Polkadot logo (DOT)
Polkadot (DOT)
Cena
6.48 $ (151 Kč)
24 hodin
+4.56 %
Kapitalizace
9 006 725 062 $
Aktuální počet tokenů
1 387 939 641 $
Maximální počet tokenů
1 468 884 763

Polkadot

Polkadot je blockchainová platforma umožňující komunikaci mezi různými blockchainovými sítěmi a vysokou škálovatelnost bez kompromisů v oblasti bezpečnosti a decentralizace. Polkadot také nabízí sdílenou zabezpečení a podporu pro vývojáře, kteří chtějí vytvářet vlastní aplikace a projekty na této platformě, což momentálně vede k růstu Polkadot ekosystému.

Úvod do projektu Polkadot

Svět kryptoměn a technologie blockchainu se za posledních deset let exponenciálně rozrostl, přičemž se objevují různé projekty snažící se najít řešení pro úhlavní překážky inovace.

Jedním z takových projektů je Polkadot, který upoutal pozornost mnoha investorů, obchodníků i expertů. Polkadot se jakožto inovativní platforma snaží spojit rozdílné blockchainy a umožnit jim spolupracovat tak, aniž by ztratily své individuální silné stránky.

Jednoduše řečeno, cílem Polkadotu je vytvořit interoperabilní blockchainový ekosystém, ve které je možné ladně a bez problémů využívat více blockchainů zároveň, přičemž nedojde ke kompromitování míry zabezpečení.

V tomto podrobném článku se podíváme na detaily Polkadotu a jeho potenciál změnit způsob, jakým interagujeme s blockchainy.

Polkadot krok za krokem

Polkadot je decentralizovaná a jak bylo zmíněno výše také interoperabilní platforma navržená tak, aby propojila více blockchainů bezproblémově a umožnila jim komunikovat a navzájem sdílet data.

Polkadot spatřil světlo světa roku 2020 díky doktrou Gavinu Woodovi, mimo jiné spoluzakladateli Etherea. Gavin si dodnes klade za cíl řešit problémy škálovatelnosti, bezpečnosti a interoperability, kterým stávající blockchainové sítě ostatně dodnes čelí. Polkadot tak umožňuje vytváření silných aplikací, které využívají sílu více blockchainů.

BERLIN, GERMANY – DECEMBER 05: Parity Founders Gavin Wood and Jutta Steiner talk at TechCrunch Disrupt Berlin 2017 at Arena Berlin on December 5, 2017 in Berlin, Germany. (Photo by Noam Galai/Getty Images for TechCrunch,)

I přesto, že je v sektoru interoperability v dnešní době již větší konkurence (zejména Layer Zero), Polkadot stále patří mezi jedny z nejhodnotnějších krypto projektů.

Hodnota Polkadotu se ostatně neodráží pouze v tržní valuaci, ale také v počtu developerů, kteří na platformě nepřestávají pracovat.

Developerskou základnu ekosystému Polkadot můžete sledovat například v dashboardu Token Terminal:

Architektura Polkadotu

Unikátní architektura Polkadotu se skládá ze tří klíčových komponentů: takzvaného Relay Chainu, Parachainu a Bridges, tedy mostů. Tyto součástky společně vytvářejí robustní síť umožňující komunikaci mezi různými blockchainy, tedy interoperabilitu.

 

Pojďme si v rychlost popsat jednotlivé, nedílné součásti architektury Polkadot, které můžete názorně vidět v tomto obrázku:

 • Relay Chain

Relay Chain je doslova páteří Polkadotu, jež je zodpovědná za udržování celkové bezpečnosti sítě a usnadňování komunikace mezi propojenými blockchainy. Prověřuje a ověřuje všechny transakce a zprávy procházející systémem. Jedná se o naprosto esenciální komponent celé sítě.

