Black Swan Theory – Černá labuť a Bitcoin

Black Swan Theory

Nazývána také jako Teorie Černé Labutě, nebo v angličtině Black Swan Theory. Tento tajuplný název je metaforou pro nepředvídatelné momenty v historii, které mají silný dopad na fungování společnosti nebo jejích jednotlivých složek. Tyto události černé labutě čili black swan events (aj.) provází lidstvo a jeho vývoj již od nepaměti. Podobné incidenty z dějepisu každý z vás podvědomě zná, pro příklad si však pár relativně nedávných uveďme. Mezi černé labutě tedy patří třeba teroristické útoky z 11. září 2001, Brexit a abychom zavítali i do našeho českého rybníčku, tak Sametová revoluce. Černé labutě totiž nutně nemusí být události s katastrofálními následky. Naopak, existuje stejně tak pozitivní černá labuť, jako negativní. Společným jmenovatelem je pouze ona nepředvídatelnost, nemožnost se na daný vývoj událostí konkrétně připravit. U finančního trhu a jeho produktů je už v některých případech těžší odhalit, zda jde o skutečnou black swan událost nebo přirozený vývoj situace na trhu, která není patrná většině pozorovatelů. Najdou se i tací, kteří označují samotnou existenci Bitcoinu za black swan událost. Vytvoření konceptu Bitcoinu individuem či skupinou, zvanou Satoshi Nakamoto, v roce 2007 předvídat nešlo, jednoduše proto, že nikdo nic podobného předtím na finanční trh neuvedl. Nešla předvídat míra rozšíření kryptoměn, jejich boom a popularizace. Dnes už doslova každý zná alespoň slovo Bitcoin, pravdou ale je, že za to můžeme vděčit shodě šťastných náhod v průběhu minulých čtrnácti let. Černé labutě se totiž zpětně jeví jako předvídatelné. I na to máme ale krásné přísloví - po bitvě je každý generál. To zde platí absolutně. Mohlo by se nyní říct, že nedůvěra v banky v průběhu desetiletí stoupala a zákonitě muselo dříve nebo později dojít k tomu, že se najde někdo, kdo nabídne alternativu. Alternativu nezávislou na třetích stranách, inflaci a se skutečnou finanční svobodou. Teď se zdá, že k rozšíření bitcoinu a kryptoměn muselo dojít zákonitě. Tak tomu ale není. Black swan events nelze předvídat. Právě proto jsou tak děsivé, nejen pro investory. Jejich dopadům lze však do jisté míry předcházet zavedením tzv. emergency funds, tedy nouzových fondů. Laicky řečeno a převedeno na běžného občana - mít něco stranou pro strýčka příhodu. Říká se, že by člověk měl mít minimálně tři měsíční platy ušetřené stranou, právě pro případ nepředvídatelných událostí. Prevence černých labutí je tedy zakořeněná hluboko v podvědomí obyvatelstva, i když možná nezná přímo tento pojem. Zde částečně platí, že čím menší subjekt, tím nižší dopady negativního black swan eventu. Fyzická osoba se může sama pojistit do té míry, že jí reálně nehrozí nezvladatelné existenční nebezpečí. To ale neplatí pro osoby právnické, společnosti, firmy, korporace. Pro ty může být černá labuť dost dobře i likvidační, zvláště pro menší, “rodinné” firmy, které jsou závislé na stálém přísunu zákazníků, jako například obecní restaurační zařízení v menší vesnici. dopady 11. září 2021 na burzy

