Na VŠMIEP v Praze proběhla zajímavá konference o BTC

[twitter-follow username="btctip_cz" scheme="dark"]

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva (Praha 5, Vltavská ul.) pořádala 26.3.2014 konferenci s názvem Zkušenosti s virtuálními měnami - Bitcoin měna budoucnosti?

Akce se konala pod záštitou rektora VŠMIEP prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc., který se v úvodním slově zamýšlel nad otázkou, nakolik je bitcoin vlastně inovací - z pohledu akademika, který se sám inovacemi zabývá.

Konferenci, zaplněnou prakticky do posledního místa, moderoval za VŠMIEP Ing. Roman Kořán a postupně představoval hosty, kteří se na téma bitcoinu a virtuálních měn podívali z pohledu své profese a odborného zájmu.[divider style="10"] Ing. Jaroslav Brychta - hlavní analytik X-Trade Brokers 

konference bitcoin

Ačkoliv brokerské společnosti s kryptoměnami aktivně neobchodují, především z důvodu chybějící legislativy, rozhodně není bitcoin stranou jejich zájmu. Ing. Brychta potvrdil, že virtuální měny nelze dlouhodobě ignorovat a vyzdvihl jejich hlavní výhody - decentralizaci, rychlost transakcí, nezfalšovatelnost a především úsporu nákladů. Na příkladu první bitcoinové banky Neo & Bee také ukázal možnosti start up projektů a potenciál pro nahrazení stávajících způsobů směny a obchodních modelů burz.[divider style="10"] Jiří Táborský - redaktor ekonomické rubriky Lidových novin

Hlavním tématem byla role bitcoinu v případném nahrazení standartní měny - především v kontextu deflačního charakteru bitcoinu. Politika států a centrálních bank není ideální, ale v rámci současných možnosti a standardních nástrojů, včetně regulačních a inflačních zásahů není podle J. Táborského možné FIAT kryptoměnami zcela nahradit. Stát nyní poskytuje stabilitu a bez běžných nástrojů centralizované ekonomiky by se nemohl zadlužovat a udržet veřejné finance.

"Kdo chce decentralizovanou ekonomiku - s bitcoiny - měl by být schopen říct, čeho je schopen se vzdát z té dnešní..."
[divider style="10"]  Ing. Marek Palatinus - programátor specializující se na kryptoměny, SatoshiLabs bitcoin a Palatinus

Marek se zaměřil především na to, jak rozdílné je vnímání virtuálních měn běžnými (i potenciálními) uživateli oproti tomu, co BTC opravdu nabízí. Na příkladu krachu burzy MtGox ukázal, že nejdůležitější je, aby lidé pochopili, že při nakládání s bitcoiny nepotřebují banky, ale měli by je mít u sebe a právě z podstaty decentralizace BTC je nesvěřovat centrálním autoritám...

"Největší problém bitcoinu je, že od něj lidé očekávají něco jiného, než co skutečně je."

Bitcoin je jen nástroj, který sám o sobě neslouží např. k vyhýbání se daním, nebo k financování nelegálních aktivit. Kdo má takové úmysly, stejně dobře je uskuteční i s hotovostí.

Výhodou bitcoinu je jeho globální charakter. Umožňuje tak mj. např. financovat aktivity v zemích, kde vládne ekonomická a politická cenzura (např. PayPal vůbec nefunguje v Africe). Není to také jen měna, ale fenomén, který čeká na objevení svých dalších možností.

Marek "Slush" Palatinus také představil koncept jednoduchého placení bitcoiny a nástroj k jejich bezpečnému uložení - hardwarovou peněženku  Bitcoin TREZOR.[divider style="10"]  PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec - doktorand na Katedře mikroekonomie a matematických metod PSV UK

konference bitcoin

Zajímavý pohled odborníka, který se  několik let zabývá výzkumem virtuálních měn. V první části přednášky J. Skuhrovec ukázal rozdíly mezi BTC jako nemonetární jednotkou a zlatem na druhé straně, případně FIAT měnami s výhodou fundamentu, který bude mít svoji hodnotu stále. Ještě zajímavější však byly závěry výzkumu, které ukázaly, že hodnota bitcoinu a jeho používanost se nemění např. podle objemu obchodů na burzách. Křivka ukazující akceptaci a používanost kryptoměn má stále stoupající tendenci. Cena BTC je naproti tomu silně nestabilní, tvoří ji především spekulanti. Na druhou stranu se tak starají o likviditu a reálnému byznysu to nevadí...[divider style="10"]

