Centralizace Etherea; stav po jeho sloučení a celkovém přechodu na Proof-of-Stake protokol

Ethereum již vykazuje známky zvýšené centralizace. Během pár hodin po sloučení pouze dvě samostatné platformy přidaly více než 40% bloků celkové sítě. V hodinách po čtvrtečním dlouho očekávaném sloučení Etherea bylo více než 40% bloků sítě přidáno pouze dvěma subjekty: Coinbase a Lido. Posun od proof-of-work (PoW) k proof-of-stake (PoS) byl vývojáři koncipován jako způsob, jak porazit centralizaci na druhé největší blockchainové síti tím, že bude pro jednotlivé entity těžší manipulovat s účetní knihou Etherea. Ale první známky konsolidace sítě vyvolaly obavy, že se tyto naděje nemusí naplnit, spíše naopak. „Z posledních 1 000 bloků jich 420 postavily pouze Lido a Coinbase,“ napsal na tweetu Martin Köppelmann, spoluzakladatel Gnosis, společnosti zabývající se infrastrukturou Etherea.

naprosto majoritní podíly obřích společností ve stakování ETH

Köppelmann ve svém příspěvku zmínil, že pouze sedm subjektů vlastní více než dvě třetiny podílu v síti Ethereum pro ověření stakingu – což je klíčové měřítko síly sítě v rámci nového systému bez těžařů. Lido, jakýsi komunitně vedený stakingový kolektiv, a Coinbase, třetí největší kryptoburza na světě, vlastní 27,5 % a 14,5 % podílu v síti. Dlouho očekávané sloučení Etherea do PoS bylo úspěšně dokončeno ve čtvrtek 15.9. ráno v 6:42 UTC. Nový systém zve takzvané validátory (pokud chtějí zastávat roli “block proposal node”, tedy tu s největší odměnou), aby stakovali 32 ETH do platformy, což jim dává možnost zapisovat a potvrzovat transakce do účetní knihy Etherea. Tento vysoký kapitálový požadavek (cca 50 000 USD v době vydání článku) spolu s technickou náročností nastavení systému validátorů znamená, že jen málo lidí je schopno stát se validátory samostatně. V důsledku toho se ETH rozšířilo do služeb nabízených Coinbase, Lido a dalšími stakingovými fondy, které uživatelům umožňují stát se validátory – a získávat za to odměny – bez větších obtíží a investic. Tolik peněz, které jde do tak malého počtu služeb, vyvolalo obavy: Pokud jediný subjekt ovládá více než 66 % vsazeného etheru do sítě, bude moci ostatním ztížit zápis transakcí do účetní knihy Etherea. Obavy z centralizace validátorů se staly ještě aktuálnějším tématem minulý měsíc poté, co sankce vlády USA vyvolaly otázky, zda by validátoři mohli být nuceni cenzurovat transakce pocházející z určitých adres blockchainu. Někteří, i když ne všichni, validátoři se sídlem v USA oznámili, že začnou ignorovat transakce ze schváleného programu Tornado Crash mixer, což znamená, že pro tyto transakce může být obtížnější dostat se do decentralizované účetní knihy Etherea. „Toto je konsolidace a konsolidace se rovná centralizace. A to je velmi nebezpečné. Proč? Protože burzy jsou pod vládní kontrolou. Nyní blockchain Etherea bezpochyby podléhá cenzuře transakcí,“ řekl Chris Terry, výkonný ředitel SmartFi, platformy pro půjčování kryptoměn. Obavy z centralizace vedly některé významnější uživatele kryptoměn k tomu, aby přirovnali ETH pod PoS přesně k těm druhům centralizovaných fiat měn, které se blockchainy snažily obejít ve své podstatě obejít. „ETH je nyní výhradně vytvářen digitálně pomocí nastavených parametrů pod kontrolou jeho centrálních plánovačů,“ napsal na tweetu Max Gagliardi, spoluzakladatel Ancova.