 • Parachains

Parachains jsou jednotlivé, paralelní blockchainy připojené k Relay Chainu. Pokud je Relay Chain páteř, parachainy bereme jako jednotlivé končetiny či nervové výběžky. Každý parachain je navržen tak, aby sloužil konkrétnímu účelu, jako jsou chytré kontrakty, decentralizované finance (DeFi) nebo ukládání dat. Parachainy mohou také vzájemně interagovat, což jim umožňuje sdílet zdroje a funkce.

Jednoduše řečeno, paracheinem se může stát jakýkoli blockchain, který se k Polkadotu připojí pomocí takzvané Parachain aukce, čímž se z něj stane právě interoperabilní součást Polkadotu.

 • Mosty (Bridges)

Mosty, či anglicky bridges, jsou specializovaná spojení, která propojují Polkadot s ostatními blockchainovými sítěmi, jako jsou Ethereum, Bitcoin či Cosmos.

Připojením k těmto externím sítím může Polkadot využívat jejich jedinečné vlastnosti a funkce, čímž vytváří to, oč tu celou dobu běží: interoperabilní blockchainový ekosystém.

Mechanismu konsensu: Nominated Proof-of-Stake

Polkadot využívá inovativní konsenzus mechanismu zvaný Nominated Proof-of-Stake (NPoS), jež kombinuje prvky Proof-of-Stake (PoS) (například momentální konsensus Etherea) a delegované správy.

Tento mechanismus zahrnuje čtyři klíčové role: validátory, nominátory, sběratele (collectors) a rybáře (fishermen).

Pojďme si v rychlosti vysvětlit každou z těchto 4 rolí:

 • Validátoři

Validátoři jsou zodpovědní za ověřování a validaci transakcí v síti a zajišťují správné zpracování všech transakcí a celkově dění na síti. Jsou vybíráni na základě množství stakovaných DOT tokenů, stejně jako na základě jejich pověsti a výkonnosti.

 • Nominátoři

Nominátoři podporují síť tím, že vybírají důvěryhodné validátory a své tokeny DOT vloží jakou součást stakingu na ně. Na oplátku dostávají podíl na odměnách validátorů. Nominátoři hrají klíčovou roli v udržování bezpečnosti sítě tím, že volí spolehlivé validátory

 • Sběratelé (collectors)

Kolátoři pracují v rámci parachainů, sbírají a agregují transakce do bloků. Tyto bloky poté předávají Validátorům k ověření a začlenění do Relay Chain.

 • Rybáři (fishermen)

Rybáři působí jako strážci sítě a sledují chování validátorů a sběratelů. Pokud zjistí nějakou zlomyslnou činnost či nesrovnalosti, nahlásí to síti, čímž pomáhají tak udržovat celkovou bezpečnost a integritu Polkadotu.

Token DOT: Nativní kryptoměna Polkadotu

DOT je nativní kryptoměnou sítě Polkadot. Ve zdejším ekosystému plní DOT několik účelů, včetně tokenomiky, správy, stakingu a pochopitelně i inflace.

 

Zdroj: https://medium.com/multi-io/defi-explained-polkadot-c71c21b2221b

 

 • Tokenomika

Tokenomika DOTu je navržena tak, aby motivovala účast v síti a udržovala zdravou rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.

Token má pevně danou zásobu (total supply), přičemž nové tokeny jsou vytvářeny jako odměna validátorům, nominátorům a dalším účastníkům sítě.

Ostatně, jako ve většině ekonomických systému i v ekosystému DOT hraje inflace nativního tokenu DOT roli jakožto ekonomického stimulu.

 

 • Správa (governance)

Držitelé DOTů mají slovo v řízení sítě Polkadot, protože mohou předkládat návrhy, hlasovat o změnách, a dokonce se účastnit on-chain referend.

 • Staking

Staking je zásadní aspekt mechanismu NPoS Polkadotu, protože Validátoři a Nominátoři musí vsázet tokeny DOT, aby se mohli účastnit sítě. Staking nejen pomáhá udržovat bezpečnost sítě, ale také generuje odměny pro ty, kteří přispívají do ekosystému.

