Co je Bitcoin aktualizace Taproot a co přináší?

Co je Bitcoin aktualizace Taproot? 

Je to jedna z nejdůležitějších aktualizací Bitcoinu, jaká byla kdy naplánována a také provedena. Taproot je také první velkou aktualizací Bitcoinu za poslední čtyři roky. Tento článek je průvodcem Taproot aktualizací pro začátečníky. Vysvětluje Taproot z technického hlediska a prochází procesem vývoje Bitcoinu. Než se ponoříme hlouběji do Taproot, je důležité pochopit, jakým způsobem je Bitcoin vyvíjen. Tento proces se od počátečních let hodně změnil. Neznámá osoba či uskupení jménem Satoshi Nakamoto zveřejnila bílou knihu Bitcoinu (White paper) v roce 2008 a v lednu 2009 spustila bitcoinový blockchain. Satoshi byl také hlavním vývojářem Bitcoinu. V roce 2009 mu s projektem pomáhala jen hrstka lidí. Bitcoinová komunita se v roce 2010 rozrostla na tisíce členů. Začala široká diskuse o roli samotného Satoshiho a o tom, jak by se měl Bitcoin dále rozvíjet. Tehdy Satoshi stále prováděl aktualizace, aniž by kohokoli požádal o svolení. Po prosinci 2010 se Satoshi přesunul do pozadí a vedení převzal Gavin Andresen. Poslední potvrzená zpráva Satoshiho byla odeslána v dubnu 2011. Tajemný zakladatel je od té doby nezvěstný. Bitcoin se po Satoshim stal skutečně decentralizovaným projektem. Od té doby jej má na starosti decentralizovaná skupinu vývojářů. Bitcoin je vyvíjen jak jednotlivci, tak technologickými společnostmi, jako je například Blockstream. Kdokoli se může připojit k projektu Bitcoin a zúčastnit se diskuse. Někteří čtenáři si teď možná pomyslí: Co se vlastně vyvíjí? Co je to Bitcoin? Bitcoin je software, který běží na počítačích lidí, kteří si tento software nainstalují. Satoshi Nakamoto naprogramoval úplně první implementaci Bitcoinu v letech 2007-2008 pomocí jazyka C++. Bitcoin byl od začátku open-source program. Kdokoli může použít programový kód k vytvoření jiné verze Bitcoinu. To bylo také několikrát provedeno. Nejoblíbenější implementace se nazývá Bitcoin Core. Program si můžete stáhnout z bitcoin.org. Síť bitcoinů funguje bez nutnosti oprávnění k jakýmkoliv úkonům. To znamená, že kdokoli si může stáhnout program a připojit se k síti. Na Youtube je spousta návodů.

Technická podstata Bitcoinu

Počítač s bitcoinovým jádrem se nazývá uzel (v orig. “Node”). V síti je asi 10 000 známých uzlů, ale pravděpodobně 40–50 000 neznámých. Možná ještě víc. Uzly jsou rozšířeny po celém světě. Když mluvíme o Taproot a dalších aktualizacích Bitcoinu, znamená to nové verze programu Bitcoin Core. Vlastní vývojová práce se provádí na GitHubu. Pokud jde o bitcoinové jádro, je tu jeden zajímavý fakt. Oficiální verze je v době psaní tohoto článku 0.21.1. Ne 1.X.X. To znamená, že Bitcoin Core je technicky stále beta verze.

Návrh na vylepšení bitcoinů (Bitcoin Improvement Plan - BIP)

Pojďme si projít proces vývoje Bitcoinu. Jak se nápad stane aktualizací programového kódu v decentralizované komunitě? Zde je představen návrh na vylepšení bitcoinů, tedy zkráceně BIP. Vůbec první BIP provedl bitcoinový vývojář Amir Taaki v srpnu 2011. Jmenuje se BIP 0001 a popisuje strukturu BIP, jak se s nimi zachází a jak jsou finalizovány. Následující obrázek ukazuje, jak BIP postupuje. Bitcoin BIP