Porovnání Ethereum vs. Bitcoin

Mohlo by vás napadnout, že Bitcoinový blockchain a jeho těžba se také soustředí pod velké společnosti. Pokud si to myslíte, možná zapomínáte na jednu důležitou skutečnost. Mining Pool není jedna entita. Jedná se o spolupráci individuálů, kteří disponují vlastní technikou. Kteří jsou místně situováni po celé planetě. Ti nepodléhají přímému tlaku regulačních zákonů a jednají podle vlastního nejlepšího přesvědčení.

rozdělení těžby BTC přes jednotlivé Mining pooly

Při pronájmu výpočetní síly jsou všechny tyto parametry koncentrovány pod jednu společnost. Ta bude vždy upravovat svá pravidla a podmínky tak, aby maximalizovala svůj zisk. Pokud vyjde nový regulační zákon o kryptoměnách, společnost bude chtít zachovat své zisky a tak se zákonu okamžitě podvolí. Nehledě na to, že obrovská centra řečených společností soustředí velké množství výpočetní síly na jedno místo. Ohrožení stability sítě z hlediska přírodní katastrofy či podlehnutí energetickému výpadku je též mnohem pravděpodobnější než u spojených entit mining poolů.

Sloučení z pohledu Etherea

Co byl The Merge - sloučení sítě Ethereum?

Sloučení bylo spojením původní exekuční vrstvy Etherea (hlavní sítě, která existuje od jeho vzniku) s její novou konsensuální vrstvou proof-of-stake, Beacon Chain. Eliminovala potřebu energeticky náročné těžby a místo toho umožnila zabezpečení sítě pomocí stakingu ETH. Byl to skutečně vzrušující krok při realizaci vize Etherea – větší škálovatelnosti, bezpečnosti a udržitelnosti.

oficiální infografika ethereum.org, velmi zjednodušeně popisující průběh sloučení sítě Ethereum

Ethereum a jeho stávající transakce, aplikace, smlouvy, zůstatky

Zpočátku Beacon Chain bězel odděleně od Mainnetu. Ethereum Mainnet – se všemi svými účty, zůstatky, chytrými smlouvami a blockchainovým stavem – byl nadále zabezpečen protokolem proof-of-work, i když Beacon Chain už běžel paralelně pomocí proof-of-stake. Sloučení znamenalo, když se tyto dva systémy konečně spojily a proof-of-work byl trvale nahrazen proof-of-stake napříč celým Ethereum blockchainem. Představte si, že Ethereum je vesmírná loď, která odstartovala dříve, než byla zcela připravena na mezihvězdnou cestu. S Beacon Chain komunita postavila nový motor a tvrzený trup lodi. Po důkladném testování nastal čas vyměnit nový motor za starý uprostřed letu. To začlenilo nový, účinnější motor do stávající lodi, což jí umožnilo zvednout rychlost o několik světelných let a umožnilo ovládnout vesmír.