 • Inflace

Jak bylo zmíněno, inflace je do sítě Polkadot zabudována, aby podporovala aktivní účast a odměňovala ty, kteří přispívají k jejímu růstu. Roční inflační míra je dynamická a upravuje se podle procenta DOT tokenů, které jsou v tu dobu součástí stakingu.

Polkadot ekosystém: Podrobný pohled na projekty stavějící na Polkadotu

Ekosystém Polkadotu je domovem pro neustále rostoucí počet inovativních projektů, které zahrnují širokou škálu odvětví a využití.

Tyto projekty využívají vlastnosti Polkadotu co nejlépe za účelem vytvoření kvalitních dAppů – decentralizovaných blockchainových aplikací.

Vlastnosti, jako je interoperabilita, škálovatelnost a zabezpečení jsou zde využívány tak, aby vytvořily silné aplikace a služby, které mají snahu posouvat hranice toho, co je možné v oblasti blockchainu.

Kompletní seznam Polkadot projektů včetně cenových pohybů či developerské aktivity můžete sledovat na webu zde: https://polkaproject.com/#/

V této části se podíváme podrobněji na některé z nejvýznamnějších projektů stavějících na Polkadotu, včetně zaměření na Kusamu a další významné projekty.

· Acala: Decentralizované finance pro ekosystém Polkadot

Acala je platforma decentralizovaných financí (DeFi) postavená na Polkadotu, která je navržena tak, aby vyhověla rostoucí poptávce po DeFi službách a produktech v rámci ekosystému. Acala nabízí sadu finančních služeb, včetně více zajištěného stablecoinu (overcollateralized stablecoin) aUSD, derivátů, stakingu a decentralizované burzy (DEX).

Acala web: https://acala.network/

·         Kusama: inovační hřiště Polkadotu

Kusama, často označovaná jako „kanárská síť“ Polkadotu, je experimentální blockchainová platforma sloužící v podstatě jako testovací prostředí pro vývojáře, kteří chtějí budovat projekty na Polkadotu.

Jako samostatná síť umožňuje Kusama vývojářům testovat své aplikace v živém prostředí, s reálnými ekonomickými pobídkami, aniž by ohrožovali bezpečnost a stabilitu hlavní sítě Polkadot. Většina kvalitních projektů, které budou mít úspěch na Kusamě, by časem měla přejít na hlavní síť Polkadot

I přesto, že Kusama sdílí mnoho podobností s Polkadotem, avšak je navržena tak, aby byla více experimentální a tolerantnější k riziku. Tato vlastnost dělá z Kusamy ideální hřiště pro vývojáře, kteří chtějí testovat nové nápady a funkce, stejně jako získat cennou zpětnou vazbu od komunity před spuštěním na hlavní síti Polkadotu.

·         Chainlink: Propojení Polkadotu s daty z reálného světa

Chainlink je decentralizovaná „oracle síť“, která hraje klíčovou roli v ekosystému Polkadotu tím, že ho propojuje s daty z reálného světa.

Oracle technologie jsou nezbytnou součástí mnoha blockchainových aplikací, protože poskytují data potřebná pro chod chytrých kontraktů a dalších služeb založených na datech.

Integrací s Chainlinkem mohou vývojáři Polkadotu získávat přístup k širokému spektru zdrojů dat, včetně právě v krypto světě důležitých tržních dat, jako jsou cenové pohyby.

Decentralizovaná povaha Chainlinku zajišťuje, že data jsou bezpečná, spolehlivá a odolná proti manipulaci, což z něj činí důvěryhodný zdroj informací pro ekosystém Polkadotu.

Chanlink web: https://chain.link/

·         Edgeware

Edgeware je platforma pro chytré kontrakty, která umožňuje vývojářům vytvářet decentralizované aplikace (dApps) se zabudovanými schopnostmi správy (governance). Edgeware nabízí řadu nástrojů a zdrojů, které pomáhají vývojářům vytvářet, spravovat a aktualizovat své aplikace decentralizovaným způsobem.

