veřejností i politiky. A nikde to není tak zjevné, jako ve společném úsilí různých vlád. Ty chtějí zajistit, aby obchodníci s kryptoměnami platili daně ze svých zisků. V roce 2021 došlo k rostoucímu pohybu směrem k vytvoření daňových režimů pro kryptoměny a v roce 2022 by mohlo být více vlád, které takové režimy skutečně zavedou a budou je vynucovat. Některé by se mohly různými návrhy inspirovat, což by v budoucnu mohlo směřovat i ke globálnímu daňovému systému pro kryptoměny. Podle daňových expertů by několik hlavních trendů mohlo definovat zdanění kryptoměn v roce 2022 celosvětově. Nejvíce bychom mohli zaznamenat zvýšené požadavky na podávání zpráv finančním úřadům pro kryptoburzy a obchodní platformy. Přičemž je také pravděpodobné, že vlády zavedou pravidla, která mají usnadnit přeshraniční výměnu informací o kryptotransakcích. Vybudování monolitické - globální reportovací sítě ponechá burzám a dalším kryptopodnikům jen malou možnost alternativy, než je plošné dodržování nově daných pravidel.

Zvýšené požadavky na podávání zpráv

Pokud jste ve Spojených státech, zjistíte, že od tohoto roku bude stále obtížnější skrývat jakékoli zisky, kterých dosáhnete (prostřednictvím obchodování s kryptoměnami) před Internal Revenue Service (IRS). Jak poznamenává mezinárodní daňový specialista Selva Ozelli, jde o výsledek změn navržených v rámci zákona o infrastruktuře ve výši 1 bilionu USD, který byl podepsán v listopadu. H.R. 3684, zákon o investicích do infrastruktury a pracovních míst, vyžaduje, aby „zprostředkovatelé kryptoměn“ – což zahrnuje „každou osobu, která je za úplatu odpovědná za pravidelné poskytování jakékoli služby provádějící převody digitálních aktiv jménem jiné osoby“ – hlásili kryptoměny a NFT nákupy v hodnotě přesahující 10 000 USD do IRS na formuláři 8300, včetně jmen a čísel sociálního zabezpečení. Nebo mohou čelit obvinění ze zločinu. Stojí za zmínku, že kryptoprůmysl se již snaží reformovat ustanovení o podávání zpráv v návrhu zákona, přičemž certifikovaný daňový veřejný účetní Edward Zollars naznačuje, že jejich momentálně příliš široký rozsah může být v nepříliš vzdálené budoucnosti zúžen.
„Vzhledem k tomu, že jsme již měli změnu zákona, která bude vyžadovat hlášení určitých prodejů digitálních aktiv a sledování základu (v podstatě nákupů) některými třetími stranami, očekával bych určité pokyny IRS, než se tato pravidla stanou konečnými, a také pravděpodobnost, že Kongres přehodnotí tato pravidla někdy během příštích 2 let, než budou tyto zprávy vydány,“ uvedl Zollars.
Nikls Schmidt, právník a partner rakouské advokátní kanceláře Wolf Theiss, očekává, že EU v roce 2022 zavede legislativu zaměřenou na přeshraniční výměnu informací o kryptotransakcích. Stejně jako v případě amerického příkladu to má zajistit, aby jednotlivé národní vlády mohly efektivněji vybírat daně z kapitálových zisků z kryptoměn.
„Bylo oznámeno, že návrh směrnice bude předložen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021; protože se tak nestalo, můžeme pravděpodobně očekávat první čtvrtletí roku 2022,“ řekl.
Schmidt navrhuje, že kryptoburzy v EU by s největší pravděpodobností musely shromažďovat určité informace o svých zákaznících (jako je jméno, adresa, identifikační číslo daňového poplatníka, provedené kryptotransakce a zůstatky v kryptu).
„Tyto informace by pak byly zpřístupněny finančním úřadům v domovské zemi zákazníka. Pokud by například zákazník z Německa používal rakouskou kryptoburzu, německé daňové úřady by mohly použít informace obdržené z Rakouska ke kontrole, zda německý daňový poplatník splnil své německé daňové povinnosti,“ předpovídá Schmidt.
Jinými slovy, převládajícím daňovým trendem pro rok 2022 bude, že kryptoobchodníci v mnoha rozvinutých zemích budou muset konečně zaplatit veškeré daně, protože jejich vlády zjistí, že se snaží skrývat zisky, mnohem snadněji, než tomu bylo doposud.