Sloučení s Mainnetem

Proof-of-work zajišťoval Ethereum mainnet od jeho vzniku až po nedávné sloučení. PoW Mainnet umožnil, aby v červenci 2015 vznikl blockchain Ethereum, na který jsme všichni zvyklí, se všemi jeho známými funkcemi – transakcemi, chytrými smlouvami, účty atd. V průběhu historie Etherea se vývojáři připravovali na případný přechod od proof-of-work k proof-of-stake. 1. prosince 2020 byl Beacon Chain vytvořen jako samostatný blockchain k Mainnetu, který běžel paralelně. Beacon Chain původně nezpracovával transakce Mainnetu. Místo toho dosahoval konsensu o svém vlastním stavu tím, že se dohodl na aktivních validátorech a jejich zůstatcích na účtech. Po rozsáhlém testování nastal čas, aby Beacon Chain dosáhl konsensu o datech z reálného světa. Po sloučení se Beacon Chain stal nástrojem pro shodu všech síťových dat, včetně transakcí na realizační vrstvě a zůstatků na účtech. Sloučení představovalo oficiální přechod k používání Beacon Chain jako hnacího motoru blokové výroby. Těžba již není prostředkem k výrobě platných bloků. Místo toho tuto roli přijali validátoři proof-of-stake a nyní jsou zodpovědní za zpracování platnosti všech transakcí a navrhování bloků. Při sloučení se neztratila žádná historie blockchainu. Jak se Mainnet sloučil s Beacon Chain, sloučila se také celá transakční historie Etherea. Tento přechod na proof-of-stake změnil pouze způsob vydávání ETH. Sloučení pro držitele a uživatele nic nezměnilo. Stojí za zopakování, že: Jako uživatel nebo držitel ETH nebo jakéhokoli jiného digitálního aktiva na Ethereu, stejně jako stakeři, kteří neprovozují žádný uzel, nemusíte nic dělat se svými prostředky nebo peněženkou, abyste mohli využívat ETH po jeho sloučení. ETH je prostě ETH. Neexistuje nic takového jako „staré ETH“/„nové ETH“ nebo „ETH1“/„ETH2“ a peněženky fungují po sloučení úplně stejně jako předtím – lidé, kteří vám říkají opak, jsou pravděpodobně podvodníci. Navzdory výměně protokolu proof-of-work zůstala celá historie Etherea od geneze nedotčená a nezměněná přechodem na proof-of-stake. Veškeré finanční prostředky ve vaší peněžence před sloučením budou i po sloučení stále dostupné. Upgrade z vaší strany nevyžaduje žádnou akci.

Více o zabezpečení Etherea

Operátoři uzlů a vývojáři dapp: Operátoři a poskytovatelé stakingových uzlů - pokud jste staker provozující vlastní uzel nebo poskytovatel infrastruktury uzlů, existuje několik věcí, na které byste si měli být po sloučení vědomi. Mezi klíčové body nutných akcí k provedení po sloučení patří:
  • Spusťte jak konsenzuálního klienta, tak prováděcího klienta; koncové body třetích stran pro získávání dat o provedení od sloučení již nefungují.
  • Ověřujte prováděcí i konsenzuální klienty pomocí sdíleného JWT kódu, aby mohli bezpečně komunikovat.
  • Nastavte adresu příjemce poplatku, abyste mohli dostávat získané provize za transakční poplatky/MEV.
Nedokončení prvních dvou výše uvedených bodů bude mít za následek, že váš uzel bude považován za „offline“, dokud nebudou obě vrstvy synchronizovány a ověřeny. Pokud nenastavíte příjemce poplatku, váš validátor se bude i nadále chovat jako obvykle, ale přijdete o nespálené poplatky a jakékoli MEV, které byste jinak získali v blocích, které váš validátor navrhuje.

Nevalidující operátoři uzlů a poskytovatelé infrastruktury:

Pokud provozujete nevalidující uzel Etherea, nejvýznamnější změnou, která přišla se sloučením, byl požadavek spouštět klienty jak pro realizační vrstvu, tak pro konsensuální vrstvu. Až do sloučení postačil prováděcí klient (jako Geth, Erigon, Besu nebo Nethermind) k přijetí, správnému ověření a šíření bloků, které síť zpracovávala. Po sloučení nyní platnost transakcí závisí také na platnosti „konsenzuálního bloku“. Výsledkem je, že úplný Ethereum uzel nyní vyžaduje jak prováděcího klienta, tak i konsenzuálního klienta. Tito dva klienti spolupracují pomocí nového Engine API. Engine API vyžaduje autentizaci pomocí tajného klíče JWT, který je poskytnut oběma klientům a umožňuje bezpečnou komunikaci. Vývojáři Dapp a smart kontraktů: Sloučení bylo navrženo tak, aby mělo minimální dopad na vývojáře chytrých smluv a Dapp. Přišlo ale se změnami konsensu, které také zahrnují změny související s:
  • blokovou struktura
  • nastavením časování slot/blok
  • změnami operačních kódů
  • zdroji náhodnosti v řetězci
  • konceptem safehead a dokončených bloků
Sloučení a spotřeba energie: Sloučení znamenalo konec protokolu proof-of-work pro Ethereum a zahájilo éru udržitelnějšího a ekologičtějšího Etherea. Spotřeba energie Etherea klesla odhadem o 99,95%, čímž se Ethereum stalo zeleným blockchainem. Sloučení a škálování: Sloučení také připravilo půdu pro další upgrady škálovatelnosti, které nejsou možné v rámci protokolu proof-of-work, čímž se Ethereum posunulo o krok blíže k dosažení plného rozsahu, bezpečnosti a udržitelnosti nastíněné v jeho původní vizi.