Jedná se dá se říci o sadu či toolbox pro vývoj chytrých kontraktů a platforem uvnitř ekosystému Polkadot

·         Phala Network

Platforma pro zachování soukromí dat postavená na Polkadotu, která využívá technologie, jako jsou důvěryhodná výpočetní prostředí (TEEs) a důkazy s nulovou znalostí (zero-knowledge proof), které umožňují zabezpečené a důvěrné zpracování dat.

Možná si vzpomenete například na Monero, které se taky soustřeďuje na soukromí sítě, nicméně nedisponuje prostředím pro chytré kontrakty a aplikace.

Phala Network umožňuje vývojářům vytvářet aplikace zaměřené na soukromí, čímž otevírá nové možnosti pro odvětví, jako je zdravotnictví, finance a řízení dodavatelských řetězců.

Phala Network web: https://www.phala.network/en/

 

·         Litentry

Litentry je platforma pro agregaci a správu digitálních identit, která má za cíl zjednodušit a zefektivnit proces správy digitálních identit napříč více blockchainovými sítěmi.

Litentry využívá interoperabilní funkce Polkadotu k vytvoření sjednocené vrstvy identity, kterou mohou vývojáři použít pro vytváření aplikací vyžadujících ověření uživatele, autorizaci a sdílení dat.

Litentry web: https://www.litentry.com/

·         Soramitsu

Decentralizovaný ekonomický systém, který se snaží vytvořit spravedlivé a transparentní rozdělení zdrojů a bohatství v rámci blockchainového ekosystému. Sora má unikátní dvou tokenový model, XOR a VAL, které společně usnadňují rozdělení zdrojů a řízení v rámci platformy.

Soramitsu se prostřednictvím své integrace s Polkadotem snaží přinést svůj ekonomický model do jiných blockchainových sítí. Tento projekt je již z designu očividně zaměřen na Japonsko a zdejší trh.

Východní orientace projektu je očividná i z jedné z nejúspěšnějších Soramitsu aplikací Bakong, tedy aplikaci pro mobilní bankovnictví vyvinuté ve spolupráci s Národní bankou Kambodži.

 

 

Do té doby, dokud ekosystém Polkadotu bude nadále růst a vyvíjet se, můžeme očekávat, že se objeví ještě více inovativních projektů a aplikací, které využijí jedinečných vlastností a schopností platformy.

Tyto projekty nejenže předvedou potenciál Polkadotu, ale také přispějí k širšímu rozvoji blockchainového prostoru, čímž podpoří přijímání decentralizovaných technologií napříč různými odvětvími a použitími.

Zároveň musíme sledovat zdravý postup v zájmu o používání těchto projektů. Pokud bude na síti Polkadot chybět komunita a základna pravidelných uživatelů, potom lze očekávat úpadek celé sítě a naopak.

Polkadot vs. ostatní blockchainové platformy

V průběhu vývoje krypto světa se objevily různé platformy, z nichž každá má své jedinečné vlastnosti a propozice hodnoty či přínosu pro uživatele.

V této části porovnáme Polkadot se třemi dalšími významnými blockchainovými platformami: Ethereum a Cardano.

Pojďme se podívat na klíčové rozdíly a podobnosti, stejně jako výhody a nevýhody každé platformy ve vztahu k Polkadotu.

·         Polkadot vs. Ethereum

Ethereum je druhou největší kryptoměnou dle tržní kapitalizace a zároveň nejrozšířenější platformou pro decentralizované aplikace (dApps) a chytré kontrakty. Ethereum má silné komunity jak vývojářů, tak uživatelů, což vedlo k vytvoření rozličných DeFi protokolů, NFT trhů a dalších inovativních aplikací.