Karel Javůrek - publicista věnující se problematice virtuálních měn, zakladatel Wealthico.com

Bitcoin síť jako forma přenosu informací z bodu A do bodu B je v této chvíli v podobné roli, jako byl Internet v r 1995 ve svých počátcích. Na rozdíl od něj ale informace (transakce) také potvrzuje a vytváří veřejný registr - s nejsilnější ochranou proti zfalšování.

Přednáška se zabývala mj. rolí univerzálních platform typu Bitcloud, Ethereum a různých start up projektů, které vytváří decentralizované systémy. Na rozdíl od Facebooku, Dropboxu apod. se liší v tom, jakým způsobem se bude přistupovat k obrovskému množství dat - v současné době je vše centralizované, projekty podobné bitcoinové síti můžou tento přístup naprosto změnit.[divider style="10"] Mgr. Lenka Vrbíková - advokátka původně z bankovního sektoru, věnuje se otázkám právního prostředí souvisejícího s užíváním kryptoměn

Vbitcoin a zákonyirtuální měny u nás nejsou zatím v zákoně přesně definovány a je poměrně obtížné najít právní rámec, který by je vymezoval.  Z pohledu právníků a platných zákonů tak není bitcoin penězi, měnou či valutou apod., elektronickou měnou, není ani cenným papírem nebo komoditou. Vzhledem ke své nehmotné povaze jsou tak kryptoměny nejblíže definici cenina sui generis (svého druhu), podobně jako např. stravenky, poukázky, vouchery apod.

Oproti např. Německu, kde je bitcoin z pohledu zákona účetní jednotkou a jako takový je i zdaněn, v ČR se zatím na postup státu a příslušnou legislativu čeká...[divider style="10"] Jan Vyskočil - ředitel společnosti Aterra Group, daňový poradce

Na prezentaci své kolegyně navázal J. Vyskočil, který se zabýval otázkami daňové legislativy. Nejproblematičtější se ukazuje být DPH, zda a případně z čeho by se měla počítat. Předpokládá se, že by předmětem DPH byla spíše marže z obchodování, než samotný bitcoin (v Británii se naproti tomu např. DPH nevypočítává z BTC vůbec). Podle J. Vyskočila je důležité, aby byly v ČR daňové otázky vyřešeny ku prospěchu virtuálních měn.

"Nevhodná daňová legislativa by mohla negativně ovlivnit potenciál uspět ve světovém měřítku"
[divider style="10"] Bc. Martin Stránský - World BTC Business, SE - majitel, CEO - služby a obchod v oblasti virtuálních měn

bitcoin konference

Na konferenci nechyběl ani zástupce byznysu, který se v současné době kolem bitcoinu roztáčí. Martin Stránský byl také iniciátorem této akce a představil zde firmu, která má velké ambice - stát se lídrem ve službách a obchodu s bitcoiny a dalšími kryptoměnami. Jedním z prvních počinů je bitcoinový bankomat Robocoin, který by měl být v nejbližších týdnech instalován v Praze a poté i v dalších místech. Koncepce služeb zahrnuje servis pro uživatele, kteří vyžadují jednoduchost, důvěryhodnost a transparentnost při svém nakládání s virtuálními měnami.

Bude jistě zajímavé sledovat, jak se firmě WBTCB podaří naplnit své plány a vyplnit mezery na trhu. Podle M. Stránského nyní chybí zájemcům o alternativní měny právě jistota a zabezpečení nakládání s jejich financemi - a poskytnout tuto jistotu je jeho velkou ambicí...[divider style="10"] Ing. Josef Myslín - Katedra informatiky, VŠMIEP