Mylné představy o sloučení

1) mylná představa: "Spuštění uzlu vyžaduje staking 32 ETH." Tato představa je nepravdivá. Kdokoli může synchronizovat svou vlastní ověřenou kopii Etherea (tj. provozovat uzel). Není vyžadováno žádné ETH – nebylo vyžadováno ani před sloučením, ani po sloučení a nebude vyžadováno ani v budoucnu. Existují dva typy uzlů Ethereum blockchainu: uzly, které mohou navrhovat bloky a uzly, které ne. Uzly, které navrhují bloky, jsou pouze malým počtem celkových uzlů na Ethereum blockchainu. Tato kategorie zahrnuje těžební uzly v rámci proof-of-work (PoW) a validační uzly v rámci proof-of-stake (PoS). Tato kategorie vyžaduje nasazení ekonomických zdrojů (jako je hashovací síla GPU v proof-of-work nebo stakované ETH v proof-of-stake) výměnou za možnost příležitostně navrhnout další blok a získat odměny skrz protokol. Ostatní uzly v síti (tj. většina) nejsou povinny vynakládat žádné ekonomické zdroje nad rámec spotřebitelského počítače s 1–2 TB dostupného úložiště a připojením k internetu. Tyto uzly nenavrhují bloky, ale stále hrají kritickou roli při zabezpečení sítě tím, že všechny navrhovatele bloků nutí k odpovědnosti skrz monitoring nových bloků a ověřují jejich platnost při jejich vydání podle pravidel konsenzu sítě. Pokud je blok platný, uzel pokračuje v jeho šíření po síti. Pokud je blok z jakéhokoli důvodu neplatný, software uzlu jej bude považovat za neplatný a zastaví jeho šíření. Provozování uzlu nevytvářejícího bloky je možné pro kohokoli v rámci jednoho konsensuálního mechanismu (proof-of-work nebo proof-of-stake) a důrazně se doporučuje všem uživatelům, pokud k němu mají prostředky. Provozování uzlu je pro Ethereum nesmírně cenné a poskytuje další výhody každému jednotlivci, který jej provozuje, jako je lepší zabezpečení, soukromí a odolnost proti cenzuře. 2) mylná představa: "Sloučení nedokázalo snížit poplatky za transakci." Opět nepravdivá představa. Sloučení bylo změnou konsenzuálního mechanismu (nikoli rozšířením kapacity sítě) a nikdy nemělo za cíl snížit poplatky za transakci. Poplatky za transakce jsou produktem poptávky sítě ve vztahu ke kapacitě sítě. Sloučení zavrhlo používání proof-of-work, přešlo na proof-of-stake k dosažení konsensu, ale významně nezměnilo žádné parametry, které přímo ovlivňují kapacitu sítě nebo její propustnost. 3) mylná představa: "Sloučení podstatně urychlilo transakce." Není tomu tak. I když existují drobné změny, rychlost transakcí je nyní na vrstvě 1 většinou stejná jako před sloučením. "Rychlost" transakce lze měřit několika způsoby, včetně času, který má být zahrnut do bloku, přibližně 13,3 sekundy. V rámci proof-of-stake se sloty objevují přesně každých 12 sekund, z nichž každý je příležitostí pro validátora publikovat blok. Většina slotů má bloky, ale ne nutně všechny (např. validátor je offline). V proof-of-stake jsou bloky vyráběny o přibližně 10 % častěji než na proof-of-work. Jednalo se o poměrně nevýznamnou změnu a uživatelé si ji pravděpodobně ani nevšimnou. Proof-of-stake zavedl koncept finality transakce, který dříve neexistoval. V proof-of-work je schopnost zvrátit blok exponenciálně obtížnější s každým dalším blokem vytěženým na vrcholu transakce, ale nikdy nedosáhne zcela nuly. V rámci proof-of-stake jsou bloky spojeny do epoch (6,4 minutové rozpětí