pracovní postup BIP

Pro ty, co neovládají anglický jazyk, je postup detailně popsán níže. V první fázi je nápad představen širšímu publiku v jednom z diskusních kanálů. Dále vývojáři a další členové komunity přispějí svými myšlenkami a kritikou návrhu. Je velmi důležité, aby byl návrh v tomto bodě z většinové části přijat. Pokud se za nápad postaví většina komunity, najdou se programátoři a testeři, kteří se chtějí zúčastnit samotného technického vývoje. Je to jako efekt sněhové koule (v originálu “Snowball effect”). Pokud tuto myšlenku však mnozí odmítnou, nemá téměř smysl na ni plýtvat dalšími prostředky. Uzly mají v bitcoinové síti nejvyšší autoritu. Pokud svým nápadem neoslovíte operátory uzlů, nebude nikdy implementován do sítě. Všechny BIP nejsou stejně důležité. Některé jsou jen obecné návrhy, zatímco jiné mohou upravit základní komponenty nebo dokonce pravidla konsenzu. Čím důležitější je BIP, tím obtížnější je jeho zavedení. Kritické BIP musí dosáhnout téměř jednomyslného konsensu. Jsou také vyvíjeny několik let. Dobrým příkladem je aktualizace SegWit, která byla implementována na konci roku 2017. Neshody s aktualizací rozdělily bitcoinovou komunitu a vedly k hard-forku (tvrdá vidlice - rozdělení - vznik odlišné kryptoměny podobného principu) v srpnu 2017. Zde část komunity vytvořila Bitcoin Cash. Bitcoin je známý svým pomalým vývojem. Je velmi obtížné změnit Bitcoin, což je ale také paradoxně jednou z jeho největších předností.

Hard-fork a soft-fork

Ve světě kryptoměn existují dva typy aktualizací: hard-fork a soft-fork. Rozdíl je v tom, že pevné vidlice (hard-fork) nejsou zpětně kompatibilní. Použijme třeba váš notebook jako příklad. Každý uživatel notebooku se systémem Windows má zkušenosti s aktualizacemi systému Windows. Každý měsíc přibývají nové. Aktualizace systému Windows je jako soft-fork (měkká vidlice). I kdybyste nenainstalovali aktualizaci hned, stále můžete používat svůj notebook. Možná vám chybí nějaké nové funkce nebo bezpečnostní záplaty, ale váš notebook funguje dobře. Pokud by aktualizace systému Windows byly hard-forky, nebylo by možné se před instalací upgradu přihlásit k notebooku. Taproot a dříve zmíněný SegWit jsou soft-forky. Zlepšují bitcoinovou síť, ale uzly mohou stále fungovat se starou verzí bitcoinového jádra. Například SegWit byl implementován v roce 2017, ale pouze polovina transakcí je založena na SegWitu, a to i v roce 2021. Bitcoin Cash je příkladem hard-forku. To znamená, že bitcoinový blockchain byl rozdělen na dvě větve. Jediný způsob, jak se stát Bitcoin Cash uzlem, byl upgrade vašeho softwaru. To také znamenalo, že váš uzel již nebyl kompatibilní s bitcoinovou sítí. Ethereum je projekt, kde se hard-forky pravidelně používají při přechodu na verzi 2.0. I když jsou to hard-forky, neznamená to, že by se komunita neustále rozdělovala na další části. Většina komunity tyto upgrady přijala a všechny uzly je prostě musí spustit, aby byly kompatibilní.

Co je tedy přesně Taproot?

Nyní, když jsme si vysvětlili (pro některé jen zopakovali) základy, můžeme se dozvědět více o nejnovější aktualizaci Bitcoinu - Taproot update. Taproot se skládá z několika důležitých aktualizací spojených dohromady. Jsou to BIP 340, BIP 341 a BIP 342. Zahrnuje aktualizace ochrany soukromí, škálovatelnosti a zabezpečení. Jádrem Taproot je technologie zvaná Schnorr Signatures. Nahrazuje současný algoritmus digitálního podpisu Elliptic Curve. Satoshi Nakamoto musel při vytváření Bitcoinu použít ECDSA (v orig. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), protože Schnorr Signatures byl až do roku 2018 chráněn patentem. Tato aktualizace změní transakce s více podpisy a skripty. Jedná se o speciální typy transakcí, které jsou podepsány pomocí více klíčů. Mohou existovat také některé předem naskriptované podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné tokeny utratit. V současné době tyto speciální transakce vypadají v datech bitcoinového blockchainu jinak, než ty běžnější. To znamená, že je mohou snadno zaměřit společnosti zabývající se analýzou sítě. Po Taprootu vypadají multi-sig a skriptované transakce jako standardní transakce z peněženky do peněženky. To výrazně zlepšuje jejich soukromí. Znamená to také, že se datové požadavky takových transakcí zmenšují. To je důvod, proč Taproot zlepšuje škálovatelnost. Po upgradu Taproot bude v každém bloku více transakcí. Pro každý uzel je také jednodušší zpracování validace. Z dlouhodobého hlediska je to pro síť Bitcoinu velmi dobré. Taproot také představí nový typ adresy. Jakákoliv adresa začínající řetězcem „bc1q“ je adresa SegWit. Adresa Taproot začíná na „bc1p“. Lightning Network také posílí. Taproot umožňuje Point Time Locked Contracts (PTLC - kontrakty s přesně nastavenými podmínkami). Tyto transakce zlepšují soukromí Lightning Network a činí jej odolnějším proti chybám. Otevření kanálu Lightning Network je také dříve zmíněným „zvláštním typem“ transakce. Taproot zlevňuje otevírání a zavírání LN kanálu.