Nová daňová pravidla

Kromě zpřísnění požadavků na podávání zpráv bychom také mohli vidět více zemí, které zavádějí zcela nová pravidla zdanění kryptoměn, a to především proto, že mnoho národů taková pravidla do dnešního dne jednoduše vůbec neformulovalo. Jistě se však budou inspirovat vládními návrhy jiných zemí.
„Jak je dobře známo, většina zemí nemá žádná konkrétní daňová pravidla pro kryptoměny a vydala pouze velmi povrchní pokyny ohledně kryptotransakcí. Očekávám, že většina zemí se v roce 2022 pokusí vypořádat se zdaněním kryptoměn,“ řekl Niklas Schmidt.
Jako příklad Schmidt vysvětluje, že například Rakousko obdrží v roce 2022 zcela nová pravidla zdanění kryptoměn, přičemž nový režim bude zacházet s kryptoaktivy podobně jako s akciemi a bude na ně uplatňovat 27,5% daň z kapitálových výnosů.
Crypto-to-crypto transakce již nebudou vyvolávat zdanění kapitálových zisků a staking (Staking zahrnuje držení finančních prostředků v kryptoměnové peněžence na podporu bezpečnosti a provozu blockchainové sítě. Jednoduše řečeno, staking je akt uzamčení kryptoměn za účelem získání odměn) bude podobně osvobozen od daně. Na druhou stranu, výstupní daň se nyní bude týkat i kryptoaktiv,“ dodal Schmidt.
Nová pravidla nebudou omezena pouze na Evropu. V říjnu Senátní výbor pro Austrálii a jeho technologické a finanční centrum (ATFC) navrhl soubor nových pravidel pro kryptoprůmysl, včetně aktualizovaných daňových pravidel, která poskytují jasná pravidla pro novější typy aktiv a činností souvisejících s kryptoměnami (např. decentralizované finance (DeFi), NFT). Zatímco australská pravidla pro danění kryptoměn jsou stejně férová jako i pro další třídy aktiv, ​​jiné národy pravděpodobně zaujmou tvrdší postoj ke kryptoměnám. Thajsko má letos za cíl zavést 15% daň z kapitálových zisků na zisky z kryptoměn, zatímco Jižní Korea zavede podobnou daň ve výši 20%, ačkoli ta vstoupí v platnost až v roce 2023. S ohledem na tyto kroky se ukazuje, že vlády celého světa vynaloží velkou část roku 2022 na to, aby zajistily, že obdrží významné procento zisků, kterých kryptoobchodníci dosáhli. A pokud kryptoměny skutečně chtějí získat legitimitu a přilákat mainstreamové přijetí, budou muset splnit nové požadavky na podávání zpráv a daňová pravidla. Nezbývá nic jiného.
„Mám dojem, že většina legitimních podniků, které obchodují s kryptoměnami, bude dodržovat tato pravidla, a jakmile bude zavedeno hlášení informací, investoři, kteří v současné době ignorují zákon (postoj IRS v této věci je již delší dobu jasný) budou účinně nuceni hlásit nebo čelit stejným typům oznámení, která dostávají za neoznámení prodeje veřejně obchodovaných cenných papírů a podobně,“ řekl Edward Zollars.
Vzdálenější budoucnost - přímé danění kryptoměn Když se podíváme do vzdálenější budoucnosti, jeden komentátor naznačuje, že v určitém okamžiku dokonce uvidíme vlády, které se budou snažit zdanit bohatství založené na kryptoměnách ještě předtím, než bude převedeno na fiat. Je to proto, jak vysvětluje Philipp Sandner z Frankfurt School Blockchain Center, že rostoucí počet kryptoinvestorů chce krypto držet a už nikdy je neprodat, doufajíc právě ve větší mainstreamové přijetí a možnost plateb přímo v kryptu v běžném životě. „To by pak vedlo k bohatství, které není zdaněno, pokud nezavedete nový daňový režim pro zdanění majetku. Proto vyvstává otázka: mělo by být bohatství zdaněno, i když zisky nebyly realizovány?” ptá se Sandner. Sandner dále naznačuje, že takový scénář je pravděpodobný, a i když to bude vyžadovat vytvoření registru bohatství pro každého obyvatele konkrétní země, říká, že je to možné.
„Některé země to již dělají (např. Švýcarsko) a funguje to. Je to také spravedlivé. Ale je to obrovská změna v daňovém režimu.“
Může se to zdát jako vzdálená možnost, ale v době, kdy se již nyní množí požadavky jednotlivých vlád na všeobecnou daň z bohatství, by se jednoho dne mohlo toto proroctví naplnit. I když velmi nepravděpodobně v nejbližších letech.  
5/5 - (1 vote)

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.