 • Výhody Etherea:

Zralý ekosystém se silnou komunitou vývojářů a velkým počtem aplikací. Dobře zavedená a široce používaná platforma pro chytré kontrakty a dApps. Přechod na Ethereum 2.0 zavedl konsenus PoS, přičemž se plánuje implementace shardingu pro zlepšení škálovatelnosti a energetické účinnosti.

 • Nevýhody Etherea:

Ethereum aktuálně čelí problémům se škálovatelností, což vede k vysokým transakčním poplatkům a pomalým transakčním časům. Tento problém je však častý v naprosté většině vysoce využívaných blockchainů

Na druhou stranu, Polkadot nabízí vcelku unikátní přístup k interoperabilitě, škálovatelnosti a bezpečnosti prostřednictvím své Relay Chain architektury parachainů. Tento mechanismus umožňuje koexistenci a bezproblémovou interakci více blockchainů, zatímco si udržují vlastní řízení a konsenzuální mechanismy, což může pochopitelně vést k vyšší schopnosti škálovat než v případě Etherea.

Nicméně, i zde Ethereum začíná konkurovat, a to zejména díky L2 sítím typu Arbitrum či nadcházejícími zk-rollup sítěmi typu zk-Sync, Aztec, či Scroll.

·         Polkadot vs. Cardano

Cardano je další platforma pro chytré kontrakty, která se zaměřuje na bezpečnost, škálovatelnost a udržitelnost.

 • Výhody Cardana:

Zaměření na vědecký přístup a formální verifikaci pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti. Používá Proof-of-Stake konsenzus (Ouroboros) pro energetickou výhodnost a udržitelnost.

 • Nevýhody Cardana:

Pomalý vývoj a velmi zabrzděné aktivování nových funkcí. Ekosystém a aktivní uživatelská oblast v aplikacích zaostává za Polkadotem a Ethereem.

Pokud srovnáváme Polkadot s ostatními blockchainovými platformami, je důležité zohlednit různé faktory, jako je interoperabilita, škálovatelnost, bezpečnost a velikost ekosystému.

Polkadot se zdá být silným hráčem, který nabízí řadu jedinečných vlastností a schopností, čímž se celý projekt i ekosystém odlišuje od konkurence.

 

Plusy
 • Interoperabilita: Polkadot umožňuje snadnou komunikaci a spolupráci mezi různými blockchainovými sítěmi.
 • Škálovatelnost: Díky své architektuře nabízí Polkadot vysokou úroveň škálovatelnosti bez kompromisů v oblasti zabezpečení či decentralizace.
 • Sdílená zabezpečení: Polkadot poskytuje všem parachainům v rámci svého ekosystému silnou úroveň zabezpečení prostřednictvím hlavní „páteře“ sítě, Relay Chainu.
Mínusy
 • Mladý ekosystém: Polkadot je v krypto světě stále relativně nově, což znamená, že jeho ekosystém prozatím nemusí být tak rozvinutý jako u některých konkurenčních platforem, obzvláště tedy v oblasti pravidelných a četných uživatelů.
 • Komplexnost: Polkadot má složitou architekturu, která může pro nové uživatele a vývojáře představovat vyšší učební křivku, důsledkem čehož může být pomalejší nárůst uživatelské základny
 • Omezený počet parachain slotů: Počet dostupných slotů pro parachainy v Polkadotu je omezený, což může vést k vyšší konkurenci mezi projekty, které se chtějí připojit.

Budoucnost Polkadotu

Čím více se ponořujeme do světa blockchainových technologií a kryptoměn, tím vyšší je důležitost interoperability, škálovatelnosti a bezpečnosti.

Dosavadně inovativní přístup Polkadotu k těmto výzvám jej staví do pozice lídra v závodě o utváření budoucnosti decentralizovaných technologií.

V této části se podíváme na širší kontext potenciálního dopadu Polkadotu na kryptoversum jako takové.