Taproot roadmap

Taproot byl představen v lednu 2018 vývojářem Bitcoin Core Gregem Maxwellem. To znamená, že tento projekt byl vyvíjen více než 3 roky. V říjnu 2020 byl programový kód Taproot sloučen do bitcoinového jádra. Poté už bylo jen otázkou, kdy dojde k jeho ostrému spuštění. Finální fáze začala v květnu 2021. Říká se tomu období signalizace. Jeho průběh můžete sledovat na taproot.watch. Účelem signalizačního období je získat konečný souhlas těžebních poolů. Obrázek níže ukazuje průběh Taproot aktualizace na konci května 2021 taprootové signály

taprootové signály

Signální období trvá 2016 bloků, což znamená dva týdny. Taproot bude moci být potvrzen, až když 90 % nových bloků bude mít v sobě signál Taprootu. Každý těžební fond dává signál přidáním malého kousku kódu do bloků, když se těží. To jsou zelené bloky na obrázku výše. Pokud není dosaženo prahové hodnoty 90 %, nastává nová perioda signalizace. Je velmi pravděpodobné, že 90% prahové hodnoty bylo dosaženo již v červnu 2021. Pokud se nestane nic neočekávaného, ​​bude Taproot aktivován v listopadu 2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o soft-fork, bude trvat několik let, než bude Taproot aktualizován všemi bitcoinovými uzly.

Dopady aktualizace Taproot

Taproot je nejvýznamnější aktualizace v bitcoinu od roku 2017. Někteří tvrdí, že je to dokonce ta nejdůležitější aktualizace, která kdy byla provedena. Jaké jsou tedy její přesné dopady? Pokud se zamyslíme nad bitcoinovou komunitou, mezi Taproot a SegWit je obrovský rozdíl. Rok 2017 byl chaotickým obdobím. Bitcoinová komunita měla neřku-li občanskou válku vedoucí k hard-forku. V listopadu 2017 se komunita opět téměř rozdělila kvůli hard-forku SegWit2X. Ten byl však nakonec zrušen. Taproot zatím nezpůsobil žádné drama. Signalizační období pěkně pokročilo a proti této aktualizaci je jen málo uživatelů sítě. Je nepravděpodobné, že bychom i později v roce 2021 zaznamenali nějaké dramatické události. Pokud uvažujeme o průměrném uživateli Bitcoinu, význam Taprootu je malý. Bitcoin se nestane novinkou jako Monero. Taproot také není nějakým zázračným řešením všech problémů Bitcoinu. Transakční poplatky mohou klesnout, ale obecné přetížení sítě na ně má stále větší dopad. Taproot je ve své podstatě zajímavý hlavně pro profesionální uživatele a vývojáře kryptosoftwaru. Je však namístě uvažovat o jeho dopadech jako o dlouhodobě pozitivních, posunujících vývoj Bitcoinu dále k širokospektré implementaci do běžného života, což si přejeme všichni, nejen vývojáři, ale všichni ti, co následují Satoshiho odkaz. [twitter-follow username="btctip_cz" scheme="dark"]. [easy-social-share buttons="facebook,twitter,linkedin" counters=1 counter_pos="inside" hide_names="no" template="tiny-retina"]  
5/5 - (5 votes)

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.