obsahující 32 šancí na bloky), o kterých validátoři hlasují. Když epocha skončí, validátoři hlasují o tom, zda považovat epochu za „oprávněnou“. Pokud validátoři souhlasí s odůvodněním epochy, bude dokončena v další epoše. Zrušení dokončených transakcí je ekonomicky prakticky nemožné, protože by vyžadovalo získání a spálení více než jedné třetiny celkového stakovaného ETH. 4) mylná představa: "Sloučení umožnilo výběry stakovaných tokenů." Znovu nepravda. Výběry stakovaných tokenů zatím nejsou povoleny ani po sloučení. Následující aktualizace Shanghai však umožní výběry stakovaných tokenů. Stakované ETH a odměny za staking jsou nadále uzamčeny bez možnosti výběru. Stažení jsou plánována pro nadcházející upgrade Shanghai. 5) mylná představa: "Validátoři nebudou dostávat žádné likvidní odměny ETH ani po upgradu Shanghai, i když budou povoleny výběry." Tak tomu není. Poplatkové spropitné/MEV se připisují mimo stakingový účet kontrolovaný validátorem, který je okamžitě k dispozici. To se může zdát v rozporu s výše uvedenou poznámkou, že výběry nejsou povoleny až do upgradu Shanghai, ale validátoři mají okamžitý přístup k odměnám/MEV získaným během návrhů bloků. Protokol vydává ETH jako odměnu pro validátory za přispění ke konsenzu. Vrstva konsenzu odpovídá za nově vydané ETH, kde má validátor jedinečnou adresu, která drží jeho stakované ETH a odměny protokolu. Toto ETH je uzamčeno až Shanghai upgradu. ETH na prováděcí vrstvě se účtuje odděleně od konsensuální vrstvy. Když uživatelé provádějí transakce na Ethereum Mainnetu, musí být zaplaceno ETH na pokrytí poplatků za transakci, včetně spropitného pro validátora. Toto ETH je již na prováděcí vrstvě, není nově vydáváno protokolem a je okamžitě k dispozici validátorovi (pokud je klientskému softwaru poskytnuta správná adresa příjemce poplatku). 6) mylná představa: "Když se povolí výběry, všichni stakeři odejdou najednou." K tomu dojít nemůže. Odchody validátorů jsou z bezpečnostních důvodů omezeny. Poté, co upgrade Shanghai umožní výběry, budou všichni validátoři motivováni k výběru svého sázkového zůstatku nad 32 ETH, protože tyto prostředky nepřispívají k výnosu a jsou jinak uzamčeny. V závislosti na RPSN (určené celkovým vsazeným ETH) mohou být motivováni k tomu, aby opustili své validátory a získali zpět celý svůj zůstatek nebo potenciálně vsadili ještě více pomocí svých odměn k získání většího výnosu. Zde je důležité upozornění, že úplné výstupy validátorů jsou omezeny protokolem, takže za epochu může odejít pouze šest validátorů (každých 6,4 minuty, tedy 1350 za den, nebo pouze cca 43 200 ETH za den z více než 10 milionů vsazených ETH). Tento limit sazby se upravuje v závislosti na celkovém vsazeném ETH a zabraňuje hromadnému exodu finančních prostředků. Kromě toho zabraňuje potenciálnímu útočníkovi použít svůj vklad ke spáchání trestného činu podléhajícího škrtu a opustit celý svůj zůstatek sázek ve stejné epoše dříve, než protokol může vynutit jeho potrestání. RPSN je záměrně dynamická a umožňuje trhu stakerů vyvážit, kolik jsou ochotni zaplatit za pomoc při zabezpečení sítě. Když jsou výběry povoleny a je-li rychlost příliš nízká, validátoři odejdou rychlostí omezenou protokolem. Postupně to zvýší RPSN pro každého, kdo zůstane a tak znovu přiláká nové nebo vracející se zájemce.