Krypto svět ve fázi interoperability

Ekosystém blockchainu od založení Bitcoinu v roce 2009 ušel dlouhou a strnitou cestu. Spolu s růstem krypto průmyslu vzrostla potřeba platforem, které mohou překlenout mezery mezi různými blockchainovými sítěmi.

Vize Polkadotu pro propojený svět blockchainů se shoduje s vývojovými potřebami krypto světa, což z něj činí klíčového hráče v neustálém hledání plynulé inter-blockchainové komunikace.

V příštím letech lze očekávat, že bude Polkadot nadále vytvářet spojení se zavedenými blockchainy, jako jsou Ethereum či Comos, stejně jako s nově se objevujícími sítěmi a unikátními protkoly či dAppy.

Jamile se do ekosystému Polkadotu připojí více blockchainů, možnosti pro spolupráci a inovaci se násobí, což by pochopitelně mohlo vést k průlomovým aplikacím, které budou mít potenciál nadále transformovat odvětví i mimo svět financí.

Některé příklady průmyslových odvětví připravených k možné proměně prostřednictvím technologie Polkadotu zahrnují:

 • Správa dodavatelských řetězců:

Využitím schopností Polkadotu pro křížové řetězce mohou podniky zlepšit transparentnost a sledovatelnost v celém dodavatelském řetězci, což zajišťuje etický původ materiálů a přesné sledování zboží.

 • Zdravotnictví:

Bezpečná a interoperabilní povaha architektury Polkadotu může usnadnit bezpečné sdílení citlivých údajů o pacientech mezi poskytovateli zdravotní péče, pojišťovnami a dalšími zainteresovanými stranami, což vede ke zvýšení efektivity a personalizaci péče o pacienty.

 • Gaming:

Schopnost Polkadotu propojit více blockchainů umožňuje vytváření decentralizovaných herních platforem s převody aktiv mezi řetězci, čímž se otevírají nové možnosti pro herní ekonomiky a zážitky hráčů.

 • Duševní vlastnictví:

Bezpečná, transparentní a interoperabilní infrastruktura Polkadotu může zjednodušit proces ověřování a ochrany práv duševního vlastnictví, což usnadní tvůrcům ochranu své práce a zpeněžení svých děl.

 • Výzvy ve vývoji Polkadotu

Přestože budoucnost Polkadotu vypadá slibně, je důležité si uvědomit výzvy a překážky, které nás čekají. Jako relativně nová platforma musí Polkadot čelit problémům, jako je přijetí sítě, konkurence z jiných platforem a regulační dohled. Avšak tyto výzvy představují také příležitosti pro růst a vývoj.

Soustředěním se na podporu silné a nápomocné komunity vývojářů může Polkadot povzbudit k vytváření inovativních aplikací, které ukážou jedinečné schopnosti platformy. Čím více projektů se rozhodne stavět na Polkadotu, tím více se posílí jeho hodnotová nabídka a přitáhne další zájem a investice.

Navíc důraz Polkadotu na řízení a rozhodování v rámci řetězce umožňuje platformě přizpůsobovat se novým výzvám a měnícím se tržním dynamikám. Udržováním flexibilního a progresivního přístupu má Polkadot šanci nadále zůstat o krok napřed a upevnit svou pozici jako dominantní hráč blockchain průmyslu.

Závěr k Polkadotu

Závěrem lze říci, že budoucnost Polkadotu se jeví jako světlá, s množstvím příležitostí pro formování krypto prostředí a transformaci průmyslu na obzoru. Držením se svých základních principů interoperability, škálovatelnosti a bezpečnosti má Polkadot potenciál odemknout novou éru inovací a spolupráce ve světě decentralizovaných technologií.

Polkadot se odlišuje od ostatních blockchainových platforem svým důrazem na interoperabilitu, škálovatelnost a bezpečnost. Ačkoli platformy jako Ethereum a Cosmos se také snaží řešit tyto výzvy, jedinečná architektura a mechanismus konsensu Polkadotu jej staví do pozice silného konkurenta v boji o nadvládu nad blockchainem.