příklad dopadů 11. září na NY burzu - ztráty 1,4 bilionu USD

Covid-19 a jeho dopady

Konec roku 2019 odstartoval jednu z největších black swan událostí naší novodobé historie. Rozšíření koronaviru z čínského Wuhanu, hlavního města provincie Chu-pej, do celého světa. Tato událost stále trvá, avšak díky nasazení světových vědců a bleskovému vývoji vakcín je nyní již na ústupu. Nelze však diskutovat o tom, že COVID-19 bude mít dlouhodobé dopady na světovou ekonomiku. Stačí se podívat kolem sebe. Každý z nás zná minimálně jeden maloobchod nebo restauraci, které byly nuceny kvůli dopadům preventivních opatření, v lepším případě dočasně, zavřít na dobu neurčitou. V tom horším byla událost likvidační. Spousta osob samostatně výdělečně činných volila raději pozastavení činnosti, pokud mohla. Nezaměstnanost roste, vytváří se nápor na úřady práce po celé ČR. Všimli jste si nových pokladních v supermarketech? Je dost dobře možné, že před rokem měly hezky zavedený malý podnik. Pro příklad, ve spojených státech amerických se nezaměstnanost v březnu 2020 pohybovala okolo 4,4 %. V dubnu toho roku, o jeden měsíc později, byla míra nezaměstnanosti 14,7 %. Více než desetiprocentní nárůst nezaměstnanosti za pouhý měsíc je až neuvěřitelný vývoj situace. Nemožnost ustát dopady černé labutě, zvané COVID-19, malými obchodníky také zákonitě nahrává větším korporacím. Těm, které nemusí spoléhat na pomoc od státu, které se potřebným prakticky nedostalo. Tyto korporace jsou většinově nadnárodní a jejich zisky tedy nepřináší růst domácí ekonomiky. Koronavirová recese, již zavedený pojem, významně ovlivňuje a nadále bude ovlivňovat ekonomiku skoro všech států. Její dopady se začaly ekonomicky projevovat už na přelomu února a března 2020 dramatickým poklesem cen ropy na světových trzích. Rapidně klesala poptávka po cestování, čímž utrpěla hlavně letecká doprava. Státům se zvyšují náklady na podporu a ochranu obyvatelstva v nouzové situaci, ale zároveň jim klesají příjmy následkem preventivních zdravotních opatření. Státy si tedy půjčují či prodávají vlastní dluhopisy, čímž prohlubují státní dluh. Pro státy, které nebyly ekonomicky stabilní už před touto globální recesí, jako třeba Libanon a Řecko, mohou být dopady COVID-19 velmi nebezpečné. teorie černé labutě bitcoin Inflace se celosvětově snižovala a desítky zemí dokonce zažívaly v dubnu a květnu 2020 deflaci. Toto je však krátkodobý trend a předpokládá se globálně výrazný nárůst inflace. Česká republika na tom není však tak černě, jak se může jevit. Podle dostupných informací došlo ke zvýšení nezaměstnanosti “jen” o 1,1 % mezi červnem 2019 a 2020, na 3,7 %. Předpokládaný pokles HDP před druhou vlnou COVID-19 byl 14 %. Česká vláda počítala pro rok 2020 se záchrannými ekonomickými balíčky pro své občany v hodnotě cca 1,15 bil. Kč. Na konci června toho roku byla finální pomoc vyčíslena na 90 mld. Kč, což je 8 % slibované částky. 

Černá labuť může být i pozitivní. Jak pro koho

Odpočiňme si ale od politiky a pro odlehčení se podívejme na možné pozitivní black swan events. Pro rozdělení černé labutě na pozitivní a negativní platí jednoduché pravidlo - pokud má událost omezené negativní dopady, přitom však neomezené ty pozitivní, jedná se o, ano uhodli jste, pozitivní černou labuť. Naopak, pokud jsou omezené pozitivní dopady, ale negativní ne, jedná se o negativní černou labuť. Odvětví, kde se objevují povětšinou pozitivní black swan events, jsou zejména knižní vydavatelství, filmový průmysl a věda. U vydavatelství nebo filmu je jasně patrné proč. Každá kniha či film se mohou stát hitem, ale jejich neúspěch s sebou relativně nenese mnoho rizik. Potenciální negativní dopad je tedy malý a pozitivní teoreticky neomezený, což odpovídá definici představené v minulém odstavci. Ve vědě zase často dochází k objevení dalších, nezávisle využitelných pokroků, při jednom výzkumu. Kupříkladu při výzkumu léčby rakoviny dojde k objevení nové léčivé látky, která se dá využít i v jiných oblastech lékařství. Z černé labutě lze i těžit. Můžeme jít takzvaně štěstíčku naproti, jak praví další krásné české rčení. Pro využití pozitivních černých labutí ve svůj prospěch platí (možná bohužel), že kvantita by měla být upřednostněna před kvalitou. Při snaze o vytváření kvalitního produktu je nutno brát v potaz i čas, který se nad projektem stráví. Jako autor máte větší šanci v úspěchu u veřejnosti s každou další prací, která může odstartovat řetězovou reakci z hlediska vaší publicity. A tímto se dostáváme zpět ke kryptoměnám, jejichž vznik, jak už víme, je černou labutí na poli ekonomiky a financí. Ti, kteří rozmach Bitcoinu v roce 2008 zpozorovali, rozhodli se v jeho prvopočátcích investovat a přetrpěli první hluboké propady, jsou nyní multimilionáři. 

Černá labuť a Bitcoin

Svět kryptoměn je stále ve vývoji a na začátku své cesty, nabízí tedy mnoho možností k potenciálně vysoce výdělečným dlouhodobým investicím. Volatility kryptoměn lze také využít při denním obchodování, tedy zhodnocení rozdílu mezi cenou při otevření a zavření burzy. Tento druh obchodování s sebou však nese o něco větší risk, právě kvůli jeho krátkému intervalu, nicméně jedná se o příležitost, které jiné druhy komodit na trhu nenabízí.

[feature_box style="10" only_advanced="There%20are%20no%20title%20options%20for%20the%20choosen%20style" alignment="center"]

Obchodujete na burze? Spekulujete?

Největší výběr altcoinů a nejlepší podmínky najdete na burze Binance – na tomto odkazu získáte při NOVÉ registraci VIP stálou 20% slevu na poplatcích!