Co se stalo s “Eth2”?

Termín “Eth2” byl zastaralý. Po sloučení “Eth1” a “Eth2” do jednoho řetězce již není potřeba rozlišovat mezi dvěma sítěmi Ethereum; existuje jen jedno Ethereum. Aby se omezil zmatek, komunita tyto termíny aktualizovala: “Eth1” je nyní “prováděcí vrstva”, která zpracovává transakce a provádění. “Eth2” je nyní “konsensuální vrstva”, která se stará o dokazování konsenzu. Tyto aktualizace terminologie pouze mění konvence pojmenování a nemění cíle nebo plán Etherea.

Vztah mezi upgrady

Upgrady Etherea spolu do jisté míry souvisí. Pojďme si tedy zrekapitulovat, jak sloučení souvisí s ostatními upgrady.

Merge (sloučení) a Beacon Chain:

Merge představuje formální přijetí Beacon Chain jako nové konsensuální vrstvy k původní realizační vrstvě Mainnetu. Od sloučení jsou k zabezpečení Ethereum Mainnetu přiděleni validátoři a těžba na proof-of-work již není platným prostředkem produkce bloků. Místo toho jsou bloky navrhovány validačními uzly, které stakují ETH výměnou za právo účastnit se konsensu. Tyto upgrady připraví půdu pro budoucí upgrady škálovatelnosti, včetně shardingu. Upgrade Merge (sloučení) a Shanghai: Aby se zjednodušilo a maximalizovalo zaměření na úspěšný přechod na proof-of-stake, upgrade Merge (sloučení) neobsahoval určité očekávané funkce, jako je možnost vybrat stakované ETH. Upgrade Shanghai je plánován po sloučení, což umožní stakerům odstoupit.

Merge a sharding:

Původně bylo v plánu pracovat na shardingu před sloučením, aby se více řešila škálovatelnost. S rozmachem řešení škálování vrstvy 2 se však priorita přesunula na výměnu proof-of-work za proof-of-stake. Plány na sharding se rychle vyvíjejí, ale vzhledem k vzestupu a úspěchu technologií vrstvy 2 pro škálování provádění transakcí se plány shardingu posunuly k nalezení optimálního způsobu, jak rozložit zátěž ukládání komprimovaných dat kontraktů, což umožňuje exponenciální růst síťové kapacity. To by nebylo možné bez předchozího přechodu na proof-of-stake. Závěrem k informacím, poskytnutých samotnou společností Ethereum Výše uvedený technologický rozbor a vyvracení mylných představ o upgradu The Merge (sloučení) pouze potvrzují to, co nám bylo už předem jasné. Upgrade The Merge neznamenal pro koncového uživatele ETH žádné zlepšení kvality služeb. Nezajišťuje snížení poplatků. Nezajišťuje rychlejší transakce. Dokonce není ani bezpečnější, ba naopak. A to vše jsou slova samotné společnosti Ethereum, převzatá z jejich oficiálních stránek.

Ztráta ideálů vstříc zisku

Všechny tyto protiargumenty jasně svítí centralizací, něčemu, proti měly kryptoměny bojovat a zajistit nezávislost koncových uživatelů na velkých společnostech. Zdá se ale, že hlavním programátorům společnosti Ethereum v čele s Vitalikem Buterinem zavoněly peníze a vizionářské ideály vzaly za své vstříc protlačení ETH do většinové společnosti. Protože většinová společnost a lidé, kteří kryptoměnám nerozumí nebo jim rozumí velmi málo, budou vždy upřednostňovat reálné využití v běžném životě, ne poselství svobody, které měl Satoshi Nakamoto při vynálezu BTC na mysli. Uvidíme, zda i další větší kryptoměnové blockchainy, teddy hlavně jejich tvůrci a správci, podlehnou mámení většího zisku a zapomenou, proč vlastně kryptoměny znamenaly revoluci světové ekonomiky. [twitter-follow username="btctip_cz" scheme="dark"]
5/5 - (1 vote)

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.