Časté otázky: Polkadot

 • V čem se liší Polkadot od ostatních blockchainových platforem?

  Polkadot se odlišuje svou unikátní architekturou zaměřenou na interoperabilitu, škálovatelnost a bezpečnost. Jeho schopnost propojit více blockchainů a umožnit plynulou komunikaci mezi nimi umožňuje vývoj silných aplikací napříč různými řetězci.

 • Jak Polkadot zajišťuje bezpečnost své sítě?

  Polkadot používá konsensus mechanismus založený na Nominated Proof-of-Stake (NPoS), který zahrnuje validátory, nominátory, sběratele a rybáře, kteří společně pracují na udržování bezpečnosti sítě. Validátoři a nominátoři vsazují své DOT tokeny, aby se zapojili do sítě, zatímco rybáři sledují chování sítě a hledají a hlásí nekalé aktivity.

 • Dokáže Polkadot komunikovat s existujícími blockchainy, jako jsou Ethereum a Bitcoin?

  Ano, Polkadot dokáže spojit se stávajícími blockchainy prostřednictvím specializovaných spojení zvaných Mosty (bridges). Tyto Mosty umožňují Polkadotu využívat jedinečné vlastnosti a funkce jiných blockchainových sítí, čímž vytváří skutečně interoperabilní ekosystém.

 • Jaká je role DOT tokenu v rámci ekosystému Polkadot?

  Token DOT slouží v ekosystému Polkadot k několika účelům, jako jsou tokenomika, správa, staking a inflace. Držitelé DOTů se mohou podílet na správě sítě prostřednictvím podávání návrhů a hlasování o změnách, zatímco validátoři a nominátoři vsazují DOT tokeny, aby zajistili bezpečnost sítě a získali odměny.

   

 • Jak se mohu zapojit do ekosystému Polkadot?

  Do ekosystému Polkadot se můžete zapojit několika způsoby. Můžete získat DOT tokeny a účastnit se stakingu nebo správy, vyvíjet aplikace na parachainech Polkadotu nebo přispívat k růstu ekosystému účastí na různých komunitních iniciativách a diskusích. Navíc se můžete informovat o nejnovějších vývojových krocích a aktualizacích sledováním oficiálních kanálů Polkadotu a účastí na komunitních fórech.

 • Jak Polkadot řeší problém škálovatelnosti?

  Polkadot řeší škálovatelnost, tedy v podstatě rychlost blockchainu, prostřednictvím své unikátní architektury, která zahrnuje parachainy a hlavní páteř sítě Relay Chain. Parachainy jsou individuální, paralelní blockchainy, které mohou zpracovávat transakce nezávisle, což umožňuje vyšší propustnost a rychlejší zpracování transakcí. Relay Chain, který slouží jako základ sítě, usnadňuje komunikaci mezi parachainy, což zajišťuje, že celý ekosystém se může efektivně škálovat, jak roste.

 • Jsou spojeny se stakingem DOT tokenů nějaká rizika?

  Staking DOT tokenů s sebou nese určitá rizika, jako je například možnost snížení hodnoty. Snížení hodnoty nastává, když je Validátor nebo Nominátor potrestán za zlomyslné nebo nedbalé chování, což vede ke ztrátě části jejich vsazených tokenů. Aby byla tato rizika minimalizována, je důležité vybírat spolehlivé Validátory a bedlivě sledovat činnost sítě.


Praktické informace

Název
Polkadot
Vznik
2016-10-01
Sociální sítě
Zakladatel
Dr. Gavin Wood
Jednotka (ticker)
DOT
Aktuální počet tokenů
1 387 939 641
Maximální počet tokenů
1 468 884 763
Kapitalizace
9 006 725 062 $
Aktuální cena
6.48 $ (151 Kč)
ATH
55 $
Změna za 24hod
+456 %
Coinmarketcap pořadí
16

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.