Tato část konference byla věnována především technickým aspektům fungování bitcoinové sítě, představení celého procesu pohybu btc, litecoinu apod., potvrzování transakcí, otázkám spojeným s bezpečností atd. Ing. Myslín tak přehledně osvětlil problematiku především těm účastníkům, kteří dosud o přesném fungování a principu virtuální měny neměli úplně jasnou představu. Byla na něj potom směřována i velká část dotazů právě technického charakteru.[divider style="10"] Mgr. Jiří Tvrdý - vedoucí oddělení mezinárodního a právního FAU, Ministerstvo financí ČR

bitcoin přednáška

Informace o tom, jak se na bitcoiny dívá analytický útvar MF, který má na starosti mj. operace spojené s bojem proti špinavým penězům byla jednou z nejvíce očekávaných. Mgr. Tvrdý potvrdil, že z právního hlediska je jeho názor podobný, jako u Mgr. Vrbíkové. V současné době nejsou virtuální měny pokryty stávající, ani připravovanou legislativou. MF však nemůže dělat "mrtvého brouka" a regulátoři AML/CFT se s tímto musí vyrovnat. Dočasným opatřením je Metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám z 16.9.2013 - zde plné znění

I v České republice se čeká na další krok European Banking Authority, která se touto problematikou zabývá a do května 2014 má její pracovní skupina za úkol předložit koncepci, která by sjednotila přístup k virtuálním měnám.[divider style="10"] RNDr. Bc. Miroslav Veselý - referent analyticko - vyhledávacího oddělení MF ČR

I další představitel orgánů státní správy měl k bitcoinu rozhodně co říct. Dr. Veselý zastupuje samostatný odbor řízení rizik při správě daní na analyticko vyhledávacím oddělení MF a poskytl svůj pohled na kryptoměny z dosavadních zkušeností tohoto odboru. Potvrdil, že ve spolupráci právě s FAU byly již zaznamenány BTC transakce ve větších objemech a MF ČR tuto oblast bedlivě sleduje. Stejně tak sledují události a trendy i ve světě. Zabývají se tím, jak vlastně vymezit působnost daňových kontrolorů, kdy BTC je bez autority dozoru a transakce jsou prováděny v reálném čase v celém - bezhraničním kyberprostoru.

Všechny výhody virtuálních měn jsou na druhé straně rizikem pro finanční správu a cílem státních orgánů je dospět k takové legislativě, která bude poskytovat vhodné nástroje k efektivnímu vybírání daní.  Stejně jako Mgr. Tvrdý i doktor Veselý připomněl, že směrodatným a očekávaným bude krok Evropské unie a její stanovisko, které by mělo být známé v květnu tohoto roku.

[divider style="10"] V průběhu konference i v jejím závěru byl čas na otázky směřující na jednotlivé přednášející a z jejich zaměření a počtu bylo znát, že si téma konference Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva vybrala rozhodně dobře. Za výběr a pozvání hostů a organizaci celé akce si rozhodně zaslouží dík a uznání příznivců bitcoinu a dalších alternativ.

přednášky o bitcoinu

Zajímá vás téma bitcoinu a kryptoměn? Chcete se dozvědět víc, chybí vám základní informace?

Máme pro vás e-book zdarma. Nejen pro začátečníky

Jak začít s bitcoinem e-book zdarma

[button_1 text="Stáhnout e-book zdarma" text_size="16" text_color="#504210" text_font="Helvetica;default" text_bold="Y" text_letter_spacing="0" subtext_panel="N" text_shadow_panel="Y" text_shadow_vertical="1" text_shadow_horizontal="0" text_shadow_color="#ffff9e" text_shadow_blur="0" styling_width="35" styling_height="20" styling_border_color="#d69300" styling_border_size="1" styling_border_radius="6" styling_border_opacity="100" styling_gradient_start_color="#ffcf0a" styling_gradient_end_color="#ffda22" drop_shadow_panel="Y" drop_shadow_vertical="1" drop_shadow_horizontal="0" drop_shadow_blur="1" drop_shadow_spread="0" drop_shadow_color="#000000" drop_shadow_opacity="10" inset_shadow_panel="Y" inset_shadow_vertical="1" inset_shadow_horizontal="0" inset_shadow_blur="0" inset_shadow_spread="1" inset_shadow_color="#ffe590" inset_shadow_opacity="100" align="center" href="https://btctip.cz/jak-na-bitcoin-krok-za-krokem-e-book-zdarma" new_window="Y"/]

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,google,linkedin" counters=1 counter_pos="inside" hide_names="no" template="tiny-retina"]

5/5 - (1 vote)

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.