[/feature_box]

Právě událost černé labutě ale může být pro kryptoměny extrémně nebezpečná. Nyní se zdá, ba je tomu skutečně tak, že svět kryptoměn vzkvétá a lidstvo se těší, pomalu, ale jistě, z rozmachu alternativních měn a postupnému začleňování kryptoměnových technologií do běžného života. Mohlo by se ale stát, že vlády některých států uspořádají summit, kde hromadně odsoudí kryptoměny jako nežádoucí, z důvodu nedostatku přímé kontroly a daňových úniků. Na svém území pak omezí, nebo úplně zakážou obchodování kryptoměn. V tu chvíli bude trh reagovat odpovídajícím způsobem - rychlým propadem.  Něco podobného se již stalo v Jižní Koreji 11. 1. 2018. Tamní vláda vydala veřejné prohlášení o připravovaném zákonu o zákazu obchodu s kryptoměnami na svém území. Důvodem byl nárůst hodnoty bitcoinu o 1500 % v minulém roce, což způsobilo zvýšenou poptávku po kryptoměnách v zemi. Dokonce do té míry, že se o kryptoměny začali zajímat i studenti a ženy v domácnosti. V té době se právě v Jižní Koreji denně uskutečňovalo až 20 % celkových bitcoinových transakcí.  Kryptoměnový trh v té době reagoval okamžitým propadem ceny všech kryptoměn. Cena bitcoinu klesla o 25 % z 17 500 USD na 14 000 USD. Ripple (XRP) byl zasažen nejvíce, se ztrátou o 50 % za méně jak 7 dní. Asi si dovedete představit, co by znamenalo odvržení kryptoměn více státy najednou. Propad by začal okamžitě po prvním veřejném prohlášení. I když by posléze vyšlo najevo, že obavy byly liché. Právě tak tomu bylo i v případě Jižní Koreje. Příběh má šťastný konec. Krátce po prohlášení vyšlo najevo, že tamní ministr spravedlnosti, Park Sang-ki, ono prohlášení učinil nezávisle na ministerstvu pro strategii a finance Jižní Koreje, které se od výroku distancovalo. 60 000 občanů také podepsalo petici, doručenou do Modrého domu (oficiální sídlo jihokorejského prezidenta), ve které žádali abdikaci zmíněného ministra spravedlnosti. Vláda poté vydala prohlášení, že zákaz obchodu s kryptoměnami v Jižní Koreji je do budoucna vysoce nepravděpodobný. Cena kryptoměn se začala vcelku rychle konsolidovat. Právě nezávislost kryptoměn je činí zranitelné vůči černým labutím podobného scénáře. Jejich obtížná regulace je trnem v oku vládám a je pravděpodobné, že se politici budou s dalším rozvojem kryptoměnového trhu o něj jen více zajímat a zahrnovat jej do svých volebních plánů. A to nutně nemusí znamenat něco špatného. Některé vlády by se pak mohly případně rozhodnout zaměřit se spíše na adopci kryptoměn, něž odvracení se od nich, čímž by otevřely cestu státně podporovanému rozšíření kryptoměnových technologií do života běžného občana. Jedna z nejvíce zadlužených zemí, Venezuela, se roku 2019 pokoušela započítat hodnotu kryptoměn, držených státní ropnou společností PDVSA, do svých devizových rezerv, nebo experimentovala s možností vyplácení dodavatelů státních společností v kryptoměnách. Cílem bylo obejít americké sankce nižšími poplatky při obchodování s kryptoměnami. Stát ve Venezuele počal regulovat svůj trh s kryptoměnami. Každý má neomezené povolení k těžbě, pokud je připojen do národního poolu. Venezuela má jednu z nejlevnějších energií na světě. Realita však není tak růžová, jak se zdá. Venezuelská vláda svou kryptoměnu, Petro, vnucuje svým občanům, nemluvě o znemožňování vycestování ze země. I tak se jedná o jednu z prvních vlád, pokoušejících se o hybridní ekonomiku. Její více svobodná verze by mohla být schůdnou cestou, jak se vypořádat s kontrastem nadšení občanů a obavami vlád z kryptoměn. Takový zvrat se ale objeví znenadání, protože nikdy nelze s jistotou předvídat vývoj ekonomické revoluce, na jejímž prahu možná stojíme. Bude černou labutí a těm, kteří se ve správnou chvíli rozhodnou, změní navždy život. Nebo jim alespoň zajistí slušné zisky. [twitter-follow username="btctip_cz" scheme="dark"]. [easy-social-share buttons="facebook,twitter,linkedin" counters=1 counter_pos="inside" hide_names="no" template="tiny-retina"]
4.2/5 - (5 votes)

Komentáře (0)

Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Připojte se k diskuzi

Zde napište svou odpověď
Vaše jméno
Váš e-mail
Odeslaním komentáře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Buďte v obraze a
nenechte si ujít novinky z krypto-světa.

Relevantní články, dvakrát měsíčně do vaší emailové schránky.

Váš e-mail
Ukládám..
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.